برای استفاده از اپلیکیشن مسافران، جاوااسکریپت مرورگر را فعال کنید

تور عمان

تور مسقط 18 خرداد 1403(3 شب از تهران)

جمعه 3/18 دوشنبه 3/21
Royal Crown Hotel
۳ ستاره
BB
مسقط
رفت:
جمعه
1403/03/18
08:40
قشم ایر
قشم ایر
برگشت:
دوشنبه
1403/03/21
18:35
قشم ایر
قشم ایر

تور مسقط 18 خرداد 1403(3 شب از تهران)

جمعه 3/18 دوشنبه 3/21
Muscat Plaza Hotel
۳ ستاره تاپ
BB
مسقط
رفت:
جمعه
1403/03/18
08:40
قشم ایر
قشم ایر
برگشت:
دوشنبه
1403/03/21
18:35
قشم ایر
قشم ایر

تور مسقط 18 خرداد 1403(3 شب از تهران)

جمعه 3/18 دوشنبه 3/21
Best Western Premier Muscat hotel
۴ ستاره
BB
مسقط
رفت:
جمعه
1403/03/18
08:40
قشم ایر
قشم ایر
برگشت:
دوشنبه
1403/03/21
18:35
قشم ایر
قشم ایر

تور مسقط 11 خرداد 1403(3 شب از تهران)

جمعه 3/11 دوشنبه 3/14
Safeer Plaza Hotel
۳ ستاره تاپ
BB
مسقط
رفت:
جمعه
1403/03/11
08:40
قشم ایر
قشم ایر
برگشت:
دوشنبه
1403/03/14
18:35
قشم ایر
قشم ایر

تور مسقط 11 خرداد 1403(3 شب از تهران)

جمعه 3/11 دوشنبه 3/14
Muscat Dunes Hotel
۳ ستاره
BB
مسقط
رفت:
جمعه
1403/03/11
08:40
قشم ایر
قشم ایر
برگشت:
دوشنبه
1403/03/14
18:35
قشم ایر
قشم ایر

تور مسقط 25 خرداد 1403(3 شب از تهران)

جمعه 3/25 دوشنبه 3/28
Caesar Hotel
۳ ستاره
BB
مسقط
رفت:
جمعه
1403/03/25
08:40
قشم ایر
قشم ایر
برگشت:
دوشنبه
1403/03/28
18:35
قشم ایر
قشم ایر

تور مسقط 25 خرداد 1403(3 شب از تهران)

جمعه 3/25 دوشنبه 3/28
Garden Hotel
(1)
۳ ستاره
BB
مسقط
رفت:
جمعه
1403/03/25
08:40
قشم ایر
قشم ایر
برگشت:
دوشنبه
1403/03/28
18:35
قشم ایر
قشم ایر

تور مسقط 11 خرداد 1403(3 شب از تهران)

جمعه 3/11 دوشنبه 3/14
Ibis Muscat hotel
۳ ستاره
BB
مسقط
رفت:
جمعه
1403/03/11
08:40
قشم ایر
قشم ایر
برگشت:
دوشنبه
1403/03/14
18:35
قشم ایر
قشم ایر

تور مسقط 25 خرداد 1403(3 شب از تهران)

جمعه 3/25 دوشنبه 3/28
ROZANA HOTEL
۳ ستاره
BB
مسقط
رفت:
جمعه
1403/03/25
08:40
قشم ایر
قشم ایر
برگشت:
دوشنبه
1403/03/28
18:35
قشم ایر
قشم ایر

تور مسقط 11 خرداد 1403(3 شب از تهران)

جمعه 3/11 دوشنبه 3/14
Al Hail Waves Hotel Managed By Centara
۳ ستاره
BB
مسقط
رفت:
جمعه
1403/03/11
08:40
قشم ایر
قشم ایر
برگشت:
دوشنبه
1403/03/14
18:35
قشم ایر
قشم ایر

تور مسقط 25 خرداد 1403(3 شب از تهران)

جمعه 3/25 دوشنبه 3/28
The Platinum Hotel
(1)
۴ ستاره
BB
مسقط
رفت:
جمعه
1403/03/25
08:40
قشم ایر
قشم ایر
برگشت:
دوشنبه
1403/03/28
18:35
قشم ایر
قشم ایر

تور مسقط 11 خرداد 1403(3 شب از تهران)

جمعه 3/11 دوشنبه 3/14
Royal Crown Hotel
۳ ستاره
BB
مسقط
رفت:
جمعه
1403/03/11
08:40
قشم ایر
قشم ایر
برگشت:
دوشنبه
1403/03/14
18:35
قشم ایر
قشم ایر

تور مسقط 11 خرداد 1403(3 شب از تهران)

جمعه 3/11 دوشنبه 3/14
Muscat Plaza Hotel
۳ ستاره تاپ
BB
مسقط
رفت:
جمعه
1403/03/11
08:40
قشم ایر
قشم ایر
برگشت:
دوشنبه
1403/03/14
18:35
قشم ایر
قشم ایر

تور مسقط 11 خرداد 1403(3 شب از تهران)

جمعه 3/11 دوشنبه 3/14
Best Western Premier Muscat hotel
۴ ستاره
BB
مسقط
رفت:
جمعه
1403/03/11
08:40
قشم ایر
قشم ایر
برگشت:
دوشنبه
1403/03/14
18:35
قشم ایر
قشم ایر

تور مسقط 25 خرداد 1403(3 شب از تهران)

جمعه 3/25 دوشنبه 3/28
Safeer Plaza Hotel
۳ ستاره تاپ
BB
مسقط
رفت:
جمعه
1403/03/25
08:40
قشم ایر
قشم ایر
برگشت:
دوشنبه
1403/03/28
18:35
قشم ایر
قشم ایر