برای استفاده از اپلیکیشن مسافران، جاوااسکریپت مرورگر را فعال کنید

تور گرجستان

تور باتومی 14 اردیبهشت 1403(3 شب از تهران)

جمعه 2/14 دوشنبه 2/17
اقساطی
Hotel Royal Georgia
۴ ستاره
BB
باتومی
رفت:
جمعه
1403/02/14
17:40
ایران ایرتور
ایران ایرتور
برگشت:
دوشنبه
1403/02/17
17:00
وارش
وارش

تور باتومی 14 اردیبهشت 1403(3 شب از تهران)

جمعه 2/14 دوشنبه 2/17
اقساطی
Hotel Royal Georgia
۴ ستاره
BB
باتومی
رفت:
جمعه
1403/02/14
17:40
ایران ایرتور
ایران ایرتور
برگشت:
دوشنبه
1403/02/17
22:40
ایران ایرتور
ایران ایرتور

تور تفلیس 14 اردیبهشت 1403(3 شب از تهران)

جمعه 2/14 دوشنبه 2/17
Polo Tbilisi hotel
۳ ستاره
BB
تفلیس
رفت:
جمعه
1403/02/14
07:20
وارش
وارش
برگشت:
دوشنبه
1403/02/17
16:40
ایران ایرتور
ایران ایرتور

تور تفلیس 14 اردیبهشت 1403(3 شب از تهران)

جمعه 2/14 دوشنبه 2/17
Hotel Mika
(2)
هتل آپارتمان
BB
تفلیس
رفت:
جمعه
1403/02/14
07:20
وارش
وارش
برگشت:
دوشنبه
1403/02/17
16:40
ایران ایرتور
ایران ایرتور

تور تفلیس 18 اردیبهشت 1403(3 شب از تهران)

سه‌شنبه 2/18 جمعه 2/21
Polo Tbilisi hotel
۳ ستاره
BB
تفلیس
رفت:
سه‌شنبه
1403/02/18
06:50
وارش
وارش
برگشت:
جمعه
1403/02/21
10:30
وارش
وارش

تور تفلیس 18 اردیبهشت 1403(3 شب از تهران)

سه‌شنبه 2/18 جمعه 2/21
Hotel Mika
(2)
هتل آپارتمان
BB
تفلیس
رفت:
سه‌شنبه
1403/02/18
06:50
وارش
وارش
برگشت:
جمعه
1403/02/21
10:30
وارش
وارش

تور تفلیس 21 اردیبهشت 1403(3 شب از تهران)

جمعه 2/21 دوشنبه 2/24
Hotel Mika
(2)
هتل آپارتمان
BB
تفلیس
رفت:
جمعه
1403/02/21
07:00
وارش
وارش
برگشت:
دوشنبه
1403/02/24
16:40
ایران ایرتور
ایران ایرتور

تور تفلیس 21 اردیبهشت 1403(3 شب از تهران)

جمعه 2/21 دوشنبه 2/24
Polo Tbilisi hotel
۳ ستاره
BB
تفلیس
رفت:
جمعه
1403/02/21
07:00
وارش
وارش
برگشت:
دوشنبه
1403/02/24
16:40
ایران ایرتور
ایران ایرتور

تور تفلیس 17 اردیبهشت 1403(3 شب از تهران)

دوشنبه 2/17 پنج‌شنبه 2/20
Polo Tbilisi hotel
۳ ستاره
BB
تفلیس
رفت:
دوشنبه
1403/02/17
08:10
قشم ایر
قشم ایر
برگشت:
پنج‌شنبه
1403/02/20
11:50
قشم ایر
قشم ایر

تور تفلیس 17 اردیبهشت 1403(3 شب از تهران)

دوشنبه 2/17 پنج‌شنبه 2/20
Hotel Mika
(2)
هتل آپارتمان
BB
تفلیس
رفت:
دوشنبه
1403/02/17
08:10
قشم ایر
قشم ایر
برگشت:
پنج‌شنبه
1403/02/20
11:50
قشم ایر
قشم ایر

تور تفلیس 18 اردیبهشت 1403(3 شب از تهران)

سه‌شنبه 2/18 جمعه 2/21
اقساطی
Hotel Mika
(2)
هتل آپارتمان
BB
تفلیس
رفت:
سه‌شنبه
1403/02/18
09:30
آتا
آتا
برگشت:
جمعه
1403/02/21
13:00
آتا
آتا

تور تفلیس 18 اردیبهشت 1403(3 شب از تهران)

سه‌شنبه 2/18 جمعه 2/21
اقساطی
Polo Tbilisi hotel
۳ ستاره
BB
تفلیس
رفت:
سه‌شنبه
1403/02/18
09:30
آتا
آتا
برگشت:
جمعه
1403/02/21
13:00
آتا
آتا

تور باتومی 14 اردیبهشت 1403(3 شب از تهران)

جمعه 2/14 دوشنبه 2/17
اقساطی
Grand Palace Hotel
(3)
ستاره نامشخص
BB
باتومی
رفت:
جمعه
1403/02/14
17:40
ایران ایرتور
ایران ایرتور
برگشت:
دوشنبه
1403/02/17
22:40
ایران ایرتور
ایران ایرتور

تور تفلیس 17 اردیبهشت 1403(3 شب از تهران)

دوشنبه 2/17 پنج‌شنبه 2/20
Hotel Isaka
(1)
۳ ستاره
BB
تفلیس
رفت:
دوشنبه
1403/02/17
08:10
قشم ایر
قشم ایر
برگشت:
پنج‌شنبه
1403/02/20
11:50
قشم ایر
قشم ایر

تور تفلیس 21 اردیبهشت 1403(4 شب از تهران)

جمعه 2/21 سه‌شنبه 2/25
اقساطی
Polo Tbilisi hotel
۳ ستاره
BB
تفلیس
رفت:
جمعه
1403/02/21
09:30
آتا
آتا
برگشت:
سه‌شنبه
1403/02/25
13:00
آتا
آتا
2114بعدی >