برای استفاده از اپلیکیشن مسافران، جاوااسکریپت مرورگر را فعال کنید

تور استان کرابی

تور پوکت + جزیره فی فی + بانکوک 21 آبان 1403(10 شب از تهران)

دوشنبه 8/21 جمعه 9/2
Jiraporn Hill Resort
۳ ستاره
BB
پوکت (5 شب)
U Rip Resort
۴ ستاره
BB
جزیره فی فی (2 شب)
Forum Park Hotel
(1)
۳ ستاره
BB
بانکوک (3 شب)
رفت:
دوشنبه
1403/08/21
21:45
هواپیمائی ماهان
هواپیمائی ماهان
برگشت:
جمعه
1403/09/02
22:00
هواپیمائی ماهان
هواپیمائی ماهان

تور پوکت + جزیره فی فی + بانکوک 21 آبان 1403(10 شب از تهران)

دوشنبه 8/21 جمعه 9/2
The ASHLEE Plaza Patong Hotel & Spa
(2)
۳ ستاره تاپ
BB
پوکت (5 شب)
U Rip Resort
۴ ستاره
BB
جزیره فی فی (2 شب)
PJ Watergate Hotel
۲ ستاره تاپ
BB
بانکوک (3 شب)
رفت:
دوشنبه
1403/08/21
21:45
هواپیمائی ماهان
هواپیمائی ماهان
برگشت:
جمعه
1403/09/02
22:00
هواپیمائی ماهان
هواپیمائی ماهان

تور پوکت + جزیره فی فی + بانکوک 22 مرداد 1403(10 شب از تهران)

دوشنبه 5/22 جمعه 6/2
Jiraporn Hill Resort
۳ ستاره
BB
پوکت (5 شب)
U Rip Resort
۴ ستاره
BB
جزیره فی فی (2 شب)
Forum Park Hotel
(1)
۳ ستاره
BB
بانکوک (3 شب)
رفت:
دوشنبه
1403/05/22
21:45
هواپیمائی ماهان
هواپیمائی ماهان
برگشت:
جمعه
1403/06/02
22:00
هواپیمائی ماهان
هواپیمائی ماهان

تور پوکت + جزیره فی فی + بانکوک 21 آبان 1403(10 شب از تهران)

دوشنبه 8/21 جمعه 9/2
Baumanburi Hotel
(3)
۴ ستاره
BB
پوکت (5 شب)
Phi Phi Natural Resort hotel
۲ ستاره تاپ
BB
جزیره فی فی (2 شب)
Ibis Bangkok Sathorn
(5)
۳ ستاره
BB
بانکوک (3 شب)
رفت:
دوشنبه
1403/08/21
21:45
هواپیمائی ماهان
هواپیمائی ماهان
برگشت:
جمعه
1403/09/02
22:00
هواپیمائی ماهان
هواپیمائی ماهان

تور پوکت + جزیره فی فی + بانکوک 29 مرداد 1403(10 شب از تهران)

دوشنبه 5/29 جمعه 6/9
Jiraporn Hill Resort
۳ ستاره
BB
پوکت (5 شب)
U Rip Resort
۴ ستاره
BB
جزیره فی فی (2 شب)
Forum Park Hotel
(1)
۳ ستاره
BB
بانکوک (3 شب)
رفت:
دوشنبه
1403/05/29
21:45
هواپیمائی ماهان
هواپیمائی ماهان
برگشت:
جمعه
1403/06/09
22:00
هواپیمائی ماهان
هواپیمائی ماهان

تور پوکت + جزیره فی فی + بانکوک 22 مرداد 1403(10 شب از تهران)

دوشنبه 5/22 جمعه 6/2
The ASHLEE Plaza Patong Hotel & Spa
(2)
۳ ستاره تاپ
BB
پوکت (5 شب)
U Rip Resort
۴ ستاره
BB
جزیره فی فی (2 شب)
PJ Watergate Hotel
۲ ستاره تاپ
BB
بانکوک (3 شب)
رفت:
دوشنبه
1403/05/22
21:45
هواپیمائی ماهان
هواپیمائی ماهان
برگشت:
جمعه
1403/06/02
22:00
هواپیمائی ماهان
هواپیمائی ماهان

تور پوکت + جزیره فی فی + بانکوک 21 آبان 1403(10 شب از تهران)

دوشنبه 8/21 جمعه 9/2
Fishermen’s Harbour Urban Resort
(1)
۵ ستاره
BB
پوکت (5 شب)
Phi Phi Cliff Beach Resort Hotel
(1)
۳ ستاره
BB
جزیره فی فی (2 شب)
Prince Palace Hotel
(8)
۴ ستاره
BB
بانکوک (3 شب)
رفت:
دوشنبه
1403/08/21
21:45
هواپیمائی ماهان
هواپیمائی ماهان
برگشت:
جمعه
1403/09/02
22:00
هواپیمائی ماهان
هواپیمائی ماهان

