برای استفاده از اپلیکیشن مسافران، جاوااسکریپت مرورگر را فعال کنید

تور ارمنستان نوروز ۱۴۰۳

تور ایروان 27 اسفند 1402(4 شب زمینی از تهران)

یک‌شنبه 12/27 جمعه 1/3
نوروز ۱۴۰۳
Baxos Yerevan hotel
۳ ستاره
BB
ایروان
رفت:
یک‌شنبه
1402/12/27
09:00
اتوبوسی
برگشت:
جمعه
1403/01/03
12:00
اتوبوسی

تور ایروان 28 اسفند 1402(4 شب زمینی از تهران)

دوشنبه 12/28 شنبه 1/4
نوروز ۱۴۰۳
Baxos Yerevan hotel
۳ ستاره
BB
ایروان
رفت:
دوشنبه
1402/12/28
09:00
اتوبوسی
برگشت:
شنبه
1403/01/04
12:00
اتوبوسی

تور ایروان 29 اسفند 1402(4 شب زمینی از تهران)

سه‌شنبه 12/29 یک‌شنبه 1/5
نوروز ۱۴۰۳
Baxos Yerevan hotel
۳ ستاره
BB
ایروان
رفت:
سه‌شنبه
1402/12/29
09:00
اتوبوسی
برگشت:
یک‌شنبه
1403/01/05
12:00
اتوبوسی

تور ایروان 1 فروردین 1403(4 شب زمینی از تهران)

چهارشنبه 1/1 دوشنبه 1/6
نوروز ۱۴۰۳
Baxos Yerevan hotel
۳ ستاره
BB
ایروان
رفت:
چهارشنبه
1403/01/01
09:00
اتوبوسی
برگشت:
دوشنبه
1403/01/06
12:00
اتوبوسی

تور ایروان 2 فروردین 1403(4 شب زمینی از تهران)

پنج‌شنبه 1/2 سه‌شنبه 1/7
نوروز ۱۴۰۳
Baxos Yerevan hotel
۳ ستاره
BB
ایروان
رفت:
پنج‌شنبه
1403/01/02
09:00
اتوبوسی
برگشت:
سه‌شنبه
1403/01/07
12:00
اتوبوسی

تور ایروان 3 فروردین 1403(4 شب زمینی از تهران)

جمعه 1/3 چهارشنبه 1/8
نوروز ۱۴۰۳
Baxos Yerevan hotel
۳ ستاره
BB
ایروان
رفت:
جمعه
1403/01/03
09:00
اتوبوسی
برگشت:
چهارشنبه
1403/01/08
12:00
اتوبوسی

تور ایروان 4 فروردین 1403(4 شب زمینی از تهران)

شنبه 1/4 پنج‌شنبه 1/9
نوروز ۱۴۰۳
Baxos Yerevan hotel
۳ ستاره
BB
ایروان
رفت:
شنبه
1403/01/04
09:00
اتوبوسی
برگشت:
پنج‌شنبه
1403/01/09
12:00
اتوبوسی

تور ایروان 5 فروردین 1403(4 شب زمینی از تهران)

یک‌شنبه 1/5 جمعه 1/10
نوروز ۱۴۰۳
Baxos Yerevan hotel
۳ ستاره
BB
ایروان
رفت:
یک‌شنبه
1403/01/05
09:00
اتوبوسی
برگشت:
جمعه
1403/01/10
12:00
اتوبوسی

تور ایروان 6 فروردین 1403(4 شب زمینی از تهران)

دوشنبه 1/6 شنبه 1/11
نوروز ۱۴۰۳
Baxos Yerevan hotel
۳ ستاره
BB
ایروان
رفت:
دوشنبه
1403/01/06
09:00
اتوبوسی
برگشت:
شنبه
1403/01/11
12:00
اتوبوسی

تور ایروان 7 فروردین 1403(4 شب زمینی از تهران)

سه‌شنبه 1/7 یک‌شنبه 1/12
نوروز ۱۴۰۳
Baxos Yerevan hotel
۳ ستاره
BB
ایروان
رفت:
سه‌شنبه
1403/01/07
09:00
اتوبوسی
برگشت:
یک‌شنبه
1403/01/12
12:00
اتوبوسی

تور ایروان 8 فروردین 1403(4 شب زمینی از تهران)

چهارشنبه 1/8 دوشنبه 1/13
نوروز ۱۴۰۳
Baxos Yerevan hotel
۳ ستاره
BB
ایروان
رفت:
چهارشنبه
1403/01/08
09:00
اتوبوسی
برگشت:
دوشنبه
1403/01/13
12:00
اتوبوسی

تور ایروان 9 فروردین 1403(4 شب زمینی از تهران)

پنج‌شنبه 1/9 سه‌شنبه 1/14
نوروز ۱۴۰۳
Baxos Yerevan hotel
۳ ستاره
BB
ایروان
رفت:
پنج‌شنبه
1403/01/09
09:00
اتوبوسی
برگشت:
سه‌شنبه
1403/01/14
12:00
اتوبوسی

تور ایروان 10 فروردین 1403(4 شب زمینی از تهران)

جمعه 1/10 چهارشنبه 1/15
نوروز ۱۴۰۳
Baxos Yerevan hotel
۳ ستاره
BB
ایروان
رفت:
جمعه
1403/01/10
09:00
اتوبوسی
برگشت:
چهارشنبه
1403/01/15
12:00
اتوبوسی

تور ایروان 11 فروردین 1403(4 شب زمینی از تهران)

شنبه 1/11 پنج‌شنبه 1/16
نوروز ۱۴۰۳
Baxos Yerevan hotel
۳ ستاره
BB
ایروان
رفت:
شنبه
1403/01/11
09:00
اتوبوسی
برگشت:
پنج‌شنبه
1403/01/16
12:00
اتوبوسی

تور ایروان 27 اسفند 1402(4 شب زمینی از تهران)

یک‌شنبه 12/27 جمعه 1/3
نوروز ۱۴۰۳
Mirage Hotel
۳ ستاره
BB
ایروان
رفت:
یک‌شنبه
1402/12/27
09:00
اتوبوسی
برگشت:
جمعه
1403/01/03
12:00
اتوبوسی
287بعدی >