برای استفاده از اپلیکیشن مسافران، جاوااسکریپت مرورگر را فعال کنید

مرتب سازی (ارزان‌ترین)
فیلتر

تور کلمبو + کندی + بنتوتا 20 فروردین 1402(7 شب از تهران)

یک‌شنبه 01/20 دوشنبه 01/28
Cinnamon Red Colombo Hotel
سه ستاره
2 شب
BB
کلمبو
Hotel Topaz
چهار ستاره
2 شب
HB
کندی
Taprobana Wadduwa By Asia Leisure
چهار ستاره
3 شب
HB
بنتوتا
رفت:
یک‌شنبه
1402/01/20
09:45
فلای دبی‌
فلای دبی‌
برگشت:
دوشنبه
1402/01/28
00:00
فلای دبی‌
فلای دبی‌

تور کلمبو + کندی + بنتوتا 22 فروردین 1402(7 شب از تهران)

سه‌شنبه 01/22 چهارشنبه 01/30
Cinnamon Red Colombo Hotel
سه ستاره
2 شب
BB
کلمبو
Hotel Topaz
چهار ستاره
2 شب
HB
کندی
Taprobana Wadduwa By Asia Leisure
چهار ستاره
3 شب
HB
بنتوتا
رفت:
سه‌شنبه
1402/01/22
09:45
فلای دبی‌
فلای دبی‌
برگشت:
چهارشنبه
1402/01/30
00:00
فلای دبی‌
فلای دبی‌

تور کلمبو + کندی + بنتوتا 25 فروردین 1402(7 شب از تهران)

جمعه 01/25 شنبه 02/02
Cinnamon Red Colombo Hotel
سه ستاره
2 شب
BB
کلمبو
Hotel Topaz
چهار ستاره
2 شب
HB
کندی
Taprobana Wadduwa By Asia Leisure
چهار ستاره
3 شب
HB
بنتوتا
رفت:
جمعه
1402/01/25
09:45
فلای دبی‌
فلای دبی‌
برگشت:
شنبه
1402/02/02
00:00
فلای دبی‌
فلای دبی‌

تور کلمبو + کندی + بنتوتا 30 فروردین 1402(7 شب از تهران)

چهارشنبه 01/30 پنج‌شنبه 02/07
Cinnamon Red Colombo Hotel
سه ستاره
2 شب
BB
کلمبو
Hotel Topaz
چهار ستاره
2 شب
HB
کندی
Taprobana Wadduwa By Asia Leisure
چهار ستاره
3 شب
HB
بنتوتا
رفت:
چهارشنبه
1402/01/30
09:45
فلای دبی‌
فلای دبی‌
برگشت:
پنج‌شنبه
1402/02/07
00:00
فلای دبی‌
فلای دبی‌

تور کلمبو + کندی + بنتوتا 20 فروردین 1402(7 شب از تهران)

یک‌شنبه 01/20 سه‌شنبه 01/29
Fairway Colombo
چهار ستاره
2 شب
HB
کلمبو
Fox Kandy by Fox Resorts Hotel
پنج ستاره
2 شب
HB
کندی
The Habitat Kosgoda by Asia Leisure Hotel
چهار ستاره تاپ
3 شب
HB
بنتوتا
رفت:
یک‌شنبه
1402/01/20
09:45
فلای دبی‌
فلای دبی‌
برگشت:
سه‌شنبه
1402/01/29
00:00
فلای دبی‌
فلای دبی‌

تور کلمبو + کندی + بنتوتا 22 فروردین 1402(7 شب از تهران)

سه‌شنبه 01/22 پنج‌شنبه 01/31
Fairway Colombo
چهار ستاره
2 شب
HB
کلمبو
Fox Kandy by Fox Resorts Hotel
پنج ستاره
2 شب
HB
کندی
The Habitat Kosgoda by Asia Leisure Hotel
چهار ستاره تاپ
3 شب
HB
بنتوتا
رفت:
سه‌شنبه
1402/01/22
09:45
فلای دبی‌
فلای دبی‌
برگشت:
پنج‌شنبه
1402/01/31
00:00
فلای دبی‌
فلای دبی‌

تور کلمبو + کندی + بنتوتا 25 فروردین 1402(7 شب از تهران)

جمعه 01/25 یک‌شنبه 02/03
Fairway Colombo
چهار ستاره
2 شب
HB
کلمبو
Fox Kandy by Fox Resorts Hotel
پنج ستاره
2 شب
HB
کندی
The Habitat Kosgoda by Asia Leisure Hotel
چهار ستاره تاپ
3 شب
HB
بنتوتا
رفت:
جمعه
1402/01/25
09:45
فلای دبی‌
فلای دبی‌
برگشت:
یک‌شنبه
1402/02/03
00:00
فلای دبی‌
فلای دبی‌

تور کلمبو + کندی + بنتوتا 30 فروردین 1402(7 شب از تهران)

