برای استفاده از اپلیکیشن مسافران، جاوااسکریپت مرورگر را فعال کنید

تور باتومی + ترابزون 28 اسفند 1402(5 شب زمینی از تبریز)

دوشنبه 12/28 یک‌شنبه 1/5
نوروز ۱۴۰۳
New Wave Hotel
۴ ستاره
BB
باتومی (3 شب)
Tilya Resort Hotel
۴ ستاره
BB
ترابزون (2 شب)
رفت:
دوشنبه
1402/12/28
14:00
اتوبوسی
برگشت:
یک‌شنبه
1403/01/05
11:00
اتوبوسی

تور باتومی + ترابزون 5 فروردین 1403(5 شب زمینی از تبریز)

یک‌شنبه 1/5 شنبه 1/11
نوروز ۱۴۰۳
New Wave Hotel
۴ ستاره
BB
باتومی (3 شب)
Tilya Resort Hotel
۴ ستاره
BB
ترابزون (2 شب)
رفت:
یک‌شنبه
1403/01/05
14:00
اتوبوسی
برگشت:
شنبه
1403/01/11
11:00
اتوبوسی

تور ترابزون + باتومی 28 اسفند 1402(6 شب زمینی از تهران)

دوشنبه 12/28 دوشنبه 1/6
نوروز ۱۴۰۳
sabirlar city suites(لند ویو)
۴ ستاره
BB
ترابزون (3 شب)
Season Suite Apart-Hotel(لند ویو)
۵ ستاره
BB
باتومی (3 شب)
رفت:
دوشنبه
1402/12/28
06:00
اتوبوسی
برگشت:
دوشنبه
1403/01/06
12:00
اتوبوسی

تور ترابزون + باتومی 3 فروردین 1403(6 شب زمینی از تهران)

جمعه 1/3 جمعه 1/10
نوروز ۱۴۰۳
sabirlar city suites(لند ویو)
۴ ستاره
BB
ترابزون (3 شب)
Season Suite Apart-Hotel(لند ویو)
۵ ستاره
BB
باتومی (3 شب)
رفت:
جمعه
1403/01/03
06:00
اتوبوسی
برگشت:
جمعه
1403/01/10
12:00
اتوبوسی

تور باتومی + ترابزون 5 فروردین 1403(6 شب زمینی از تبریز)

یک‌شنبه 1/5 یک‌شنبه 1/12
نوروز ۱۴۰۳
New Wave Hotel
۴ ستاره
BB
باتومی (3 شب)
Tilya Resort Hotel
۴ ستاره
BB
ترابزون (3 شب)
رفت:
یک‌شنبه
1403/01/05
17:00
اتوبوسی
برگشت:
یک‌شنبه
1403/01/12
11:00
اتوبوسی

تور باتومی 29 اسفند 1402(3 شب از تهران)

سه‌شنبه 12/29 جمعه 1/3
نوروز ۱۴۰۳
اقساطی
Hotel Royal Georgia
۴ ستاره
BB
باتومی
رفت:
سه‌شنبه
1402/12/29
14:00
وارش
وارش
برگشت:
جمعه
1403/01/03
17:20
وارش
وارش

تور باتومی 7 فروردین 1403(3 شب از تهران)

سه‌شنبه 1/7 جمعه 1/10
نوروز ۱۴۰۳
اقساطی
Hotel Royal Georgia
۴ ستاره
BB
باتومی
رفت:
سه‌شنبه
1403/01/07
14:00
وارش
وارش
برگشت:
جمعه
1403/01/10
17:20
وارش
وارش

تور باتومی 11 فروردین 1403(3 شب از تهران)

شنبه 1/11 سه‌شنبه 1/14
نوروز ۱۴۰۳
اقساطی
Hotel Royal Georgia
۴ ستاره
BB
باتومی
رفت:
شنبه
1403/01/11
14:00
وارش
وارش
برگشت:
سه‌شنبه
1403/01/14
17:20
وارش
وارش

تور باتومی 29 اسفند 1402(3 شب از تهران)

سه‌شنبه 12/29 جمعه 1/3
نوروز ۱۴۰۳
اقساطی
Hotel Iberia
(1)
۳ ستاره
BB
باتومی
رفت:
سه‌شنبه
1402/12/29
14:00
وارش
وارش
برگشت:
جمعه
1403/01/03
17:20
وارش
وارش

تور باتومی 7 فروردین 1403(3 شب از تهران)

سه‌شنبه 1/7 جمعه 1/10
نوروز ۱۴۰۳
اقساطی
Hotel Iberia
(1)
۳ ستاره
BB
باتومی
رفت:
سه‌شنبه
1403/01/07
14:00
وارش
وارش
برگشت:
جمعه
1403/01/10
17:20
وارش
وارش

تور باتومی 11 فروردین 1403(3 شب از تهران)

شنبه 1/11 سه‌شنبه 1/14
نوروز ۱۴۰۳
اقساطی
Hotel Iberia
(1)
۳ ستاره
BB
باتومی
رفت:
شنبه
1403/01/11
14:00
وارش
وارش
برگشت:
سه‌شنبه
1403/01/14
17:20
وارش
وارش

تور باتومی 29 اسفند 1402(3 شب از تهران)

سه‌شنبه 12/29 جمعه 1/3
نوروز ۱۴۰۳
اقساطی
Grand Palace Hotel
(3)
ستاره نامشخص
BB
باتومی
رفت:
سه‌شنبه
1402/12/29
14:00
وارش
وارش
برگشت:
جمعه
1403/01/03
17:20
وارش
وارش

تور باتومی 7 فروردین 1403(3 شب از تهران)

سه‌شنبه 1/7 جمعه 1/10
نوروز ۱۴۰۳
اقساطی
Grand Palace Hotel
(3)
ستاره نامشخص
BB
باتومی
رفت:
سه‌شنبه
1403/01/07
14:00
وارش
وارش
برگشت:
جمعه
1403/01/10
17:20
وارش
وارش

تور باتومی 11 فروردین 1403(3 شب از تهران)

شنبه 1/11 سه‌شنبه 1/14
نوروز ۱۴۰۳
اقساطی
Grand Palace Hotel
(3)
ستاره نامشخص
BB
باتومی
رفت:
شنبه
1403/01/11
14:00
وارش
وارش
برگشت:
سه‌شنبه
1403/01/14
17:20
وارش
وارش

تور باتومی 2 فروردین 1403(4 شب از تهران)

پنج‌شنبه 1/2 دوشنبه 1/6
نوروز ۱۴۰۳
اقساطی
Hotel Royal Georgia
۴ ستاره
BB
باتومی
رفت:
پنج‌شنبه
1403/01/02
13:00
وارش
وارش
برگشت:
دوشنبه
1403/01/06
16:30
وارش
وارش
238بعدی >