برای استفاده از اپلیکیشن مسافران، جاوااسکریپت مرورگر را فعال کنید

تور تایلند

تور پاتایا 11 اردیبهشت 1403(7 شب از تهران)

سه‌شنبه 2/11 چهارشنبه 2/19
Piyada Residence Pattaya
(6)
۳ ستاره
BB
پاتایا
رفت:
سه‌شنبه
1403/02/11
21:45
هواپیمائی ماهان
هواپیمائی ماهان
برگشت:
چهارشنبه
1403/02/19
18:00
هواپیمائی ماهان
هواپیمائی ماهان

تور پاتایا 13 اردیبهشت 1403(7 شب از تهران)

پنج‌شنبه 2/13 جمعه 2/21
Piyada Residence Pattaya
(6)
۳ ستاره
BB
پاتایا
رفت:
پنج‌شنبه
1403/02/13
21:00
هواپیمائی ماهان
هواپیمائی ماهان
برگشت:
جمعه
1403/02/21
00:00
هواپیمائی ماهان
هواپیمائی ماهان

تور پاتایا 18 اردیبهشت 1403(7 شب از تهران)

سه‌شنبه 2/18 چهارشنبه 2/26
Piyada Residence Pattaya
(6)
۳ ستاره
BB
پاتایا
رفت:
سه‌شنبه
1403/02/18
21:00
هواپیمائی ماهان
هواپیمائی ماهان
برگشت:
چهارشنبه
1403/02/26
00:00
هواپیمائی ماهان
هواپیمائی ماهان

تور پاتایا 20 اردیبهشت 1403(7 شب از تهران)

پنج‌شنبه 2/20 جمعه 2/28
Piyada Residence Pattaya
(6)
۳ ستاره
BB
پاتایا
رفت:
پنج‌شنبه
1403/02/20
21:00
هواپیمائی ماهان
هواپیمائی ماهان
برگشت:
جمعه
1403/02/28
00:00
هواپیمائی ماهان
هواپیمائی ماهان

تور پاتایا 25 اردیبهشت 1403(7 شب از تهران)

سه‌شنبه 2/25 چهارشنبه 3/2
Piyada Residence Pattaya
(6)
۳ ستاره
BB
پاتایا
رفت:
سه‌شنبه
1403/02/25
21:00
هواپیمائی ماهان
هواپیمائی ماهان
برگشت:
چهارشنبه
1403/03/02
00:00
هواپیمائی ماهان
هواپیمائی ماهان

تور پاتایا 27 اردیبهشت 1403(7 شب از تهران)

پنج‌شنبه 2/27 جمعه 3/4
Piyada Residence Pattaya
(6)
۳ ستاره
BB
پاتایا
رفت:
پنج‌شنبه
1403/02/27
21:00
هواپیمائی ماهان
هواپیمائی ماهان
برگشت:
جمعه
1403/03/04
00:00
هواپیمائی ماهان
هواپیمائی ماهان

تور پاتایا 1 خرداد 1403(7 شب از تهران)

سه‌شنبه 3/1 چهارشنبه 3/9
Piyada Residence Pattaya
(6)
۳ ستاره
BB
پاتایا
رفت:
سه‌شنبه
1403/03/01
21:45
هواپیمائی ماهان
هواپیمائی ماهان
برگشت:
چهارشنبه
1403/03/09
18:00
هواپیمائی ماهان
هواپیمائی ماهان

تور پاتایا 11 اردیبهشت 1403(7 شب از تهران)

سه‌شنبه 2/11 چهارشنبه 2/19
اقساطی
Piyada Residence Pattaya(دلوکس)
(6)
۳ ستاره
BB
پاتایا
رفت:
سه‌شنبه
1403/02/11
21:45
هواپیمائی ماهان
هواپیمائی ماهان
برگشت:
چهارشنبه
1403/02/19
00:00
هواپیمائی ماهان
هواپیمائی ماهان

تور پاتایا + بانکوک 11 اردیبهشت 1403(7 شب از تهران)

