برای استفاده از اپلیکیشن مسافران، جاوااسکریپت مرورگر را فعال کنید

تور کوتا + اوبود 16 دی 1402(6 شب از تهران)

شنبه 10/16 یک‌شنبه 10/24
اقساطی
Gemini Star Hotel
۳ ستاره
BB
کوتا (4 شب)
Champlung Sari Hotel and Spa Ubud(دلوکس)
۳ ستاره
BB
اوبود (2 شب)
رفت:
شنبه
1402/10/16
11:30
ایر عربیا
ایر عربیا
برگشت:
یک‌شنبه
1402/10/24
00:00
ایر عربیا
ایر عربیا

تور کوتا + اوبود 23 دی 1402(6 شب از تهران)

شنبه 10/23 یک‌شنبه 11/1
اقساطی
Gemini Star Hotel
۳ ستاره
BB
کوتا (4 شب)
Champlung Sari Hotel and Spa Ubud(دلوکس)
۳ ستاره
BB
اوبود (2 شب)
رفت:
شنبه
1402/10/23
11:30
ایر عربیا
ایر عربیا
برگشت:
یک‌شنبه
1402/11/01
00:00
ایر عربیا
ایر عربیا

تور کوتا + اوبود 27 دی 1402(6 شب از تهران)

چهارشنبه 10/27 پنج‌شنبه 11/5
اقساطی
Gemini Star Hotel
۳ ستاره
BB
کوتا (4 شب)
Champlung Sari Hotel and Spa Ubud(دلوکس)
۳ ستاره
BB
اوبود (2 شب)
رفت:
چهارشنبه
1402/10/27
11:30
ایر عربیا
ایر عربیا
برگشت:
پنج‌شنبه
1402/11/05
00:00
ایر عربیا
ایر عربیا

تور کوتا + اوبود 30 دی 1402(6 شب از تهران)

شنبه 10/30 یک‌شنبه 11/8
اقساطی
Gemini Star Hotel
۳ ستاره
BB
کوتا (4 شب)
Champlung Sari Hotel and Spa Ubud(دلوکس)
۳ ستاره
BB
اوبود (2 شب)
رفت:
شنبه
1402/10/30
11:30
ایر عربیا
ایر عربیا
برگشت:
یک‌شنبه
1402/11/08
00:00
ایر عربیا
ایر عربیا

تور کوتا + اوبود 4 بهمن 1402(6 شب از تهران)

چهارشنبه 11/4 پنج‌شنبه 11/12
اقساطی
Gemini Star Hotel
۳ ستاره
BB
کوتا (4 شب)
Champlung Sari Hotel and Spa Ubud(دلوکس)
۳ ستاره
BB
اوبود (2 شب)
رفت:
چهارشنبه
1402/11/04
11:30
ایر عربیا
ایر عربیا
برگشت:
پنج‌شنبه
1402/11/12
00:00
ایر عربیا
ایر عربیا

تور کوتا + اوبود 7 بهمن 1402(6 شب از تهران)

شنبه 11/7 یک‌شنبه 11/15
اقساطی
Gemini Star Hotel
۳ ستاره
BB
کوتا (4 شب)
Champlung Sari Hotel and Spa Ubud(دلوکس)
۳ ستاره
BB
اوبود (2 شب)
رفت:
شنبه
1402/11/07
11:30
ایر عربیا
ایر عربیا
برگشت:
یک‌شنبه
1402/11/15
00:00
ایر عربیا
ایر عربیا

تور کوتا + اوبود 21 بهمن 1402(6 شب از تهران)

شنبه 11/21 یک‌شنبه 11/29
اقساطی
Gemini Star Hotel
۳ ستاره
BB
کوتا (4 شب)
Champlung Sari Hotel and Spa Ubud(دلوکس)
۳ ستاره
BB
اوبود (2 شب)
رفت:
شنبه
1402/11/21
11:30
ایر عربیا
ایر عربیا
برگشت:
یک‌شنبه
1402/11/29
00:00
ایر عربیا
ایر عربیا

