برای استفاده از اپلیکیشن مسافران، جاوااسکریپت مرورگر را فعال کنید

تور استان کرابی

تور کرابی + بانکوک 22 اسفند 1402(7 شب از تهران)

سه‌شنبه 12/22 چهارشنبه 1/1
Wake Up Aonang Hotel
۳ ستاره
BB
کرابی (4 شب)
Forum Park Hotel
(1)
۳ ستاره
BB
بانکوک (3 شب)
رفت:
سه‌شنبه
1402/12/22
21:40
هواپیمائی ماهان
هواپیمائی ماهان
برگشت:
چهارشنبه
1403/01/01
10:30
هواپیمائی ماهان
هواپیمائی ماهان

تور کرابی + پوکت 18 فروردین 1403(9 شب از تهران)

شنبه 1/18 سه‌شنبه 1/28
The Capuchin Hotel
۳ ستاره
BB
کرابی (2 شب)
Bel Aire Resort hotel
۳ ستاره
BB
پوکت (7 شب)
رفت:
شنبه
1403/01/18
15:25
فلای دبی‌
فلای دبی‌
برگشت:
سه‌شنبه
1403/01/28
00:00
فلای دبی‌
فلای دبی‌

تور کرابی + پوکت 18 فروردین 1403(9 شب از تهران)

شنبه 1/18 دوشنبه 1/27
The Capuchin Hotel
۳ ستاره
BB
کرابی (2 شب)
Bel Aire Resort hotel
۳ ستاره
BB
پوکت (7 شب)
رفت:
شنبه
1403/01/18
15:25
فلای دبی‌
فلای دبی‌
برگشت:
دوشنبه
1403/01/27
12:45
فلای دبی‌
فلای دبی‌

تور کرابی + پوکت 21 فروردین 1403(9 شب از تهران)

سه‌شنبه 1/21 جمعه 1/31
The Capuchin Hotel
۳ ستاره
BB
کرابی (2 شب)
Bel Aire Resort hotel
۳ ستاره
BB
پوکت (7 شب)
رفت:
سه‌شنبه
1403/01/21
15:25
فلای دبی‌
فلای دبی‌
برگشت:
جمعه
1403/01/31
00:00
فلای دبی‌
فلای دبی‌

تور کرابی + پوکت 21 فروردین 1403(9 شب از تهران)

سه‌شنبه 1/21 پنج‌شنبه 1/30
The Capuchin Hotel
۳ ستاره
BB
کرابی (2 شب)
Bel Aire Resort hotel
۳ ستاره
BB
پوکت (7 شب)
رفت:
سه‌شنبه
1403/01/21
15:25
فلای دبی‌
فلای دبی‌
برگشت:
پنج‌شنبه
1403/01/30
11:55
فلای دبی‌
فلای دبی‌

تور کرابی + بانکوک 22 اسفند 1402(7 شب از تهران)

سه‌شنبه 12/22 چهارشنبه 1/1
Deevana Krabi Resort
۳ ستاره
BB
کرابی (4 شب)
Prince Palace Hotel
(8)
۴ ستاره
BB
بانکوک (3 شب)
رفت:
سه‌شنبه
1402/12/22
21:40
هواپیمائی ماهان
هواپیمائی ماهان
برگشت:
چهارشنبه
1403/01/01
10:30
هواپیمائی ماهان
هواپیمائی ماهان

تور کرابی + بانکوک 24 اسفند 1402(7 شب از تهران)

پنج‌شنبه 12/24 جمعه 1/3
Wake Up Aonang Hotel
۳ ستاره
BB
کرابی (4 شب)
Forum Park Hotel
(1)
۳ ستاره
BB
بانکوک (3 شب)
رفت:
پنج‌شنبه
1402/12/24
21:40
هواپیمائی ماهان
هواپیمائی ماهان
برگشت:
جمعه
1403/01/03
10:30
هواپیمائی ماهان
هواپیمائی ماهان

تور کرابی + پوکت 18 فروردین 1403(9 شب از تهران)

شنبه 1/18 دوشنبه 1/27
Days Inn by Wyndham Aonang Krabi
۳ ستاره
BB
کرابی (2 شب)
The ASHLEE Plaza Patong Hotel & Spa
(2)
۳ ستاره تاپ
BB
پوکت (7 شب)
رفت:
شنبه
1403/01/18
15:25
فلای دبی‌
فلای دبی‌
برگشت:
دوشنبه
1403/01/27
12:45
فلای دبی‌
فلای دبی‌

