برای استفاده از اپلیکیشن مسافران، جاوااسکریپت مرورگر را فعال کنید

تور تایلند

مرتب سازی (ارزان‌ترین)
فیلتر

تور پاتایا + بانکوک 2 اسفند 1401(7 شب از تهران)

سه‌شنبه 12/02 چهارشنبه 12/10
Yes Boutique Hotel
دو ستاره
5 شب
BB
پاتایا
Howard Square Boutique Hotel
سه ستاره
2 شب
BB
بانکوک
رفت:
سه‌شنبه
1401/12/02
21:45
هواپیمائی ماهان
هواپیمائی ماهان
برگشت:
چهارشنبه
1401/12/10
22:00
هواپیمائی ماهان
هواپیمائی ماهان

تور پاتایا + بانکوک 9 اسفند 1401(7 شب از تهران)

سه‌شنبه 12/09 چهارشنبه 12/17
Yes Boutique Hotel
دو ستاره
5 شب
BB
پاتایا
Howard Square Boutique Hotel
سه ستاره
2 شب
BB
بانکوک
رفت:
سه‌شنبه
1401/12/09
21:45
هواپیمائی ماهان
هواپیمائی ماهان
برگشت:
چهارشنبه
1401/12/17
22:00
هواپیمائی ماهان
هواپیمائی ماهان

تور پاتایا + بانکوک 11 اسفند 1401(7 شب از تهران)

پنج‌شنبه 12/11 جمعه 12/19
Yes Boutique Hotel
دو ستاره
5 شب
BB
پاتایا
Howard Square Boutique Hotel
سه ستاره
2 شب
BB
بانکوک
رفت:
پنج‌شنبه
1401/12/11
21:45
هواپیمائی ماهان
هواپیمائی ماهان
برگشت:
جمعه
1401/12/19
22:00
هواپیمائی ماهان
هواپیمائی ماهان

تور پاتایا + بانکوک 16 اسفند 1401(7 شب از تهران)

سه‌شنبه 12/16 چهارشنبه 12/24
Yes Boutique Hotel
دو ستاره
5 شب
BB
پاتایا
Howard Square Boutique Hotel
سه ستاره
2 شب
BB
بانکوک
رفت:
سه‌شنبه
1401/12/16
21:45
هواپیمائی ماهان
هواپیمائی ماهان
برگشت:
چهارشنبه
1401/12/24
22:00
هواپیمائی ماهان
هواپیمائی ماهان

تور پاتایا + بانکوک 18 اسفند 1401(7 شب از تهران)

پنج‌شنبه 12/18 جمعه 12/26
Yes Boutique Hotel
دو ستاره
5 شب
BB
پاتایا
Howard Square Boutique Hotel
سه ستاره
2 شب
BB
بانکوک
رفت:
پنج‌شنبه
1401/12/18
21:45
هواپیمائی ماهان
هواپیمائی ماهان
برگشت:
جمعه
1401/12/26
22:00
هواپیمائی ماهان
هواپیمائی ماهان

تور پاتایا 28 بهمن 1401(8 شب از تهران)

جمعه 11/28 دوشنبه 12/08
Pattaya Garden Hotel
سه ستاره
8 شب
BB
پاتایا
رفت:
جمعه
1401/11/28
17:00
سلام ایر
سلام ایر
برگشت:
دوشنبه
1401/12/08
00:00
سلام ایر
سلام ایر

تور پاتایا + بانکوک 2 اسفند 1401(7 شب از تهران)

سه‌شنبه 12/02 چهارشنبه 12/10
Piyada Residence Pattaya
سه ستاره
5 شب
BB
پاتایا
Howard Square Boutique Hotel
سه ستاره
2 شب
BB
بانکوک
رفت:
سه‌شنبه
1401/12/02
21:45
هواپیمائی ماهان
هواپیمائی ماهان
برگشت:
چهارشنبه
1401/12/10
22:00
هواپیمائی ماهان
هواپیمائی ماهان

تور پاتایا + بانکوک 9 اسفند 1401(7 شب از تهران)