تور بالی 21 آذر 1402(7 شب از تهران)

سه‌شنبه 9/21 پنج‌شنبه 9/30
Hotel NEO Kuta Jelantik
۳ ستاره
BB
کوتا
رفت:
سه‌شنبه
1402/09/21
11:55
سلام ایر
سلام ایر
برگشت:
پنج‌شنبه
1402/09/30
19:10
سلام ایر
سلام ایر

تور بالی 23 آذر 1402(7 شب از تهران)

پنج‌شنبه 9/23 شنبه 10/2
Hotel NEO Kuta Jelantik
۳ ستاره
BB
کوتا
رفت:
پنج‌شنبه
1402/09/23
11:55
سلام ایر
سلام ایر
برگشت:
شنبه
1402/10/02
19:10
سلام ایر
سلام ایر

تور بالی 16 آذر 1402(7 شب از تهران)

پنج‌شنبه 9/16 شنبه 9/25
Hotel NEO Kuta Jelantik
۳ ستاره
BB
کوتا
رفت:
پنج‌شنبه
1402/09/16
11:55
سلام ایر
سلام ایر
برگشت:
شنبه
1402/09/25
19:10
سلام ایر
سلام ایر

تور بالی 14 آذر 1402(7 شب از تهران)

سه‌شنبه 9/14 پنج‌شنبه 9/23
اقساطی
Hotel NEO Kuta Jelantik
۳ ستاره
BB
کوتا
رفت:
سه‌شنبه
1402/09/14
11:55
سلام ایر
سلام ایر
برگشت:
پنج‌شنبه
1402/09/23
19:15
سلام ایر
سلام ایر

تور بالی 28 آذر 1402(7 شب از تهران)

سه‌شنبه 9/28 پنج‌شنبه 10/7
Hotel NEO Kuta Jelantik
۳ ستاره
BB
کوتا
رفت:
سه‌شنبه
1402/09/28
11:55
سلام ایر
سلام ایر
برگشت:
پنج‌شنبه
1402/10/07
19:10
سلام ایر
سلام ایر

تور کوتا + اوبود 16 دی 1402(6 شب از تهران)

شنبه 10/16 یک‌شنبه 10/24
اقساطی
Seminyak Paradiso Hotel
۲ ستاره تاپ
BB
کوتا (4 شب)
Green Field Hotel and Bungalows(رو به باغ دلوکس)
۳ ستاره تاپ
BB
اوبود (2 شب)
رفت:
شنبه
1402/10/16
11:30
ایر عربیا
ایر عربیا
برگشت:
یک‌شنبه
1402/10/24
00:00
ایر عربیا
ایر عربیا

تور کوتا + اوبود 23 دی 1402(6 شب از تهران)

شنبه 10/23 یک‌شنبه 11/1
اقساطی
Seminyak Paradiso Hotel
۲ ستاره تاپ
BB
کوتا (4 شب)
Green Field Hotel and Bungalows(رو به باغ دلوکس)
۳ ستاره تاپ
BB
اوبود (2 شب)
رفت:
شنبه
1402/10/23
11:30
ایر عربیا
ایر عربیا
برگشت:
یک‌شنبه
1402/11/01
00:00
ایر عربیا
ایر عربیا

تور کوتا + اوبود 27 دی 1402(6 شب از تهران)

چهارشنبه 10/27 پنج‌شنبه 11/5
اقساطی
Seminyak Paradiso Hotel
۲ ستاره تاپ
BB
کوتا (4 شب)
Green Field Hotel and Bungalows(رو به باغ دلوکس)
۳ ستاره تاپ
BB
اوبود (2 شب)
رفت:
چهارشنبه
1402/10/27
11:30
ایر عربیا
ایر عربیا
برگشت:
پنج‌شنبه
1402/11/05
00:00
ایر عربیا
ایر عربیا
231بعدی >