برای استفاده از اپلیکیشن مسافران، جاوااسکریپت مرورگر را فعال کنید

تور بارسلون 2 خرداد 1403(4 شب از تهران)

چهارشنبه 3/2 یک‌شنبه 3/6
Hotel SB Diagonal Zero
۴ ستاره
BB
بارسلون
رفت:
چهارشنبه
1403/03/02
04:15
پگاسوس
پگاسوس
برگشت:
یک‌شنبه
1403/03/06
12:55
پگاسوس
پگاسوس

تور بارسلون 27 خرداد 1403(4 شب از تهران)

یک‌شنبه 3/27 پنج‌شنبه 3/31
Hotel SB Diagonal Zero
۴ ستاره
BB
بارسلون
رفت:
یک‌شنبه
1403/03/27
04:15
پگاسوس
پگاسوس
برگشت:
پنج‌شنبه
1403/03/31
12:55
پگاسوس
پگاسوس

تور بارسلون 24 خرداد 1403(4 شب از تهران)

پنج‌شنبه 3/24 دوشنبه 3/28
No Name Barcelona hotel
۴ ستاره
BB
بارسلون
رفت:
پنج‌شنبه
1403/03/24
03:20
ترکیش ایرلاینز
ترکیش ایرلاینز
برگشت:
دوشنبه
1403/03/28
19:00
ترکیش ایرلاینز
ترکیش ایرلاینز

تور بارسلون 31 خرداد 1403(4 شب از تهران)

پنج‌شنبه 3/31 دوشنبه 4/4
No Name Barcelona hotel
۴ ستاره
BB
بارسلون
رفت:
پنج‌شنبه
1403/03/31
03:20
ترکیش ایرلاینز
ترکیش ایرلاینز
برگشت:
دوشنبه
1403/04/04
19:00
ترکیش ایرلاینز
ترکیش ایرلاینز

تور بارسلون 28 اردیبهشت 1403(4 شب از تهران)

جمعه 2/28 سه‌شنبه 3/1
No Name Barcelona hotel
۴ ستاره
BB
بارسلون
رفت:
جمعه
1403/02/28
05:10
قطر
قطر
برگشت:
سه‌شنبه
1403/03/01
16:25
قطر
قطر

تور بارسلون 4 خرداد 1403(4 شب از تهران)

جمعه 3/4 سه‌شنبه 3/8
No Name Barcelona hotel
۴ ستاره
BB
بارسلون
رفت:
جمعه
1403/03/04
05:10
قطر
قطر
برگشت:
سه‌شنبه
1403/03/08
09:15
قطر
قطر

تور بارسلون 14 خرداد 1403(4 شب از تهران)

دوشنبه 3/14 جمعه 3/18
Hotel SB Diagonal Zero
۴ ستاره
BB
بارسلون
رفت:
دوشنبه
1403/03/14
04:15
پگاسوس
پگاسوس
برگشت:
جمعه
1403/03/18
12:55
پگاسوس
پگاسوس

تور بارسلون 19 خرداد 1403(4 شب از تهران)

شنبه 3/19 چهارشنبه 3/23
Hotel SB Diagonal Zero
۴ ستاره
BB
بارسلون
رفت:
شنبه
1403/03/19
04:15
پگاسوس
پگاسوس
برگشت:
چهارشنبه
1403/03/23
12:55
پگاسوس
پگاسوس

تور بارسلون 20 خرداد 1403(4 شب از تهران)

یک‌شنبه 3/20 پنج‌شنبه 3/24
No Name Barcelona hotel
۴ ستاره
BB
بارسلون
رفت:
یک‌شنبه
1403/03/20
05:10
قطر
قطر
برگشت:
پنج‌شنبه
1403/03/24
16:25
قطر
قطر

تور بارسلون 14 تیر 1403(4 شب از تهران)

پنج‌شنبه 4/14 دوشنبه 4/18
No Name Barcelona hotel
۴ ستاره
BB
بارسلون
رفت:
پنج‌شنبه
1403/04/14
03:20
ترکیش ایرلاینز
ترکیش ایرلاینز
برگشت:
دوشنبه
1403/04/18
19:00
ایجین ایرلاینز
ایجین ایرلاینز

تور بارسلون 21 تیر 1403(4 شب از تهران)

پنج‌شنبه 4/21 دوشنبه 4/25
No Name Barcelona hotel
۴ ستاره
BB
بارسلون
رفت:
پنج‌شنبه
1403/04/21
03:20
ترکیش ایرلاینز
ترکیش ایرلاینز
برگشت:
دوشنبه
1403/04/25
19:00
ترکیش ایرلاینز
ترکیش ایرلاینز

تور بارسلون 28 تیر 1403(4 شب از تهران)

پنج‌شنبه 4/28 دوشنبه 5/1
No Name Barcelona hotel
۴ ستاره
BB
بارسلون
رفت:
پنج‌شنبه
1403/04/28
03:20
ترکیش ایرلاینز
ترکیش ایرلاینز
برگشت:
دوشنبه
1403/05/01
19:00
ترکیش ایرلاینز
ترکیش ایرلاینز

تور بارسلون 4 مرداد 1403(4 شب از تهران)

پنج‌شنبه 5/4 دوشنبه 5/8
No Name Barcelona hotel
۴ ستاره
BB
بارسلون
رفت:
پنج‌شنبه
1403/05/04
03:20
ترکیش ایرلاینز
ترکیش ایرلاینز
برگشت:
دوشنبه
1403/05/08
19:00
ترکیش ایرلاینز
ترکیش ایرلاینز

تور بارسلون 11 مرداد 1403(4 شب از تهران)

پنج‌شنبه 5/11 دوشنبه 5/15
No Name Barcelona hotel
۴ ستاره
BB
بارسلون
رفت:
پنج‌شنبه
1403/05/11
03:20
ترکیش ایرلاینز
ترکیش ایرلاینز
برگشت:
دوشنبه
1403/05/15
19:00
ترکیش ایرلاینز
ترکیش ایرلاینز

تور بارسلون 18 مرداد 1403(4 شب از تهران)

پنج‌شنبه 5/18 دوشنبه 5/22
No Name Barcelona hotel
۴ ستاره
BB
بارسلون
رفت:
پنج‌شنبه
1403/05/18
03:20
ترکیش ایرلاینز
ترکیش ایرلاینز
برگشت:
دوشنبه
1403/05/22
19:00
ترکیش ایرلاینز
ترکیش ایرلاینز
25بعدی >