سه‌شنبه 2/11 چهارشنبه 2/19
Piyada Residence Pattaya
(6)
۳ ستاره
BB
پاتایا (5 شب)
Forum Park Hotel
(1)
۳ ستاره
BB
بانکوک (2 شب)
رفت:
سه‌شنبه
1403/02/11
21:30
هواپیمائی ماهان
هواپیمائی ماهان
برگشت:
چهارشنبه
1403/02/19
22:40
هواپیمائی ماهان
هواپیمائی ماهان

تور پاتایا + بانکوک 13 اردیبهشت 1403(7 شب از تهران)

پنج‌شنبه 2/13 جمعه 2/21
Piyada Residence Pattaya
(6)
۳ ستاره
BB
پاتایا (5 شب)
Forum Park Hotel
(1)
۳ ستاره
BB
بانکوک (2 شب)
رفت:
پنج‌شنبه
1403/02/13
21:30
هواپیمائی ماهان
هواپیمائی ماهان
برگشت:
جمعه
1403/02/21
22:40
هواپیمائی ماهان
هواپیمائی ماهان

تور پاتایا + بانکوک 18 اردیبهشت 1403(7 شب از تهران)

سه‌شنبه 2/18 چهارشنبه 2/26
Piyada Residence Pattaya
(6)
۳ ستاره
BB
پاتایا (5 شب)
Forum Park Hotel
(1)
۳ ستاره
BB
بانکوک (2 شب)
رفت:
سه‌شنبه
1403/02/18
21:30
هواپیمائی ماهان
هواپیمائی ماهان
برگشت:
چهارشنبه
1403/02/26
22:40
هواپیمائی ماهان
هواپیمائی ماهان

تور پاتایا + بانکوک 20 اردیبهشت 1403(7 شب از تهران)

پنج‌شنبه 2/20 جمعه 2/28
Piyada Residence Pattaya
(6)
۳ ستاره
BB
پاتایا (5 شب)
Forum Park Hotel
(1)
۳ ستاره
BB
بانکوک (2 شب)
رفت:
پنج‌شنبه
1403/02/20
21:30
هواپیمائی ماهان
هواپیمائی ماهان
برگشت:
جمعه
1403/02/28
22:40
هواپیمائی ماهان
هواپیمائی ماهان

تور پاتایا + بانکوک 25 اردیبهشت 1403(7 شب از تهران)

سه‌شنبه 2/25 چهارشنبه 3/2
Piyada Residence Pattaya
(6)
۳ ستاره
BB
پاتایا (5 شب)
Forum Park Hotel
(1)
۳ ستاره
BB
بانکوک (2 شب)
رفت:
سه‌شنبه
1403/02/25
21:30
هواپیمائی ماهان
هواپیمائی ماهان
برگشت:
چهارشنبه
1403/03/02
22:40
هواپیمائی ماهان
هواپیمائی ماهان

تور پاتایا + بانکوک 22 خرداد 1403(7 شب از تهران)

سه‌شنبه 3/22 چهارشنبه 3/30
Piyada Residence Pattaya
(6)
۳ ستاره
BB
پاتایا (5 شب)
Forum Park Hotel
(1)
۳ ستاره
BB
بانکوک (2 شب)
رفت:
سه‌شنبه
1403/03/22
21:30
هواپیمائی ماهان
هواپیمائی ماهان
برگشت:
چهارشنبه
1403/03/30
22:40
هواپیمائی ماهان
هواپیمائی ماهان

تور پاتایا + بانکوک 24 خرداد 1403(7 شب از تهران)

پنج‌شنبه 3/24 جمعه 4/1
Piyada Residence Pattaya
(6)
۳ ستاره
BB
پاتایا (5 شب)
Forum Park Hotel
(1)
۳ ستاره
BB
بانکوک (2 شب)
رفت:
پنج‌شنبه
1403/03/24
21:30
هواپیمائی ماهان
هواپیمائی ماهان
برگشت:
جمعه
1403/04/01
22:40
هواپیمائی ماهان
هواپیمائی ماهان
2271بعدی >