برای استفاده از اپلیکیشن مسافران، جاوااسکریپت مرورگر را فعال کنید

تورها

تور مشهد 15 مهر 1402(2 شب از تهران)

شنبه 7/15 دوشنبه 7/17
هتل پرستاره مشهد
۱ ستاره
BB
مشهد
رفت:
شنبه
1402/07/15
13:50
هواپیمایی چابهار
هواپیمایی چابهار
برگشت:
دوشنبه
1402/07/17
15:30
اروان ایر
اروان ایر

تور مشهد 29 مهر 1402(2 شب از تهران)

شنبه 7/29 دوشنبه 8/1
هتل پرستاره مشهد
۱ ستاره
BB
مشهد
رفت:
شنبه
1402/07/29
20:00
اروان ایر
اروان ایر
برگشت:
دوشنبه
1402/08/01
20:00
هواپیمایی چابهار
هواپیمایی چابهار

تور وان 14 مهر 1402(3 شب زمینی از خوی)

جمعه 7/14 دوشنبه 7/17
Diyvan Hotel
ستاره نامشخص
BB
وان
رفت:
جمعه
1402/07/14
09:00
اتوبوسی
برگشت:
دوشنبه
1402/07/17
12:00
اتوبوسی

تور وان 15 مهر 1402(3 شب زمینی از خوی)

شنبه 7/15 سه‌شنبه 7/18
Diyvan Hotel
ستاره نامشخص
BB
وان
رفت:
شنبه
1402/07/15
09:00
اتوبوسی
برگشت:
سه‌شنبه
1402/07/18
12:00
اتوبوسی

تور وان 16 مهر 1402(3 شب زمینی از خوی)

یک‌شنبه 7/16 چهارشنبه 7/19
Diyvan Hotel
ستاره نامشخص
BB
وان
رفت:
یک‌شنبه
1402/07/16
09:00
اتوبوسی
برگشت:
چهارشنبه
1402/07/19
12:00
اتوبوسی

تور وان 17 مهر 1402(3 شب زمینی از خوی)

دوشنبه 7/17 پنج‌شنبه 7/20
Diyvan Hotel
ستاره نامشخص
BB
وان
رفت:
دوشنبه
1402/07/17
09:00
اتوبوسی
برگشت:
پنج‌شنبه
1402/07/20
12:00
اتوبوسی

تور وان 18 مهر 1402(3 شب زمینی از خوی)

سه‌شنبه 7/18 جمعه 7/21
Diyvan Hotel
ستاره نامشخص
BB
وان
رفت:
سه‌شنبه
1402/07/18
09:00
اتوبوسی
برگشت:
جمعه
1402/07/21
12:00
اتوبوسی

تور وان 19 مهر 1402(3 شب زمینی از خوی)

چهارشنبه 7/19 شنبه 7/22
Diyvan Hotel
ستاره نامشخص
BB
وان
رفت:
چهارشنبه
1402/07/19
09:00
اتوبوسی
برگشت:
شنبه
1402/07/22
12:00
اتوبوسی

تور وان 20 مهر 1402(3 شب زمینی از خوی)

پنج‌شنبه 7/20 یک‌شنبه 7/23
Diyvan Hotel
ستاره نامشخص
BB
وان
رفت:
پنج‌شنبه
1402/07/20
09:00
اتوبوسی
برگشت:
یک‌شنبه
1402/07/23
12:00
اتوبوسی

تور وان 21 مهر 1402(3 شب زمینی از خوی)

جمعه 7/21 دوشنبه 7/24
Diyvan Hotel
ستاره نامشخص
BB
وان
رفت:
جمعه
1402/07/21
09:00
اتوبوسی
برگشت:
دوشنبه
1402/07/24
12:00
اتوبوسی

تور وان 22 مهر 1402(3 شب زمینی از خوی)

شنبه 7/22 سه‌شنبه 7/25
Diyvan Hotel
ستاره نامشخص
BB
وان
رفت:
شنبه
1402/07/22
09:00
اتوبوسی
برگشت:
سه‌شنبه
1402/07/25
12:00
اتوبوسی

تور وان 23 مهر 1402(3 شب زمینی از خوی)

یک‌شنبه 7/23 چهارشنبه 7/26
Diyvan Hotel
ستاره نامشخص
BB
وان
رفت:
یک‌شنبه
1402/07/23
09:00
اتوبوسی
برگشت:
چهارشنبه
1402/07/26
12:00
اتوبوسی

تور وان 24 مهر 1402(3 شب زمینی از خوی)

دوشنبه 7/24 پنج‌شنبه 7/27
Diyvan Hotel
ستاره نامشخص
BB
وان
رفت:
دوشنبه
1402/07/24
09:00
اتوبوسی
برگشت:
پنج‌شنبه
1402/07/27
12:00
اتوبوسی

تور وان 25 مهر 1402(3 شب زمینی از خوی)

سه‌شنبه 7/25 جمعه 7/28
Diyvan Hotel
ستاره نامشخص
BB
وان
رفت:
سه‌شنبه
1402/07/25
09:00
اتوبوسی
برگشت:
جمعه
1402/07/28
12:00
اتوبوسی

تور وان 26 مهر 1402(3 شب زمینی از خوی)

چهارشنبه 7/26 شنبه 7/29
Diyvan Hotel
ستاره نامشخص
BB
وان
رفت:
چهارشنبه
1402/07/26
09:00
اتوبوسی
برگشت:
شنبه
1402/07/29
12:00
اتوبوسی
22145بعدی >