برای استفاده از اپلیکیشن مسافران، جاوااسکریپت مرورگر را فعال کنید

تور پاتایا + بانکوک 1 اسفند 1402(7 شب از تهران)

سه‌شنبه 12/1 چهارشنبه 12/9
اقساطی
Piyada Residence Pattaya
(4)
۳ ستاره
BB
پاتایا (4 شب)
PJ Watergate Hotel
۲ ستاره تاپ
BB
بانکوک (3 شب)
رفت:
سه‌شنبه
1402/12/01
21:10
هواپیمائی ماهان
هواپیمائی ماهان
برگشت:
چهارشنبه
1402/12/09
21:30
هواپیمائی ماهان
هواپیمائی ماهان

تور بانکوک + پاتایا 3 اسفند 1402(7 شب از تهران)

پنج‌شنبه 12/3 جمعه 12/11
I Residence Hotel Sathorn
۳ ستاره
BB
بانکوک (3 شب)
Travelodge Pattaya
۳ ستاره
BB
پاتایا (4 شب)
رفت:
پنج‌شنبه
1402/12/03
21:40
هواپیمائی ماهان
هواپیمائی ماهان
برگشت:
جمعه
1402/12/11
00:00
هواپیمائی ماهان
هواپیمائی ماهان

تور پاتایا + بانکوک 1 اسفند 1402(7 شب از تهران)

سه‌شنبه 12/1 چهارشنبه 12/9
اقساطی
FX Hotel Pattaya
(1)
۳ ستاره
BB
پاتایا (4 شب)
PJ Watergate Hotel
۲ ستاره تاپ
BB
بانکوک (3 شب)
رفت:
سه‌شنبه
1402/12/01
21:10
هواپیمائی ماهان
هواپیمائی ماهان
برگشت:
چهارشنبه
1402/12/09
21:30
هواپیمائی ماهان
هواپیمائی ماهان

تور بانکوک + پاتایا 3 اسفند 1402(7 شب از تهران)

پنج‌شنبه 12/3 جمعه 12/11
Forum Park Hotel
(1)
۳ ستاره
BB
بانکوک (3 شب)
Golden Beach Hotel
(5)
۳ ستاره
BB
پاتایا (4 شب)
رفت:
پنج‌شنبه
1402/12/03
21:40
هواپیمائی ماهان
هواپیمائی ماهان
برگشت:
جمعه
1402/12/11
00:00
هواپیمائی ماهان
هواپیمائی ماهان

تور پاتایا + بانکوک 5 دی 1402(7 شب از تهران)

سه‌شنبه 10/5 چهارشنبه 10/13
The Grand Day Night
(1)
۳ ستاره
BB
پاتایا (4 شب)
Forum Park Hotel
(1)
۳ ستاره
BB
بانکوک (3 شب)
رفت:
سه‌شنبه
1402/10/05
21:40
هواپیمائی ماهان
هواپیمائی ماهان
برگشت:
چهارشنبه
1402/10/13
22:00
هواپیمائی ماهان
هواپیمائی ماهان

تور پاتایا + بانکوک 7 دی 1402(7 شب از تهران)

پنج‌شنبه 10/7 جمعه 10/15
The Grand Day Night
(1)
۳ ستاره
BB
پاتایا (4 شب)
Forum Park Hotel
(1)
۳ ستاره
BB
بانکوک (3 شب)
رفت:
پنج‌شنبه
1402/10/07
21:40
هواپیمائی ماهان
هواپیمائی ماهان
برگشت:
جمعه
1402/10/15
22:00
هواپیمائی ماهان
هواپیمائی ماهان

تور پاتایا + بانکوک 1 اسفند 1402(7 شب از تهران)

سه‌شنبه 12/1 چهارشنبه 12/9
اقساطی
Welcome Plaza Hotel
(10)
۳ ستاره
BB
پاتایا (4 شب)
Picnic Hotel Bangkok
۴ ستاره
BB
بانکوک (3 شب)
رفت:
سه‌شنبه
1402/12/01
21:10
هواپیمائی ماهان
هواپیمائی ماهان
برگشت:
چهارشنبه
1402/12/09
21:30
هواپیمائی ماهان
هواپیمائی ماهان

تور پاتایا + بانکوک 1 اسفند 1402(7 شب از تهران)

سه‌شنبه 12/1 چهارشنبه 12/9
اقساطی
Ibis Pattaya
(6)
۳ ستاره
BB
پاتایا (4 شب)
Picnic Hotel Bangkok
۴ ستاره
BB
بانکوک (3 شب)
رفت:
سه‌شنبه
1402/12/01
21:10
هواپیمائی ماهان
هواپیمائی ماهان
برگشت:
چهارشنبه
1402/12/09
21:30
هواپیمائی ماهان
هواپیمائی ماهان

