برای استفاده از اپلیکیشن مسافران، جاوااسکریپت مرورگر را فعال کنید

تور عمان

تور مسقط 11 خرداد 1403(3 شب از تهران)

جمعه 3/11 دوشنبه 3/14
Shangri La Barr Al Jissah Resort & Spa - Al Bandar Hotel
۵ ستاره
BB
مسقط
رفت:
جمعه
1403/03/11
08:40
قشم ایر
قشم ایر
برگشت:
دوشنبه
1403/03/14
18:35
قشم ایر
قشم ایر

تور مسقط 4 خرداد 1403(3 شب از تهران)

جمعه 3/4 دوشنبه 3/7
Shangri La Barr Al Jissah Resort & Spa - Al Bandar Hotel
۵ ستاره
BB
مسقط
رفت:
جمعه
1403/03/04
08:40
قشم ایر
قشم ایر
برگشت:
دوشنبه
1403/03/07
18:35
قشم ایر
قشم ایر

تور مسقط 18 خرداد 1403(3 شب از تهران)

جمعه 3/18 دوشنبه 3/21
Shangri La Barr Al Jissah Resort & Spa - Al Bandar Hotel
۵ ستاره
BB
مسقط
رفت:
جمعه
1403/03/18
08:40
قشم ایر
قشم ایر
برگشت:
دوشنبه
1403/03/21
18:35
قشم ایر
قشم ایر

تور مسقط 25 خرداد 1403(3 شب از تهران)

جمعه 3/25 دوشنبه 3/28
Shangri La Barr Al Jissah Resort & Spa - Al Bandar Hotel
۵ ستاره
BB
مسقط
رفت:
جمعه
1403/03/25
08:40
قشم ایر
قشم ایر
برگشت:
دوشنبه
1403/03/28
18:35
قشم ایر
قشم ایر

تور مسقط 11 خرداد 1403(3 شب از تهران)

جمعه 3/11 دوشنبه 3/14
Grand Hyatt Muscat hotel
۵ ستاره
BB
مسقط
رفت:
جمعه
1403/03/11
08:40
قشم ایر
قشم ایر
برگشت:
دوشنبه
1403/03/14
18:35
قشم ایر
قشم ایر

تور مسقط 4 خرداد 1403(3 شب از تهران)

جمعه 3/4 دوشنبه 3/7
Grand Hyatt Muscat hotel
۵ ستاره
BB
مسقط
رفت:
جمعه
1403/03/04
08:40
قشم ایر
قشم ایر
برگشت:
دوشنبه
1403/03/07
18:35
قشم ایر
قشم ایر

تور مسقط 18 خرداد 1403(3 شب از تهران)

جمعه 3/18 دوشنبه 3/21
Grand Hyatt Muscat hotel
۵ ستاره
BB
مسقط
رفت:
جمعه
1403/03/18
08:40
قشم ایر
قشم ایر
برگشت:
دوشنبه
1403/03/21
18:35
قشم ایر
قشم ایر

تور مسقط 25 خرداد 1403(3 شب از تهران)

جمعه 3/25 دوشنبه 3/28
Grand Hyatt Muscat hotel
۵ ستاره
BB
مسقط
رفت:
جمعه
1403/03/25
08:40
قشم ایر
قشم ایر
برگشت:
دوشنبه
1403/03/28
18:35
قشم ایر
قشم ایر

تور مسقط 4 خرداد 1403(3 شب از تهران)

جمعه 3/4 دوشنبه 3/7
Kempinski Hotel Muscat
۵ ستاره
BB
مسقط
رفت:
جمعه
1403/03/04
08:40
قشم ایر
قشم ایر
برگشت:
دوشنبه
1403/03/07
18:35
قشم ایر
قشم ایر

تور مسقط 11 خرداد 1403(3 شب از تهران)

جمعه 3/11 دوشنبه 3/14
Kempinski Hotel Muscat
۵ ستاره
BB
مسقط
رفت:
جمعه
1403/03/11
08:40
قشم ایر
قشم ایر
برگشت:
دوشنبه
1403/03/14
18:35
قشم ایر
قشم ایر

تور مسقط 18 خرداد 1403(3 شب از تهران)

جمعه 3/18 دوشنبه 3/21
Kempinski Hotel Muscat
۵ ستاره
BB
مسقط
رفت:
جمعه
1403/03/18
08:40
قشم ایر
قشم ایر
برگشت:
دوشنبه
1403/03/21
18:35
قشم ایر
قشم ایر

تور مسقط 25 خرداد 1403(3 شب از تهران)

جمعه 3/25 دوشنبه 3/28
Kempinski Hotel Muscat
۵ ستاره
BB
مسقط
رفت:
جمعه
1403/03/25
08:40
قشم ایر
قشم ایر
برگشت:
دوشنبه
1403/03/28
18:35
قشم ایر
قشم ایر