برای استفاده از اپلیکیشن مسافران، جاوااسکریپت مرورگر را فعال کنید

تور دهلی + آگرا + جیپور 17 آذر 1402(7 شب از تهران)

جمعه 9/17 شنبه 9/25
Hotel LA
۴ ستاره
BB
دهلی (3 شب)
The Retreat Hotel
۳ ستاره
BB
آگرا (2 شب)
Hotel Jaipur Central
۳ ستاره
BB
جیپور (2 شب)
رفت:
جمعه
1402/09/17
17:30
هواپیمائی ماهان
هواپیمائی ماهان
برگشت:
شنبه
1402/09/25
00:25
هواپیمائی ماهان
هواپیمائی ماهان

تور دهلی + آگرا + جیپور 21 آذر 1402(7 شب از تهران)

سه‌شنبه 9/21 چهارشنبه 9/29
SK Klyde Grand
ستاره نامشخص
BB
دهلی (3 شب)
The Retreat Hotel
۳ ستاره
BB
آگرا (2 شب)
Hotel Jaipur Central
۳ ستاره
BB
جیپور (2 شب)
رفت:
سه‌شنبه
1402/09/21
18:30
هواپیمائی ماهان
هواپیمائی ماهان
برگشت:
چهارشنبه
1402/09/29
12:00
هواپیمائی ماهان
هواپیمائی ماهان

تور دهلی + آگرا + جیپور 21 آذر 1402(7 شب از تهران)

سه‌شنبه 9/21 چهارشنبه 9/29
اقساطی
Hotel LA
۴ ستاره
BB
دهلی (3 شب)
The Retreat Hotel
۳ ستاره
BB
آگرا (2 شب)
Hotel Jaipur Central
۳ ستاره
BB
جیپور (2 شب)
رفت:
سه‌شنبه
1402/09/21
17:15
هواپیمائی ماهان
هواپیمائی ماهان
برگشت:
چهارشنبه
1402/09/29
00:00
هواپیمائی ماهان
هواپیمائی ماهان

تور دهلی + آگرا + جیپور 24 آذر 1402(7 شب از تهران)

جمعه 9/24 شنبه 10/2
SK Klyde Grand
ستاره نامشخص
BB
دهلی (3 شب)
The Retreat Hotel
۳ ستاره
BB
آگرا (2 شب)
Hotel Jaipur Central
۳ ستاره
BB
جیپور (2 شب)
رفت:
جمعه
1402/09/24
18:30
هواپیمائی ماهان
هواپیمائی ماهان
برگشت:
شنبه
1402/10/02
12:00
هواپیمائی ماهان
هواپیمائی ماهان

تور دهلی + آگرا + جیپور 24 آذر 1402(7 شب از تهران)

جمعه 9/24 شنبه 10/2
Hotel LA
۴ ستاره
BB
دهلی (3 شب)
The Retreat Hotel
۳ ستاره
BB
آگرا (2 شب)
Hotel Jaipur Central
۳ ستاره
BB
جیپور (2 شب)
رفت:
جمعه
1402/09/24
17:30
هواپیمائی ماهان
هواپیمائی ماهان
برگشت:
شنبه
1402/10/02
00:25
هواپیمائی ماهان
هواپیمائی ماهان

تور دهلی + آگرا + جیپور 1 دی 1402(7 شب از تهران)

جمعه 10/1 شنبه 10/9
Hotel LA
۴ ستاره
BB
دهلی (3 شب)
The Retreat Hotel
۳ ستاره
BB
آگرا (2 شب)
Hotel Jaipur Central
۳ ستاره
BB
جیپور (2 شب)
رفت:
جمعه
1402/10/01
17:30
هواپیمائی ماهان
هواپیمائی ماهان
برگشت:
شنبه
1402/10/09
00:25
هواپیمائی ماهان
هواپیمائی ماهان

تور دهلی + آگرا + جیپور 5 دی 1402(7 شب از تهران)

سه‌شنبه 10/5 چهارشنبه 10/13
SK Klyde Grand
ستاره نامشخص
BB
دهلی (3 شب)
The Retreat Hotel
۳ ستاره
BB
آگرا (2 شب)
Hotel Jaipur Central
۳ ستاره
BB
جیپور (2 شب)
رفت:
سه‌شنبه
1402/10/05
18:30
هواپیمائی ماهان
هواپیمائی ماهان
برگشت:
چهارشنبه
1402/10/13
12:00
هواپیمائی ماهان
هواپیمائی ماهان

تور دهلی + آگرا + جیپور 5 دی 1402(7 شب از تهران)