تور پاتایا + بانکوک 1 اسفند 1402(7 شب از تهران)

سه‌شنبه 12/1 چهارشنبه 12/9
اقساطی
Sunbeam Pattaya hotel
(1)
۳ ستاره تاپ
BB
پاتایا (4 شب)
Prince Palace Hotel
(8)
۴ ستاره
BB
بانکوک (3 شب)
رفت:
سه‌شنبه
1402/12/01
21:10
هواپیمائی ماهان
هواپیمائی ماهان
برگشت:
چهارشنبه
1402/12/09
21:30
هواپیمائی ماهان
هواپیمائی ماهان

تور پاتایا + بانکوک 1 اسفند 1402(7 شب از تهران)

سه‌شنبه 12/1 چهارشنبه 12/9
اقساطی
Nova Platinum Hotel Pattaya
(1)
۳ ستاره
BB
پاتایا (4 شب)
Picnic Hotel Bangkok
۴ ستاره
BB
بانکوک (3 شب)
رفت:
سه‌شنبه
1402/12/01
21:10
هواپیمائی ماهان
هواپیمائی ماهان
برگشت:
چهارشنبه
1402/12/09
21:30
هواپیمائی ماهان
هواپیمائی ماهان

تور پاتایا + بانکوک 12 بهمن 1402(7 شب از تهران)

پنج‌شنبه 11/12 پنج‌شنبه 11/19
اقساطی
Piyada Residence Pattaya
(4)
۳ ستاره
BB
پاتایا (4 شب)
PJ Watergate Hotel
۲ ستاره تاپ
BB
بانکوک (3 شب)
رفت:
پنج‌شنبه
1402/11/12
21:10
هواپیمائی ماهان
هواپیمائی ماهان
برگشت:
پنج‌شنبه
1402/11/19
21:30
هواپیمائی ماهان
هواپیمائی ماهان

تور پاتایا + بانکوک 17 بهمن 1402(7 شب از تهران)

سه‌شنبه 11/17 سه‌شنبه 11/24
اقساطی
Piyada Residence Pattaya
(4)
۳ ستاره
BB
پاتایا (4 شب)
PJ Watergate Hotel
۲ ستاره تاپ
BB
بانکوک (3 شب)
رفت:
سه‌شنبه
1402/11/17
21:10
هواپیمائی ماهان
هواپیمائی ماهان
برگشت:
سه‌شنبه
1402/11/24
21:30
هواپیمائی ماهان
هواپیمائی ماهان

تور پاتایا + بانکوک 19 بهمن 1402(7 شب از تهران)

پنج‌شنبه 11/19 پنج‌شنبه 11/26
اقساطی
Piyada Residence Pattaya
(4)
۳ ستاره
BB
پاتایا (4 شب)
PJ Watergate Hotel
۲ ستاره تاپ
BB
بانکوک (3 شب)
رفت:
پنج‌شنبه
1402/11/19
21:10
هواپیمائی ماهان
هواپیمائی ماهان
برگشت:
پنج‌شنبه
1402/11/26
21:30
هواپیمائی ماهان
هواپیمائی ماهان

تور پاتایا + بانکوک 24 بهمن 1402(7 شب از تهران)

سه‌شنبه 11/24 سه‌شنبه 12/1
اقساطی
Piyada Residence Pattaya
(4)
۳ ستاره
BB
پاتایا (4 شب)
PJ Watergate Hotel
۲ ستاره تاپ
BB
بانکوک (3 شب)
رفت:
سه‌شنبه
1402/11/24
21:10
هواپیمائی ماهان
هواپیمائی ماهان
برگشت:
سه‌شنبه
1402/12/01
21:30
هواپیمائی ماهان
هواپیمائی ماهان

تور پاتایا + بانکوک 10 بهمن 1402(7 شب از تهران)

سه‌شنبه 11/10 سه‌شنبه 11/17
اقساطی
Piyada Residence Pattaya
(4)
۳ ستاره
BB
پاتایا (4 شب)
PJ Watergate Hotel
۲ ستاره تاپ
BB
بانکوک (3 شب)
رفت:
سه‌شنبه
1402/11/10
21:10
هواپیمائی ماهان
هواپیمائی ماهان
برگشت:
سه‌شنبه
1402/11/17
21:30
هواپیمائی ماهان
هواپیمائی ماهان
2170بعدی >