برای استفاده از اپلیکیشن مسافران، جاوااسکریپت مرورگر را فعال کنید

تور استان خراسان رضوی

تور مشهد 28 خرداد 1403(2 شب از تهران)

دوشنبه 3/28 چهارشنبه 3/30
اقساطی
هتل پرستاره مشهد
۱ ستاره
BB
مشهد
رفت:
دوشنبه
1403/03/28
14:00
فلای پرشیا
فلای پرشیا
برگشت:
چهارشنبه
1403/03/30
11:00
فلای پرشیا
فلای پرشیا

تور مشهد 28 خرداد 1403(2 شب از تهران)

دوشنبه 3/28 چهارشنبه 3/30
هتل پرستاره مشهد
۱ ستاره
BB
مشهد
رفت:
دوشنبه
1403/03/28
15:00
هواپیمایی چابهار
هواپیمایی چابهار
برگشت:
چهارشنبه
1403/03/30
12:20
آتا
آتا

تور مشهد 27 خرداد 1403(2 شب از تهران)

یک‌شنبه 3/27 سه‌شنبه 3/29
هتل پرستاره مشهد
۱ ستاره
BB
مشهد
رفت:
یک‌شنبه
1403/03/27
15:45
آتا
آتا
برگشت:
سه‌شنبه
1403/03/29
07:40
فلای پرشیا
فلای پرشیا

تور مشهد 27 خرداد 1403(2 شب از تهران)

یک‌شنبه 3/27 سه‌شنبه 3/29
اقساطی
هتل پرستاره مشهد
۱ ستاره
BB
مشهد
رفت:
یک‌شنبه
1403/03/27
14:00
فلای پرشیا
فلای پرشیا
برگشت:
سه‌شنبه
1403/03/29
11:00
فلای پرشیا
فلای پرشیا

تور مشهد 27 خرداد 1403(2 شب از تهران)

یک‌شنبه 3/27 سه‌شنبه 3/29
هتل انقلاب
۲ ستاره
BB
مشهد
رفت:
یک‌شنبه
1403/03/27
15:45
آتا
آتا
برگشت:
سه‌شنبه
1403/03/29
07:50
فلای پرشیا
فلای پرشیا

تور مشهد 29 خرداد 1403(2 شب از تهران)

سه‌شنبه 3/29 پنج‌شنبه 3/31
اقساطی
هتل پرستاره مشهد
۱ ستاره
BB
مشهد
رفت:
سه‌شنبه
1403/03/29
14:00
فلای پرشیا
فلای پرشیا
برگشت:
پنج‌شنبه
1403/03/31
11:00
فلای پرشیا
فلای پرشیا

تور مشهد 29 خرداد 1403(2 شب از تهران)

سه‌شنبه 3/29 پنج‌شنبه 3/31
هتل پرستاره مشهد
۱ ستاره
BB
مشهد
رفت:
سه‌شنبه
1403/03/29
18:00
تابان ایر
تابان ایر
برگشت:
پنج‌شنبه
1403/03/31
07:30
آسمان
آسمان

تور مشهد 28 خرداد 1403(2 شب از تهران)

دوشنبه 3/28 چهارشنبه 3/30
هتل پرستاره مشهد
۱ ستاره
BB
مشهد
رفت:
دوشنبه
1403/03/28
15:00
آتا
آتا
برگشت:
چهارشنبه
1403/03/30
07:50
فلای پرشیا
فلای پرشیا

تور مشهد 31 خرداد 1403(3 شب از تهران)

پنج‌شنبه 3/31 یک‌شنبه 4/3
اقساطی
هتل ارم
۳ ستاره
BB
مشهد
رفت:
پنج‌شنبه
1403/03/31
23:00
آتا
آتا
برگشت:
یک‌شنبه
1403/04/03
11:00
فلای پرشیا
فلای پرشیا

تور مشهد 31 خرداد 1403(3 شب از تهران)

پنج‌شنبه 3/31 یک‌شنبه 4/3
هتل سی و سه پل مشهد
(2)
۳ ستاره
BB
مشهد
رفت:
پنج‌شنبه
1403/03/31
23:00
تابان ایر
تابان ایر
برگشت:
یک‌شنبه
1403/04/03
11:00
فلای پرشیا
فلای پرشیا

تور مشهد 29 خرداد 1403(2 شب از تهران)

سه‌شنبه 3/29 پنج‌شنبه 3/31
هتل پرستاره مشهد
۱ ستاره
BB
مشهد
رفت:
سه‌شنبه
1403/03/29
05:40
فلای پرشیا
فلای پرشیا
برگشت:
پنج‌شنبه
1403/03/31
12:30
آتا
آتا

تور مشهد 28 خرداد 1403(2 شب از تهران)

دوشنبه 3/28 چهارشنبه 3/30
هتل انقلاب
۲ ستاره
BB
مشهد
رفت:
دوشنبه
1403/03/28
15:00
هواپیمایی چابهار
هواپیمایی چابهار
برگشت:
چهارشنبه
1403/03/30
12:20
آتا
آتا

تور مشهد 28 خرداد 1403(2 شب از تهران)

دوشنبه 3/28 چهارشنبه 3/30
هتل هلیا مشهد
(2)
۳ ستاره
BB
مشهد
رفت:
دوشنبه
1403/03/28
23:45
تابان ایر
تابان ایر
برگشت:
چهارشنبه
1403/03/30
04:35
کاسپین
کاسپین

تور مشهد 30 خرداد 1403(2 شب از تهران)

چهارشنبه 3/30 جمعه 4/1
هتل پرستاره مشهد
۱ ستاره
BB
مشهد
رفت:
چهارشنبه
1403/03/30
05:40
فلای پرشیا
فلای پرشیا
برگشت:
جمعه
1403/04/01
12:30
آتا
آتا

تور مشهد 30 خرداد 1403(2 شب از تهران)

چهارشنبه 3/30 جمعه 4/1
اقساطی
هتل پرستاره مشهد
۱ ستاره
BB
مشهد
رفت:
چهارشنبه
1403/03/30
14:00
فلای پرشیا
فلای پرشیا
برگشت:
جمعه
1403/04/01
11:00
فلای پرشیا
فلای پرشیا
214بعدی >