برای استفاده از اپلیکیشن مسافران، جاوااسکریپت مرورگر را فعال کنید

مرتب سازی (ارزان‌ترین)
فیلتر

تور کیپ تاون + سان سیتی + پارک جنگلی + ژوهانسبورگ 28 اسفند 1401(8 شب از تهران)

یک‌شنبه 12/28 دوشنبه 01/07
اقساطی
The PortsWood
چهار ستاره
3 شب
BB
کیپ تاون
The Cascades hotel
پنج ستاره
2 شب
BB
سان سیتی
Kwa Maritane Bush Lodge
چهار ستاره
1 شب
BB
پارک جنگلی
Radisson Blu Johannesburg hotel
پنج ستاره
2 شب
BB
ژوهانسبورگ
رفت:
یک‌شنبه
1401/12/28
04:30
امارات
امارات
برگشت:
دوشنبه
1402/01/07
22:20
امارات
امارات

تور کیپ تاون + سان سیتی + پارک جنگلی + ژوهانسبورگ 27 اسفند 1401(10 شب از تهران)

شنبه 12/27 چهارشنبه 01/09
Cape Town Marriott Hotel Crystal Towers
پنج ستاره
4 شب
BB
کیپ تاون
The Cascades hotel
پنج ستاره
3 شب
BB
سان سیتی
Kwa Maritane Bush Lodge
چهار ستاره
1 شب
HB
پارک جنگلی
Radisson Blu Johannesburg hotel
پنج ستاره
2 شب
BB
ژوهانسبورگ
رفت:
شنبه
1401/12/27
18:40
امارات
امارات
برگشت:
چهارشنبه
1402/01/09
13:40
امارات
امارات

تور ژوهانسبورگ + پارک جنگلی + سان سیتی + کیپ تاون 29 اسفند 1401(10 شب از تهران)

دوشنبه 12/29 یک‌شنبه 01/13
DaVinci Suites hotel
پنج ستاره
2 شب
BB
ژوهانسبورگ
Bakubung Bush Lodge
چهار ستاره
2 شب
BB
پارک جنگلی
The Cascades hotel
پنج ستاره
2 شب
BB
سان سیتی
The Westin Cape Town hotel
پنج ستاره
4 شب
BB
کیپ تاون
رفت:
دوشنبه
1401/12/29
04:45
قطر
قطر
برگشت:
یک‌شنبه
1402/01/13
19:40
قطر
قطر

تور ژوهانسبورگ + پارک جنگلی + سان سیتی + کیپ تاون 2 فروردین 1402(10 شب از تهران)

چهارشنبه 01/02 سه‌شنبه 01/15
DaVinci Suites hotel
پنج ستاره
2 شب
BB
ژوهانسبورگ
Bakubung Bush Lodge
چهار ستاره
2 شب
BB
پارک جنگلی
The Cascades hotel
پنج ستاره
2 شب
BB
سان سیتی
The Westin Cape Town hotel
پنج ستاره
4 شب
BB
کیپ تاون
رفت:
چهارشنبه
1402/01/02
04:45
قطر
قطر
برگشت:
سه‌شنبه
1402/01/15
19:40
قطر
قطر

تور ژوهانسبورگ + پارک جنگلی + سان سیتی + کیپ تاون 29 اسفند 1401(10 شب از تهران)

دوشنبه 12/29 پنج‌شنبه 01/10
DaVinci Suites hotel
پنج ستاره
2 شب
BB
ژوهانسبورگ
Bakubung Bush Lodge
چهار ستاره
2 شب
BB
پارک جنگلی
The Cascades hotel
پنج ستاره
2 شب
BB
سان سیتی
The Westin Cape Town hotel
پنج ستاره
4 شب
BB
کیپ تاون
رفت:
دوشنبه
1401/12/29
05:00
قطر
قطر
برگشت:
پنج‌شنبه
1402/01/10
19:40
قطر
قطر

تور ژوهانسبورگ + سان سیتی + پارک جنگلی + کیپ تاون 1 فروردین 1402(10 شب از تهران)

سه‌شنبه 01/01 شنبه 01/12
Sandton Sun
پنج ستاره
2 شب
BB
ژوهانسبورگ
The Palace of the Lost City hotel
پنج ستاره
2 شب
BB
سان سیتی
Kwa Maritane Bush Lodge
چهار ستاره
2 شب
BB
پارک جنگلی
Cape Town Marriott Hotel Crystal Towers
پنج ستاره
4 شب
BB
کیپ تاون
رفت:
سه‌شنبه
1402/01/01
22:55
قطر
قطر
برگشت:
شنبه
1402/01/12
19:40
قطر
قطر

تور کیپ تاون + سان سیتی + پارک جنگلی + ژوهانسبورگ + جزیره موریس 28 اسفند 1401(12 شب از تهران)

یک‌شنبه 12/28 جمعه 01/11
اقساطی
The PortsWood
چهار ستاره
3 شب
BB
کیپ تاون
The Cascades hotel
پنج ستاره
2 شب
BB
سان سیتی
Bakubung Bush Lodge
چهار ستاره
1 شب
BB
پارک جنگلی
DaVinci Suites hotel
پنج ستاره
2 شب
BB
ژوهانسبورگ
The Westin Turtle Bay Resort & Spa, Mauritius
پنج ستاره
4 شب
BB
جزیره موریس
رفت:
یک‌شنبه
1401/12/28
04:30
امارات
امارات
برگشت:
جمعه
1402/01/11
16:35
امارات
امارات