تور کرابی + پوکت 21 فروردین 1403(9 شب از تهران)

سه‌شنبه 1/21 پنج‌شنبه 1/30
Days Inn by Wyndham Aonang Krabi
۳ ستاره
BB
کرابی (2 شب)
The ASHLEE Plaza Patong Hotel & Spa
(2)
۳ ستاره تاپ
BB
پوکت (7 شب)
رفت:
سه‌شنبه
1403/01/21
15:25
فلای دبی‌
فلای دبی‌
برگشت:
پنج‌شنبه
1403/01/30
11:55
فلای دبی‌
فلای دبی‌

تور کرابی + بانکوک 22 اسفند 1402(7 شب از تهران)

سه‌شنبه 12/22 چهارشنبه 1/1
Holiday Style Ao Nang Beach Resort
۴ ستاره
BB
کرابی (4 شب)
Royal Benja Hotel
۳ ستاره
BB
بانکوک (3 شب)
رفت:
سه‌شنبه
1402/12/22
21:40
هواپیمائی ماهان
هواپیمائی ماهان
برگشت:
چهارشنبه
1403/01/01
10:30
هواپیمائی ماهان
هواپیمائی ماهان

تور کرابی + بانکوک 22 اسفند 1402(7 شب از تهران)

سه‌شنبه 12/22 چهارشنبه 1/1
Sea Seeker Krabi Resort
۴ ستاره
BB
کرابی (4 شب)
Asia Hotel Bangkok
(4)
۳ ستاره
BB
بانکوک (3 شب)
رفت:
سه‌شنبه
1402/12/22
21:40
هواپیمائی ماهان
هواپیمائی ماهان
برگشت:
چهارشنبه
1403/01/01
10:30
هواپیمائی ماهان
هواپیمائی ماهان

تور کرابی + جزیره فی فی + پوکت 18 فروردین 1403(9 شب از تهران)

شنبه 1/18 سه‌شنبه 1/28
The Capuchin Hotel
۳ ستاره
BB
کرابی (2 شب)
Blu Monkey Phi Phi Island
۳ ستاره
BB
جزیره فی فی (2 شب)
Bel Aire Resort hotel
۳ ستاره
BB
پوکت (5 شب)
رفت:
شنبه
1403/01/18
15:25
فلای دبی‌
فلای دبی‌
برگشت:
سه‌شنبه
1403/01/28
00:00
فلای دبی‌
فلای دبی‌

تور کرابی + جزیره فی فی + پوکت 21 فروردین 1403(9 شب از تهران)

سه‌شنبه 1/21 جمعه 1/31
The Capuchin Hotel
۳ ستاره
BB
کرابی (2 شب)
Blu Monkey Phi Phi Island
۳ ستاره
BB
جزیره فی فی (2 شب)
Bel Aire Resort hotel
۳ ستاره
BB
پوکت (5 شب)
رفت:
سه‌شنبه
1403/01/21
15:25
فلای دبی‌
فلای دبی‌
برگشت:
جمعه
1403/01/31
00:00
فلای دبی‌
فلای دبی‌

تور کرابی + پوکت 18 فروردین 1403(9 شب از تهران)

شنبه 1/18 دوشنبه 1/27
Ananta Burin Resort
۴ ستاره
BB
کرابی (2 شب)
Ashlee Hub Hotel Patong
(2)
۴ ستاره
BB
پوکت (7 شب)
رفت:
شنبه
1403/01/18
15:25
فلای دبی‌
فلای دبی‌
برگشت:
دوشنبه
1403/01/27
12:45
فلای دبی‌
فلای دبی‌

تور کرابی + پوکت 18 فروردین 1403(9 شب از تهران)

شنبه 1/18 سه‌شنبه 1/28
Ananta Burin Resort
۴ ستاره
BB
کرابی (2 شب)
Ashlee Hub Hotel Patong
(2)
۴ ستاره
BB
پوکت (7 شب)
رفت:
شنبه
1403/01/18
15:25
فلای دبی‌
فلای دبی‌
برگشت:
سه‌شنبه
1403/01/28
00:00
فلای دبی‌
فلای دبی‌
219بعدی >