برای استفاده از اپلیکیشن مسافران، جاوااسکریپت مرورگر را فعال کنید

تور ارمنستان

مرتب سازی (ارزان‌ترین)
فیلتر

تور ایروان 19 بهمن 1401(3 شب زمینی از تهران)

چهارشنبه 11/19 یک‌شنبه 11/23
Primer Hotel
سه ستاره
3 شب
BB
ایروان
رفت:
چهارشنبه
1401/11/19
10:00
اتوبوسی
برگشت:
یک‌شنبه
1401/11/23
11:00
اتوبوسی

تور ایروان 20 بهمن 1401(3 شب زمینی از تهران)

پنج‌شنبه 11/20 دوشنبه 11/24
Primer Hotel
سه ستاره
3 شب
BB
ایروان
رفت:
پنج‌شنبه
1401/11/20
10:00
اتوبوسی
برگشت:
دوشنبه
1401/11/24
11:00
اتوبوسی

تور ایروان 21 بهمن 1401(3 شب زمینی از تهران)

جمعه 11/21 سه‌شنبه 11/25
Primer Hotel
سه ستاره
3 شب
BB
ایروان
رفت:
جمعه
1401/11/21
10:00
اتوبوسی
برگشت:
سه‌شنبه
1401/11/25
11:00
اتوبوسی

تور ایروان 22 بهمن 1401(3 شب زمینی از تهران)

شنبه 11/22 چهارشنبه 11/26
Primer Hotel
سه ستاره
3 شب
BB
ایروان
رفت:
شنبه
1401/11/22
10:00
اتوبوسی
برگشت:
چهارشنبه
1401/11/26
11:00
اتوبوسی

تور ایروان 23 بهمن 1401(3 شب زمینی از تهران)

یک‌شنبه 11/23 پنج‌شنبه 11/27
Primer Hotel
سه ستاره
3 شب
BB
ایروان
رفت:
یک‌شنبه
1401/11/23
10:00
اتوبوسی
برگشت:
پنج‌شنبه
1401/11/27
11:00
اتوبوسی

تور ایروان 24 بهمن 1401(3 شب زمینی از تهران)

دوشنبه 11/24 جمعه 11/28
Primer Hotel
سه ستاره
3 شب
BB
ایروان
رفت:
دوشنبه
1401/11/24
10:00
اتوبوسی
برگشت:
جمعه
1401/11/28
11:00
اتوبوسی

تور ایروان 25 بهمن 1401(3 شب زمینی از تهران)

سه‌شنبه 11/25 شنبه 11/29
Primer Hotel
سه ستاره
3 شب
BB
ایروان
رفت:
سه‌شنبه
1401/11/25
10:00
اتوبوسی
برگشت:
شنبه
1401/11/29
11:00
اتوبوسی

تور ایروان 26 بهمن 1401(3 شب زمینی از تهران)

چهارشنبه 11/26 یک‌شنبه 11/30
Primer Hotel
سه ستاره
3 شب
BB
ایروان
رفت:
چهارشنبه
1401/11/26
10:00
اتوبوسی
برگشت:
یک‌شنبه
1401/11/30
11:00
اتوبوسی

تور ایروان 27 بهمن 1401(3 شب زمینی از تهران)

پنج‌شنبه 11/27 دوشنبه 12/01
Primer Hotel
سه ستاره
3 شب
BB
ایروان
رفت:
پنج‌شنبه
1401/11/27
10:00
اتوبوسی
برگشت:
دوشنبه
1401/12/01
11:00
اتوبوسی

تور ایروان 28 بهمن 1401(3 شب زمینی از تهران)

جمعه 11/28 سه‌شنبه 12/02
Primer Hotel
سه ستاره
3 شب
BB
ایروان
رفت:
جمعه
1401/11/28
10:00
اتوبوسی
برگشت:
سه‌شنبه
1401/12/02
11:00
اتوبوسی

تور ایروان 19 بهمن 1401(3 شب زمینی از تهران)

چهارشنبه 11/19 یک‌شنبه 11/23
Baxos Yerevan hotel
ستاره هتل نامشخص
3 شب
BB
ایروان
رفت:
چهارشنبه
1401/11/19
10:00
اتوبوسی
برگشت:
یک‌شنبه
1401/11/23
11:00
اتوبوسی

تور ایروان 20 بهمن 1401(3 شب زمینی از تهران)

پنج‌شنبه 11/20 دوشنبه 11/24
Baxos Yerevan hotel
ستاره هتل نامشخص
3 شب
BB
ایروان
رفت:
پنج‌شنبه
1401/11/20
10:00
اتوبوسی
برگشت:
دوشنبه
1401/11/24
11:00
اتوبوسی

تور ایروان 21 بهمن 1401(3 شب زمینی از تهران)

جمعه 11/21 سه‌شنبه 11/25
Baxos Yerevan hotel
ستاره هتل نامشخص
3 شب
BB
ایروان
رفت:
جمعه
1401/11/21
10:00
اتوبوسی
برگشت:
سه‌شنبه
1401/11/25
11:00
اتوبوسی

تور ایروان 22 بهمن 1401(3 شب زمینی از تهران)

شنبه 11/22 چهارشنبه 11/26
Baxos Yerevan hotel
ستاره هتل نامشخص
3 شب
BB
ایروان
رفت:
شنبه
1401/11/22
10:00
اتوبوسی
برگشت:
چهارشنبه
1401/11/26
11:00
اتوبوسی

تور ایروان 23 بهمن 1401(3 شب زمینی از تهران)

یک‌شنبه 11/23 پنج‌شنبه 11/27
Baxos Yerevan hotel
ستاره هتل نامشخص
3 شب
BB
ایروان
رفت:
یک‌شنبه
1401/11/23
10:00
اتوبوسی
برگشت:
پنج‌شنبه
1401/11/27
11:00
اتوبوسی