سه‌شنبه 12/09 چهارشنبه 12/17
Piyada Residence Pattaya
سه ستاره
5 شب
BB
پاتایا
Howard Square Boutique Hotel
سه ستاره
2 شب
BB
بانکوک
رفت:
سه‌شنبه
1401/12/09
21:45
هواپیمائی ماهان
هواپیمائی ماهان
برگشت:
چهارشنبه
1401/12/17
22:00
هواپیمائی ماهان
هواپیمائی ماهان

تور پاتایا + بانکوک 11 اسفند 1401(7 شب از تهران)

پنج‌شنبه 12/11 جمعه 12/19
Piyada Residence Pattaya
سه ستاره
5 شب
BB
پاتایا
Howard Square Boutique Hotel
سه ستاره
2 شب
BB
بانکوک
رفت:
پنج‌شنبه
1401/12/11
21:45
هواپیمائی ماهان
هواپیمائی ماهان
برگشت:
جمعه
1401/12/19
22:00
هواپیمائی ماهان
هواپیمائی ماهان

تور پاتایا + بانکوک 16 اسفند 1401(7 شب از تهران)

سه‌شنبه 12/16 چهارشنبه 12/24
Piyada Residence Pattaya
سه ستاره
5 شب
BB
پاتایا
Howard Square Boutique Hotel
سه ستاره
2 شب
BB
بانکوک
رفت:
سه‌شنبه
1401/12/16
21:45
هواپیمائی ماهان
هواپیمائی ماهان
برگشت:
چهارشنبه
1401/12/24
22:00
هواپیمائی ماهان
هواپیمائی ماهان

تور پاتایا + بانکوک 18 اسفند 1401(7 شب از تهران)

پنج‌شنبه 12/18 جمعه 12/26
Piyada Residence Pattaya
سه ستاره
5 شب
BB
پاتایا
Howard Square Boutique Hotel
سه ستاره
2 شب
BB
بانکوک
رفت:
پنج‌شنبه
1401/12/18
21:45
هواپیمائی ماهان
هواپیمائی ماهان
برگشت:
جمعه
1401/12/26
22:00
هواپیمائی ماهان
هواپیمائی ماهان

تور پاتایا + بانکوک 9 اسفند 1401(7 شب از تهران)

سه‌شنبه 12/09 چهارشنبه 12/17
Wiz Hotel
سه ستاره
4 شب
BB
پاتایا
Forum Park Hotel
سه ستاره
3 شب
BB
بانکوک
رفت:
سه‌شنبه
1401/12/09
21:10
هواپیمائی ماهان
هواپیمائی ماهان
برگشت:
چهارشنبه
1401/12/17
21:30
هواپیمائی ماهان
هواپیمائی ماهان

تور پاتایا + بانکوک 11 اسفند 1401(7 شب از تهران)

پنج‌شنبه 12/11 جمعه 12/19
Wiz Hotel
سه ستاره
4 شب
BB
پاتایا
Forum Park Hotel
سه ستاره
3 شب
BB
بانکوک
رفت:
پنج‌شنبه
1401/12/11
21:10
هواپیمائی ماهان
هواپیمائی ماهان
برگشت:
جمعه
1401/12/19
21:30
هواپیمائی ماهان
هواپیمائی ماهان

تور پاتایا + بانکوک 16 اسفند 1401(7 شب از تهران)

سه‌شنبه 12/16 چهارشنبه 12/24
Wiz Hotel
سه ستاره
4 شب
BB
پاتایا
Forum Park Hotel
سه ستاره
3 شب
BB
بانکوک
رفت:
سه‌شنبه
1401/12/16
21:10
هواپیمائی ماهان
هواپیمائی ماهان
برگشت:
چهارشنبه
1401/12/24
21:30
هواپیمائی ماهان
هواپیمائی ماهان

تور پاتایا 11 اسفند 1401(7 شب از تهران)

پنج‌شنبه 12/11 جمعه 12/19
Wiz Hotel
سه ستاره
7 شب
BB
پاتایا
رفت:
پنج‌شنبه
1401/12/11
21:10
هواپیمائی ماهان
هواپیمائی ماهان
برگشت:
جمعه
1401/12/19
00:00
هواپیمائی ماهان
هواپیمائی ماهان