تور پوکت + جزیره فی فی + بانکوک 22 مرداد 1403(10 شب از تهران)

دوشنبه 5/22 جمعه 6/2
Baumanburi Hotel
(3)
۴ ستاره
BB
پوکت (5 شب)
Phi Phi Natural Resort hotel
۲ ستاره تاپ
BB
جزیره فی فی (2 شب)
Ibis Bangkok Sathorn
(5)
۳ ستاره
BB
بانکوک (3 شب)
رفت:
دوشنبه
1403/05/22
21:45
هواپیمائی ماهان
هواپیمائی ماهان
برگشت:
جمعه
1403/06/02
22:00
هواپیمائی ماهان
هواپیمائی ماهان

تور پوکت + جزیره فی فی + بانکوک 29 مرداد 1403(10 شب از تهران)

دوشنبه 5/29 جمعه 6/9
The ASHLEE Plaza Patong Hotel & Spa
(2)
۳ ستاره تاپ
BB
پوکت (5 شب)
U Rip Resort
۴ ستاره
BB
جزیره فی فی (2 شب)
PJ Watergate Hotel
۲ ستاره تاپ
BB
بانکوک (3 شب)
رفت:
دوشنبه
1403/05/29
21:45
هواپیمائی ماهان
هواپیمائی ماهان
برگشت:
جمعه
1403/06/09
22:00
هواپیمائی ماهان
هواپیمائی ماهان

تور کرابی + پوکت 4 شهریور 1403(10 شب از تهران)

یک‌شنبه 6/4 پنج‌شنبه 6/15
Marina Express-Fisherman Aonang
۳ ستاره
BB
کرابی (2 شب)
Jiraporn Hill Resort
۳ ستاره
BB
پوکت (8 شب)
رفت:
یک‌شنبه
1403/06/04
15:20
فلای دبی‌
فلای دبی‌
برگشت:
پنج‌شنبه
1403/06/15
00:00
فلای دبی‌
فلای دبی‌

تور کرابی + پوکت 17 شهریور 1403(10 شب از تهران)

شنبه 6/17 چهارشنبه 6/28
Marina Express-Fisherman Aonang
۳ ستاره
BB
کرابی (2 شب)
Jiraporn Hill Resort
۳ ستاره
BB
پوکت (8 شب)
رفت:
شنبه
1403/06/17
15:20
فلای دبی‌
فلای دبی‌
برگشت:
چهارشنبه
1403/06/28
00:00
فلای دبی‌
فلای دبی‌

تور کرابی + پوکت 20 شهریور 1403(10 شب از تهران)

سه‌شنبه 6/20 شنبه 6/31
Marina Express-Fisherman Aonang
۳ ستاره
BB
کرابی (2 شب)
Jiraporn Hill Resort
۳ ستاره
BB
پوکت (8 شب)
رفت:
سه‌شنبه
1403/06/20
15:20
فلای دبی‌
فلای دبی‌
برگشت:
شنبه
1403/06/31
00:00
فلای دبی‌
فلای دبی‌

تور کرابی + پوکت 24 شهریور 1403(10 شب از تهران)

شنبه 6/24 چهارشنبه 7/4
Marina Express-Fisherman Aonang
۳ ستاره
BB
کرابی (2 شب)
Jiraporn Hill Resort
۳ ستاره
BB
پوکت (8 شب)
رفت:
شنبه
1403/06/24
15:20
فلای دبی‌
فلای دبی‌
برگشت:
چهارشنبه
1403/07/04
00:00
فلای دبی‌
فلای دبی‌

تور کرابی + پوکت 27 شهریور 1403(10 شب از تهران)

سه‌شنبه 6/27 شنبه 7/7
Marina Express-Fisherman Aonang
۳ ستاره
BB
کرابی (2 شب)
Jiraporn Hill Resort
۳ ستاره
BB
پوکت (8 شب)
رفت:
سه‌شنبه
1403/06/27
15:20
فلای دبی‌
فلای دبی‌
برگشت:
شنبه
1403/07/07
00:00
فلای دبی‌
فلای دبی‌

تور پوکت + جزیره فی فی + بانکوک 21 آبان 1403(10 شب از تهران)

دوشنبه 8/21 جمعه 9/2
The Royal Paradise Hotel & Spa
(12)
۴ ستاره
BB
پوکت (5 شب)
Phi Phi Bayview & Premier Resort
۳ ستاره
BB
جزیره فی فی (2 شب)
Citrus Sukhumvit 11 by Compass Hospitality hotel
۴ ستاره
BB
بانکوک (3 شب)
رفت:
دوشنبه
1403/08/21
21:45
هواپیمائی ماهان
هواپیمائی ماهان
برگشت:
جمعه
1403/09/02
22:00
هواپیمائی ماهان
هواپیمائی ماهان
239بعدی >