چهارشنبه 01/30 جمعه 02/08
Fairway Colombo
چهار ستاره
2 شب
HB
کلمبو
Fox Kandy by Fox Resorts Hotel
پنج ستاره
2 شب
HB
کندی
The Habitat Kosgoda by Asia Leisure Hotel
چهار ستاره تاپ
3 شب
HB
بنتوتا
رفت:
چهارشنبه
1402/01/30
09:45
فلای دبی‌
فلای دبی‌
برگشت:
جمعه
1402/02/08
00:00
فلای دبی‌
فلای دبی‌

تور کلمبو + کندی + بنتوتا 1 اردیبهشت 1402(7 شب از تهران)

جمعه 02/01 یک‌شنبه 02/10
Fairway Colombo
چهار ستاره
2 شب
HB
کلمبو
Fox Kandy by Fox Resorts Hotel
پنج ستاره
2 شب
HB
کندی
The Habitat Kosgoda by Asia Leisure Hotel
چهار ستاره تاپ
3 شب
HB
بنتوتا
رفت:
جمعه
1402/02/01
09:45
فلای دبی‌
فلای دبی‌
برگشت:
یک‌شنبه
1402/02/10
00:00
فلای دبی‌
فلای دبی‌

تور کلمبو + کندی + بنتوتا 3 اردیبهشت 1402(7 شب از تهران)

یک‌شنبه 02/03 سه‌شنبه 02/12
Fairway Colombo
چهار ستاره
2 شب
HB
کلمبو
Fox Kandy by Fox Resorts Hotel
پنج ستاره
2 شب
HB
کندی
The Habitat Kosgoda by Asia Leisure Hotel
چهار ستاره تاپ
3 شب
HB
بنتوتا
رفت:
یک‌شنبه
1402/02/03
09:45
فلای دبی‌
فلای دبی‌
برگشت:
سه‌شنبه
1402/02/12
00:00
فلای دبی‌
فلای دبی‌

تور کلمبو + کندی + بنتوتا 10 اردیبهشت 1402(7 شب از تهران)

یک‌شنبه 02/10 سه‌شنبه 02/19
Fairway Colombo
چهار ستاره
2 شب
HB
کلمبو
Fox Kandy by Fox Resorts Hotel
پنج ستاره
2 شب
HB
کندی
The Habitat Kosgoda by Asia Leisure Hotel
چهار ستاره تاپ
3 شب
HB
بنتوتا
رفت:
یک‌شنبه
1402/02/10
09:45
فلای دبی‌
فلای دبی‌
برگشت:
سه‌شنبه
1402/02/19
00:00
فلای دبی‌
فلای دبی‌

تور کلمبو + کندی + بنتوتا 17 اردیبهشت 1402(7 شب از تهران)

یک‌شنبه 02/17 سه‌شنبه 02/26
Fairway Colombo
چهار ستاره
2 شب
HB
کلمبو
Fox Kandy by Fox Resorts Hotel
پنج ستاره
2 شب
HB
کندی
The Habitat Kosgoda by Asia Leisure Hotel
چهار ستاره تاپ
3 شب
HB
بنتوتا
رفت:
یک‌شنبه
1402/02/17
09:45
فلای دبی‌
فلای دبی‌
برگشت:
سه‌شنبه
1402/02/26
00:00
فلای دبی‌
فلای دبی‌

تور کلمبو + کندی + بنتوتا 24 اردیبهشت 1402(7 شب از تهران)

یک‌شنبه 02/24 سه‌شنبه 03/02
Fairway Colombo
چهار ستاره
2 شب
HB
کلمبو
Fox Kandy by Fox Resorts Hotel
پنج ستاره
2 شب
HB
کندی
The Habitat Kosgoda by Asia Leisure Hotel
چهار ستاره تاپ
3 شب
HB
بنتوتا
رفت:
یک‌شنبه
1402/02/24
09:45
فلای دبی‌
فلای دبی‌
برگشت:
سه‌شنبه
1402/03/02
00:00
فلای دبی‌
فلای دبی‌

تور کلمبو + کندی + بنتوتا 20 فروردین 1402(7 شب از تهران)

یک‌شنبه 01/20 سه‌شنبه 01/29
Ramada by Wyndham Colombo Hotel
سه ستاره تاپ
2 شب
BB
کلمبو
Fox Kandy by Fox Resorts Hotel
پنج ستاره
2 شب
HB
کندی
Hotel Mermaid & Club
سه ستاره
3 شب
HB
کالوتارا
رفت:
یک‌شنبه
1402/01/20
09:45
فلای دبی‌
فلای دبی‌
برگشت:
سه‌شنبه
1402/01/29
00:00
فلای دبی‌
فلای دبی‌

تور کلمبو + کندی + بنتوتا 22 فروردین 1402(7 شب از تهران)

سه‌شنبه 01/22 پنج‌شنبه 01/31
Ramada by Wyndham Colombo Hotel
سه ستاره تاپ
2 شب
BB
کلمبو
Fox Kandy by Fox Resorts Hotel
پنج ستاره
2 شب
HB
کندی
Hotel Mermaid & Club
سه ستاره
3 شب
HB
کالوتارا
رفت:
سه‌شنبه
1402/01/22
09:45
فلای دبی‌
فلای دبی‌
برگشت:
پنج‌شنبه
1402/01/31
00:00
فلای دبی‌
فلای دبی‌
222بعدی >