سه‌شنبه 10/5 چهارشنبه 10/13
اقساطی
Hotel LA
۴ ستاره
BB
دهلی (3 شب)
The Retreat Hotel
۳ ستاره
BB
آگرا (2 شب)
Hotel Jaipur Central
۳ ستاره
BB
جیپور (2 شب)
رفت:
سه‌شنبه
1402/10/05
17:15
هواپیمائی ماهان
هواپیمائی ماهان
برگشت:
چهارشنبه
1402/10/13
00:00
هواپیمائی ماهان
هواپیمائی ماهان

تور دهلی + آگرا + جیپور 8 دی 1402(7 شب از تهران)

جمعه 10/8 شنبه 10/16
اقساطی
Hotel LA
۴ ستاره
BB
دهلی (3 شب)
The Retreat Hotel
۳ ستاره
BB
آگرا (2 شب)
Hotel Jaipur Central
۳ ستاره
BB
جیپور (2 شب)
رفت:
جمعه
1402/10/08
17:15
هواپیمائی ماهان
هواپیمائی ماهان
برگشت:
شنبه
1402/10/16
00:00
هواپیمائی ماهان
هواپیمائی ماهان

تور دهلی + آگرا + جیپور 8 دی 1402(7 شب از تهران)

جمعه 10/8 شنبه 10/16
SK Klyde Grand
ستاره نامشخص
BB
دهلی (3 شب)
The Retreat Hotel
۳ ستاره
BB
آگرا (2 شب)
Hotel Jaipur Central
۳ ستاره
BB
جیپور (2 شب)
رفت:
جمعه
1402/10/08
18:30
هواپیمائی ماهان
هواپیمائی ماهان
برگشت:
شنبه
1402/10/16
12:00
هواپیمائی ماهان
هواپیمائی ماهان

تور دهلی + آگرا + جیپور 12 دی 1402(7 شب از تهران)

سه‌شنبه 10/12 چهارشنبه 10/20
SK Klyde Grand
ستاره نامشخص
BB
دهلی (3 شب)
The Retreat Hotel
۳ ستاره
BB
آگرا (2 شب)
Hotel Jaipur Central
۳ ستاره
BB
جیپور (2 شب)
رفت:
سه‌شنبه
1402/10/12
18:30
هواپیمائی ماهان
هواپیمائی ماهان
برگشت:
چهارشنبه
1402/10/20
12:00
هواپیمائی ماهان
هواپیمائی ماهان

تور دهلی + آگرا + جیپور 12 دی 1402(7 شب از تهران)

سه‌شنبه 10/12 چهارشنبه 10/20
اقساطی
Hotel LA
۴ ستاره
BB
دهلی (3 شب)
The Retreat Hotel
۳ ستاره
BB
آگرا (2 شب)
Hotel Jaipur Central
۳ ستاره
BB
جیپور (2 شب)
رفت:
سه‌شنبه
1402/10/12
17:15
هواپیمائی ماهان
هواپیمائی ماهان
برگشت:
چهارشنبه
1402/10/20
00:00
هواپیمائی ماهان
هواپیمائی ماهان

تور دهلی + آگرا + جیپور 15 دی 1402(7 شب از تهران)

جمعه 10/15 شنبه 10/23
اقساطی
Hotel LA
۴ ستاره
BB
دهلی (3 شب)
The Retreat Hotel
۳ ستاره
BB
آگرا (2 شب)
Hotel Jaipur Central
۳ ستاره
BB
جیپور (2 شب)
رفت:
جمعه
1402/10/15
17:15
هواپیمائی ماهان
هواپیمائی ماهان
برگشت:
شنبه
1402/10/23
00:00
هواپیمائی ماهان
هواپیمائی ماهان

تور دهلی + آگرا + جیپور 15 دی 1402(7 شب از تهران)

جمعه 10/15 شنبه 10/23
SK Klyde Grand
ستاره نامشخص
BB
دهلی (3 شب)
The Retreat Hotel
۳ ستاره
BB
آگرا (2 شب)
Hotel Jaipur Central
۳ ستاره
BB
جیپور (2 شب)
رفت:
جمعه
1402/10/15
18:30
هواپیمائی ماهان
هواپیمائی ماهان
برگشت:
شنبه
1402/10/23
12:00
هواپیمائی ماهان
هواپیمائی ماهان

تور دهلی + آگرا + جیپور 19 دی 1402(7 شب از تهران)

سه‌شنبه 10/19 چهارشنبه 10/27
اقساطی
Hotel LA
۴ ستاره
BB
دهلی (3 شب)
The Retreat Hotel
۳ ستاره
BB
آگرا (2 شب)
Hotel Jaipur Central
۳ ستاره
BB
جیپور (2 شب)
رفت:
سه‌شنبه
1402/10/19
17:15
هواپیمائی ماهان
هواپیمائی ماهان
برگشت:
چهارشنبه
1402/10/27
00:00
هواپیمائی ماهان
هواپیمائی ماهان
210بعدی >