برای استفاده از اپلیکیشن مسافران، جاوااسکریپت مرورگر را فعال کنید

تور بارسلون 21 دی 1402(4 شب از تهران)

پنج‌شنبه 10/21 دوشنبه 10/25
No Name Barcelona hotel
۴ ستاره
BB
بارسلون
رفت:
پنج‌شنبه
1402/10/21
05:10
قطر
قطر
برگشت:
دوشنبه
1402/10/25
16:25
قطر
قطر

تور بارسلون 4 بهمن 1402(4 شب از تهران)

چهارشنبه 11/4 یک‌شنبه 11/8
No Name Barcelona hotel
۴ ستاره
BB
بارسلون
رفت:
چهارشنبه
1402/11/04
05:10
قطر
قطر
برگشت:
یک‌شنبه
1402/11/08
16:25
قطر
قطر

تور بارسلون 18 بهمن 1402(4 شب از تهران)

چهارشنبه 11/18 یک‌شنبه 11/22
No Name Barcelona hotel
۴ ستاره
BB
بارسلون
رفت:
چهارشنبه
1402/11/18
05:10
قطر
قطر
برگشت:
یک‌شنبه
1402/11/22
16:25
قطر
قطر

تور بارسلون 19 دی 1402(4 شب از تهران)

سه‌شنبه 10/19 شنبه 10/23
No Name Barcelona hotel
۴ ستاره
BB
بارسلون
رفت:
سه‌شنبه
1402/10/19
02:15
ترکیش ایرلاینز
ترکیش ایرلاینز
برگشت:
شنبه
1402/10/23
11:50
ترکیش ایرلاینز
ترکیش ایرلاینز

تور بارسلون 3 بهمن 1402(4 شب از تهران)

سه‌شنبه 11/3 شنبه 11/7
No Name Barcelona hotel
۴ ستاره
BB
بارسلون
رفت:
سه‌شنبه
1402/11/03
02:15
ترکیش ایرلاینز
ترکیش ایرلاینز
برگشت:
شنبه
1402/11/07
14:25
ترکیش ایرلاینز
ترکیش ایرلاینز

تور بارسلون 17 بهمن 1402(4 شب از تهران)

سه‌شنبه 11/17 شنبه 11/21
No Name Barcelona hotel
۴ ستاره
BB
بارسلون
رفت:
سه‌شنبه
1402/11/17
02:15
ترکیش ایرلاینز
ترکیش ایرلاینز
برگشت:
شنبه
1402/11/21
14:25
ترکیش ایرلاینز
ترکیش ایرلاینز

تور بارسلون 3 بهمن 1402(4 شب از تهران)

سه‌شنبه 11/3 شنبه 11/7
Expo Hotel Barcelona
۴ ستاره
BB
بارسلون
رفت:
سه‌شنبه
1402/11/03
12:10
قطر
قطر
برگشت:
شنبه
1402/11/07
08:35
قطر
قطر

تور بارسلون 18 بهمن 1402(4 شب از تهران)

چهارشنبه 11/18 یک‌شنبه 11/22
Expo Hotel Barcelona
۴ ستاره
BB
بارسلون
رفت:
چهارشنبه
1402/11/18
12:10
قطر
قطر
برگشت:
یک‌شنبه
1402/11/22
08:35
قطر
قطر

تور بارسلون 2 اسفند 1402(4 شب از تهران)

چهارشنبه 12/2 یک‌شنبه 12/6
Expo Hotel Barcelona
۴ ستاره
BB
بارسلون
رفت:
چهارشنبه
1402/12/02
12:10
قطر
قطر
برگشت:
یک‌شنبه
1402/12/06
08:35
قطر
قطر

تور بارسلون 9 دی 1402(4 شب از تهران)

شنبه 10/9 چهارشنبه 10/13
Expo Hotel Barcelona
۴ ستاره
BB
بارسلون
رفت:
شنبه
1402/10/09
12:10
قطر
قطر
برگشت:
چهارشنبه
1402/10/13
08:35
قطر
قطر

تور بارسلون + لیسبون 21 دی 1402(7 شب از تهران)

پنج‌شنبه 10/21 پنج‌شنبه 10/28
No Name Barcelona hotel
۴ ستاره
BB
بارسلون (4 شب)
No Name Lisbon hotel
۴ ستاره
BB
لیسبون (3 شب)
رفت:
پنج‌شنبه
1402/10/21
05:00
ترکیش ایرلاینز
ترکیش ایرلاینز
برگشت:
پنج‌شنبه
1402/10/28
22:00
ترکیش ایرلاینز
ترکیش ایرلاینز

تور بارسلون + لیسبون 3 بهمن 1402(7 شب از تهران)

سه‌شنبه 11/3 سه‌شنبه 11/10
No Name Barcelona hotel
۴ ستاره
BB
بارسلون (4 شب)
No Name Lisbon hotel
۴ ستاره
BB
لیسبون (3 شب)
رفت:
سه‌شنبه
1402/11/03
04:35
ترکیش ایرلاینز
ترکیش ایرلاینز
برگشت:
سه‌شنبه
1402/11/10
15:00
ترکیش ایرلاینز
ترکیش ایرلاینز

تور بارسلون + لیسبون 17 بهمن 1402(7 شب از تهران)

سه‌شنبه 11/17 سه‌شنبه 11/24
No Name Barcelona hotel
۴ ستاره
BB
بارسلون (4 شب)
No Name Lisbon hotel
۴ ستاره
BB
لیسبون (3 شب)
رفت:
سه‌شنبه
1402/11/17
02:15
ترکیش ایرلاینز
ترکیش ایرلاینز
برگشت:
سه‌شنبه
1402/11/24
16:20
ترکیش ایرلاینز
ترکیش ایرلاینز

تور بارسلون + پاریس 25 دی 1402(7 شب از تهران)

دوشنبه 10/25 دوشنبه 11/2
Hotel Zenit Borrell
۴ ستاره
BB
بارسلون (4 شب)
No Name Paris hotel
۴ ستاره
BB
پاریس (3 شب)
رفت:
دوشنبه
1402/10/25
05:00
قطر
قطر
برگشت:
دوشنبه
1402/11/02
08:15
قطر
قطر

تور بارسلون + پاریس 4 بهمن 1402(7 شب از تهران)

چهارشنبه 11/4 چهارشنبه 11/11
No Name Barcelona hotel
۴ ستاره
BB
بارسلون (4 شب)
No Name Paris hotel
۴ ستاره
BB
پاریس (3 شب)
رفت:
چهارشنبه
1402/11/04
05:10
قطر
قطر
برگشت:
چهارشنبه
1402/11/11
22:45
قطر
قطر
23بعدی >