برای استفاده از اپلیکیشن مسافران، جاوااسکریپت مرورگر را فعال کنید

مرتب سازی (ارزان‌ترین)
فیلتر

تور بارسلون 28 اسفند 1401(4 شب از تهران)

یک‌شنبه 12/28 پنج‌شنبه 01/03
Catalonia Barcelona Plaza
چهار ستاره
4 شب
BB
بارسلون
رفت:
یک‌شنبه
1401/12/28
05:00
قطر
قطر
برگشت:
پنج‌شنبه
1402/01/03
08:45
قطر
قطر

تور بارسلون 28 اسفند 1401(5 شب از تهران)

یک‌شنبه 12/28 جمعه 01/04
Hotel SB Diagonal Zero
چهار ستاره
5 شب
BB
بارسلون
رفت:
یک‌شنبه
1401/12/28
06:00
قطر
قطر
برگشت:
جمعه
1402/01/04
22:00
قطر
قطر

تور بارسلون 4 فروردین 1402(5 شب از تهران)

جمعه 01/04 چهارشنبه 01/09
Hotel SB Diagonal Zero
چهار ستاره
5 شب
BB
بارسلون
رفت:
جمعه
1402/01/04
00:00
قطر
قطر
برگشت:
چهارشنبه
1402/01/09
15:00
قطر
قطر

تور بارسلون 9 فروردین 1402(5 شب از تهران)

چهارشنبه 01/09 دوشنبه 01/14
Hotel SB Diagonal Zero
چهار ستاره
5 شب
BB
بارسلون
رفت:
چهارشنبه
1402/01/09
22:55
قطر
قطر
برگشت:
دوشنبه
1402/01/14
08:25
قطر
قطر

تور بارسلون 29 اسفند 1401(4 شب از تهران)

دوشنبه 12/29 جمعه 01/04
Hotel SB Diagonal Zero
چهار ستاره
4 شب
BB
بارسلون
رفت:
دوشنبه
1401/12/29
00:45
امارات
امارات
برگشت:
جمعه
1402/01/04
21:00
امارات
امارات

تور بارسلون 2 فروردین 1402(4 شب از تهران)

چهارشنبه 01/02 یک‌شنبه 01/06
Hotel SB Diagonal Zero
چهار ستاره
4 شب
BB
بارسلون
رفت:
چهارشنبه
1402/01/02
00:45
امارات
امارات
برگشت:
یک‌شنبه
1402/01/06
21:00
امارات
امارات

تور بارسلون 6 فروردین 1402(4 شب از تهران)

یک‌شنبه 01/06 پنج‌شنبه 01/10
Hotel SB Diagonal Zero
چهار ستاره
4 شب
BB
بارسلون
رفت:
یک‌شنبه
1402/01/06
00:45
امارات
امارات
برگشت:
پنج‌شنبه
1402/01/10
21:00
امارات
امارات

تور بارسلون 8 فروردین 1402(4 شب از تهران)

سه‌شنبه 01/08 شنبه 01/12
Hotel SB Diagonal Zero
چهار ستاره
4 شب
BB
بارسلون
رفت:
سه‌شنبه
1402/01/08
00:45
امارات
امارات
برگشت:
شنبه
1402/01/12
21:00
امارات
امارات

تور بارسلون + رم 28 اسفند 1401(8 شب از تهران)

یک‌شنبه 12/28 دوشنبه 01/07
No Name Barcelona hotel
چهار ستاره
5 شب
BB
بارسلون
No Name Rome hotel
چهار ستاره
3 شب
BB
رم
رفت:
یک‌شنبه
1401/12/28
06:00
قطر
قطر
برگشت:
دوشنبه
1402/01/07
00:00
قطر
قطر

تور بارسلون + رم 4 فروردین 1402(8 شب از تهران)

جمعه 01/04 شنبه 01/12
No Name Barcelona hotel
چهار ستاره
5 شب
BB
بارسلون
No Name Rome hotel
چهار ستاره
3 شب
BB
رم
رفت:
جمعه
1402/01/04
06:00
قطر
قطر
برگشت:
شنبه
1402/01/12
09:40
قطر
قطر

تور بارسلون + رم 9 فروردین 1402(8 شب از تهران)

چهارشنبه 01/09 پنج‌شنبه 01/17
No Name Barcelona hotel
چهار ستاره
5 شب
BB
بارسلون
No Name Rome hotel
چهار ستاره
3 شب
BB
رم
رفت:
چهارشنبه
1402/01/09
06:00
قطر
قطر
برگشت:
پنج‌شنبه
1402/01/17
09:40
قطر
قطر

تور بارسلون + پاریس 28 اسفند 1401(8 شب از تهران)

یک‌شنبه 12/28 دوشنبه 01/07
Hotel SB Diagonal Zero
چهار ستاره
5 شب
BB
بارسلون
No Name Paris hotel
چهار ستاره
3 شب
BB
پاریس
رفت:
یک‌شنبه
1401/12/28
22:55
قطر
قطر
برگشت:
دوشنبه
1402/01/07
16:05
قطر
قطر

تور بارسلون + پاریس 28 اسفند 1401(8 شب از تهران)

یک‌شنبه 12/28 دوشنبه 01/07
No Name Barcelona hotel
چهار ستاره
5 شب
BB
بارسلون
No Name Paris hotel
چهار ستاره
3 شب
BB
پاریس
رفت:
یک‌شنبه
1401/12/28
22:55
قطر
قطر
برگشت:
دوشنبه
1402/01/07
16:05
قطر
قطر

تور بارسلون + پاریس 4 فروردین 1402(8 شب از تهران)

جمعه 01/04 شنبه 01/12
No Name Barcelona hotel
چهار ستاره
5 شب
BB
بارسلون
No Name Paris hotel
چهار ستاره
3 شب
BB
پاریس
رفت:
جمعه
1402/01/04
23:55
قطر
قطر
برگشت:
شنبه
1402/01/12
16:05
قطر
قطر

تور بارسلون + پاریس 4 فروردین 1402(8 شب از تهران)

جمعه 01/04 شنبه 01/12
Hotel SB Diagonal Zero
چهار ستاره
5 شب
BB
بارسلون
No Name Paris hotel
چهار ستاره
3 شب
BB
پاریس
رفت:
جمعه
1402/01/04
22:55
قطر
قطر
برگشت:
شنبه
1402/01/12
16:05
قطر
قطر