برای استفاده از اپلیکیشن مسافران، جاوااسکریپت مرورگر را فعال کنید

تور ایروان 10 مهر 1402(3 شب زمینی از تهران)

دوشنبه 7/10 جمعه 7/14
اقساطی
Primer Hotel
۳ ستاره
BB
ایروان
رفت:
دوشنبه
1402/07/10
06:00
اتوبوسی
برگشت:
جمعه
1402/07/14
12:00
اتوبوسی

تور ایروان 11 مهر 1402(3 شب زمینی از تهران)

سه‌شنبه 7/11 شنبه 7/15
اقساطی
Primer Hotel
۳ ستاره
BB
ایروان
رفت:
سه‌شنبه
1402/07/11
06:00
اتوبوسی
برگشت:
شنبه
1402/07/15
12:00
اتوبوسی

تور ایروان 12 مهر 1402(3 شب زمینی از تهران)

چهارشنبه 7/12 یک‌شنبه 7/16
اقساطی
Primer Hotel
۳ ستاره
BB
ایروان
رفت:
چهارشنبه
1402/07/12
06:00
اتوبوسی
برگشت:
یک‌شنبه
1402/07/16
12:00
اتوبوسی

تور ایروان 13 مهر 1402(3 شب زمینی از تهران)

پنج‌شنبه 7/13 دوشنبه 7/17
اقساطی
Primer Hotel
۳ ستاره
BB
ایروان
رفت:
پنج‌شنبه
1402/07/13
06:00
اتوبوسی
برگشت:
دوشنبه
1402/07/17
12:00
اتوبوسی

تور ایروان 14 مهر 1402(3 شب زمینی از تهران)

جمعه 7/14 سه‌شنبه 7/18
اقساطی
Primer Hotel
۳ ستاره
BB
ایروان
رفت:
جمعه
1402/07/14
06:00
اتوبوسی
برگشت:
سه‌شنبه
1402/07/18
12:00
اتوبوسی

تور ایروان 15 مهر 1402(3 شب زمینی از تهران)

شنبه 7/15 چهارشنبه 7/19
اقساطی
Primer Hotel
۳ ستاره
BB
ایروان
رفت:
شنبه
1402/07/15
06:00
اتوبوسی
برگشت:
چهارشنبه
1402/07/19
12:00
اتوبوسی

تور ایروان 16 مهر 1402(3 شب زمینی از تهران)

یک‌شنبه 7/16 پنج‌شنبه 7/20
اقساطی
Primer Hotel
۳ ستاره
BB
ایروان
رفت:
یک‌شنبه
1402/07/16
06:00
اتوبوسی
برگشت:
پنج‌شنبه
1402/07/20
12:00
اتوبوسی

تور ایروان 17 مهر 1402(3 شب زمینی از تهران)

دوشنبه 7/17 جمعه 7/21
اقساطی
Primer Hotel
۳ ستاره
BB
ایروان
رفت:
دوشنبه
1402/07/17
06:00
اتوبوسی
برگشت:
جمعه
1402/07/21
12:00
اتوبوسی

تور ایروان 18 مهر 1402(3 شب زمینی از تهران)

سه‌شنبه 7/18 شنبه 7/22
اقساطی
Primer Hotel
۳ ستاره
BB
ایروان
رفت:
سه‌شنبه
1402/07/18
06:00
اتوبوسی
برگشت:
شنبه
1402/07/22
12:00
اتوبوسی

تور ایروان 19 مهر 1402(3 شب زمینی از تهران)

چهارشنبه 7/19 یک‌شنبه 7/23
اقساطی
Primer Hotel
۳ ستاره
BB
ایروان
رفت:
چهارشنبه
1402/07/19
06:00
اتوبوسی
برگشت:
یک‌شنبه
1402/07/23
12:00
اتوبوسی

تور ایروان 20 مهر 1402(3 شب زمینی از تهران)

پنج‌شنبه 7/20 دوشنبه 7/24
اقساطی
Primer Hotel
۳ ستاره
BB
ایروان
رفت:
پنج‌شنبه
1402/07/20
06:00
اتوبوسی
برگشت:
دوشنبه
1402/07/24
12:00
اتوبوسی

تور ایروان 21 مهر 1402(3 شب زمینی از تهران)

جمعه 7/21 سه‌شنبه 7/25
اقساطی
Primer Hotel
۳ ستاره
BB
ایروان
رفت:
جمعه
1402/07/21
06:00
اتوبوسی
برگشت:
سه‌شنبه
1402/07/25
12:00
اتوبوسی

تور ایروان 22 مهر 1402(3 شب زمینی از تهران)

شنبه 7/22 چهارشنبه 7/26
اقساطی
Primer Hotel
۳ ستاره
BB
ایروان
رفت:
شنبه
1402/07/22
06:00
اتوبوسی
برگشت:
چهارشنبه
1402/07/26
12:00
اتوبوسی

تور ایروان 23 مهر 1402(3 شب زمینی از تهران)

یک‌شنبه 7/23 پنج‌شنبه 7/27
اقساطی
Primer Hotel
۳ ستاره
BB
ایروان
رفت:
یک‌شنبه
1402/07/23
06:00
اتوبوسی
برگشت:
پنج‌شنبه
1402/07/27
12:00
اتوبوسی

تور ایروان 24 مهر 1402(3 شب زمینی از تهران)

دوشنبه 7/24 جمعه 7/28
اقساطی
Primer Hotel
۳ ستاره
BB
ایروان
رفت:
دوشنبه
1402/07/24
06:00
اتوبوسی
برگشت:
جمعه
1402/07/28
12:00
اتوبوسی
242بعدی >