برای استفاده از اپلیکیشن مسافران، جاوااسکریپت مرورگر را فعال کنید

تور بلغارستان

تور صوفیا + پاریس 21 تیر 1403(7 شب از تهران)

پنج‌شنبه 4/21 چهارشنبه 4/27
Hotel Marinela Sofia
۴ ستاره
BB
صوفیا (4 شب)
Mercure Paris Centre hotel
۴ ستاره
BB
پاریس (3 شب)
رفت:
پنج‌شنبه
1403/04/21
05:10
قطر
قطر
برگشت:
چهارشنبه
1403/04/27
09:05
قطر
قطر

تور صوفیا + پاریس 4 مرداد 1403(7 شب از تهران)

پنج‌شنبه 5/4 چهارشنبه 5/10
Hotel Marinela Sofia
۴ ستاره
BB
صوفیا (4 شب)
Mercure Paris Centre hotel
۴ ستاره
BB
پاریس (3 شب)
رفت:
پنج‌شنبه
1403/05/04
05:10
قطر
قطر
برگشت:
چهارشنبه
1403/05/10
09:05
قطر
قطر

تور صوفیا + پاریس 18 مرداد 1403(7 شب از تهران)

پنج‌شنبه 5/18 چهارشنبه 5/24
Hotel Marinela Sofia
۴ ستاره
BB
صوفیا (4 شب)
Mercure Paris Centre hotel
۴ ستاره
BB
پاریس (3 شب)
رفت:
پنج‌شنبه
1403/05/18
05:10
قطر
قطر
برگشت:
چهارشنبه
1403/05/24
16:25
قطر
قطر

تور صوفیا + پاریس 1 شهریور 1403(7 شب از تهران)

پنج‌شنبه 6/1 چهارشنبه 6/7
Hotel Marinela Sofia
۴ ستاره
BB
صوفیا (4 شب)
Mercure Paris Centre hotel
۴ ستاره
BB
پاریس (3 شب)
رفت:
پنج‌شنبه
1403/06/01
05:10
قطر
قطر
برگشت:
چهارشنبه
1403/06/07
09:05
قطر
قطر