برای استفاده از اپلیکیشن مسافران، جاوااسکریپت مرورگر را فعال کنید

تور کوتا + اوبود 23 اردیبهشت 1403(7 شب از تهران)

یک‌شنبه 2/23 دوشنبه 2/31
اقساطی
AYANA Resort and Spa Bali
(5)
۵ ستاره
BB
کوتا (4 شب)
Kamandalu Ubud Hotel
۵ ستاره
BB
اوبود (3 شب)
رفت:
یک‌شنبه
1403/02/23
18:20
امارات
امارات
برگشت:
دوشنبه
1403/02/31
00:00
امارات
امارات

تور کوتا + اوبود 2 خرداد 1403(7 شب از تهران)

چهارشنبه 3/2 پنج‌شنبه 3/10
اقساطی
AYANA Resort and Spa Bali
(5)
۵ ستاره
BB
کوتا (4 شب)
Kamandalu Ubud Hotel
۵ ستاره
BB
اوبود (3 شب)
رفت:
چهارشنبه
1403/03/02
18:20
امارات
امارات
برگشت:
پنج‌شنبه
1403/03/10
00:00
امارات
امارات

تور کوتا + اوبود 12 اردیبهشت 1403(7 شب از تهران)

چهارشنبه 2/12 پنج‌شنبه 2/20
اقساطی
Sheraton Bali Kuta Resort hotel(دلوکس)
۵ ستاره
BB
کوتا (4 شب)
Nandini Jungle by Hanging Gardens(رو به باغ)
۵ ستاره
BB
اوبود (3 شب)
رفت:
چهارشنبه
1403/02/12
18:20
امارات
امارات
برگشت:
پنج‌شنبه
1403/02/20
00:00
امارات
امارات

تور کوتا + اوبود 16 اردیبهشت 1403(7 شب از تهران)

یک‌شنبه 2/16 دوشنبه 2/24
اقساطی
Sheraton Bali Kuta Resort hotel(دلوکس)
۵ ستاره
BB
کوتا (4 شب)
Nandini Jungle by Hanging Gardens(رو به باغ)
۵ ستاره
BB
اوبود (3 شب)
رفت:
یک‌شنبه
1403/02/16
18:20
امارات
امارات
برگشت:
دوشنبه
1403/02/24
00:00
امارات
امارات

تور کوتا + اوبود 23 اردیبهشت 1403(7 شب از تهران)

یک‌شنبه 2/23 دوشنبه 2/31
اقساطی
Sheraton Bali Kuta Resort hotel(دلوکس)
۵ ستاره
BB
کوتا (4 شب)
Nandini Jungle by Hanging Gardens(رو به باغ)
۵ ستاره
BB
اوبود (3 شب)
رفت:
یک‌شنبه
1403/02/23
18:20
امارات
امارات
برگشت:
دوشنبه
1403/02/31
00:00
امارات
امارات

تور کوتا + اوبود 2 خرداد 1403(7 شب از تهران)

چهارشنبه 3/2 پنج‌شنبه 3/10
اقساطی
Sheraton Bali Kuta Resort hotel(دلوکس)
۵ ستاره
BB
کوتا (4 شب)
Nandini Jungle by Hanging Gardens(رو به باغ)
۵ ستاره
BB
اوبود (3 شب)
رفت:
چهارشنبه
1403/03/02
18:20
امارات
امارات
برگشت:
پنج‌شنبه
1403/03/10
00:00
امارات
امارات

تور کوتا + اوبود 12 اردیبهشت 1403(7 شب از تهران)

چهارشنبه 2/12 پنج‌شنبه 2/20
اقساطی
Double-Six Luxury Hotel Seminyak
۴ ستاره تاپ
BB
کوتا (4 شب)
Jungleight Bali
۵ ستاره
BB
اوبود (3 شب)
رفت:
چهارشنبه
1403/02/12
18:20
امارات
امارات
برگشت:
پنج‌شنبه
1403/02/20
00:00
امارات
امارات

تور کوتا + اوبود 16 اردیبهشت 1403(7 شب از تهران)

یک‌شنبه 2/16 دوشنبه 2/24
اقساطی
Double-Six Luxury Hotel Seminyak
۴ ستاره تاپ
BB
کوتا (4 شب)
Jungleight Bali
۵ ستاره
BB
اوبود (3 شب)
رفت:
یک‌شنبه
1403/02/16
18:20
امارات
امارات
برگشت:
دوشنبه
1403/02/24
00:00
امارات
امارات

تور کوتا + اوبود 23 اردیبهشت 1403(7 شب از تهران)

یک‌شنبه 2/23 دوشنبه 2/31
اقساطی
Double-Six Luxury Hotel Seminyak
۴ ستاره تاپ
BB
کوتا (4 شب)
Jungleight Bali
۵ ستاره
BB
اوبود (3 شب)
رفت:
یک‌شنبه
1403/02/23
18:20
امارات
امارات
برگشت:
دوشنبه
1403/02/31
00:00
امارات
امارات

تور کوتا + اوبود 2 خرداد 1403(7 شب از تهران)

چهارشنبه 3/2 پنج‌شنبه 3/10
اقساطی
Double-Six Luxury Hotel Seminyak
۴ ستاره تاپ
BB
کوتا (4 شب)
Jungleight Bali
۵ ستاره
BB
اوبود (3 شب)
رفت:
چهارشنبه
1403/03/02
18:20
امارات
امارات
برگشت:
پنج‌شنبه
1403/03/10
00:00
امارات
امارات

تور کوتا + اوبود 12 اردیبهشت 1403(7 شب از تهران)

چهارشنبه 2/12 پنج‌شنبه 2/20
اقساطی
Elevate Bali by Hanging Gardens Munduk
۵ ستاره
BB
کوتا (4 شب)
Hanging Gardens of Bali
(1)
۵ ستاره
BB
اوبود (3 شب)
رفت:
چهارشنبه
1403/02/12
18:20
امارات
امارات
برگشت:
پنج‌شنبه
1403/02/20
00:00
امارات
امارات

تور کوتا + اوبود 16 اردیبهشت 1403(7 شب از تهران)

یک‌شنبه 2/16 دوشنبه 2/24
اقساطی
Elevate Bali by Hanging Gardens Munduk
۵ ستاره
BB
کوتا (4 شب)
Hanging Gardens of Bali
(1)
۵ ستاره
BB
اوبود (3 شب)
رفت:
یک‌شنبه
1403/02/16
18:20
امارات
امارات
برگشت:
دوشنبه
1403/02/24
00:00
امارات
امارات

تور کوتا + اوبود 23 اردیبهشت 1403(7 شب از تهران)

یک‌شنبه 2/23 دوشنبه 2/31
اقساطی
Elevate Bali by Hanging Gardens Munduk
۵ ستاره
BB
کوتا (4 شب)
Hanging Gardens of Bali
(1)
۵ ستاره
BB
اوبود (3 شب)
رفت:
یک‌شنبه
1403/02/23
18:20
امارات
امارات
برگشت:
دوشنبه
1403/02/31
00:00
امارات
امارات

تور کوتا + اوبود 2 خرداد 1403(7 شب از تهران)

چهارشنبه 3/2 پنج‌شنبه 3/10
اقساطی
Elevate Bali by Hanging Gardens Munduk
۵ ستاره
BB
کوتا (4 شب)
Hanging Gardens of Bali
(1)
۵ ستاره
BB
اوبود (3 شب)
رفت:
چهارشنبه
1403/03/02
18:20
امارات
امارات
برگشت:
پنج‌شنبه
1403/03/10
00:00
امارات
امارات