برای استفاده از اپلیکیشن مسافران، جاوااسکریپت مرورگر را فعال کنید

تور کندی + بنتوتا + کلمبو 26 اسفند 1402(8 شب از تهران)

شنبه 12/26 سه‌شنبه 1/7
نوروز ۱۴۰۳
اقساطی
Rivendell Hotel
۳ ستاره
HB
کندی (3 شب)
Club Bentota
۳ ستاره
HB
بنتوتا (3 شب)
Pegasus Reef Hotel
۴ ستاره
HB
کلمبو (2 شب)
رفت:
شنبه
1402/12/26
11:55
سلام ایر
سلام ایر
برگشت:
سه‌شنبه
1403/01/07
05:10
سلام ایر
سلام ایر

تور کندی + بنتوتا + کلمبو 26 اسفند 1402(8 شب از تهران)

شنبه 12/26 سه‌شنبه 1/7
نوروز ۱۴۰۳
اقساطی
Serendip Stone Hotel and Bungalow
۴ ستاره
HB
کندی (3 شب)
Club Bentota
۳ ستاره
HB
بنتوتا (3 شب)
Pegasus Reef Hotel
۴ ستاره
HB
کلمبو (2 شب)
رفت:
شنبه
1402/12/26
11:55
سلام ایر
سلام ایر
برگشت:
سه‌شنبه
1403/01/07
05:10
سلام ایر
سلام ایر

تور کلمبو + کندی + بنتوتا 25 اسفند 1402(7 شب از تهران)

جمعه 12/25 شنبه 1/4
نوروز ۱۴۰۳
Pearl Grand Hotel
۳ ستاره تاپ
BB
کلمبو (2 شب)
Hotel Devon
۳ ستاره
HB
کندی (2 شب)
Jie Jie Beach Jetwing hotel
۴ ستاره
HB
بنتوتا (3 شب)
رفت:
جمعه
1402/12/25
14:30
ایر عربیا
ایر عربیا
برگشت:
شنبه
1403/01/04
00:00
ایر عربیا
ایر عربیا

تور کندی + بنتوتا + کلمبو 26 اسفند 1402(8 شب از تهران)

شنبه 12/26 سه‌شنبه 1/7
نوروز ۱۴۰۳
اقساطی
Royal Classic Resort
۴ ستاره
HB
کندی (3 شب)
Earl's Reef, Beruwala
۴ ستاره
HB
بنتوتا (3 شب)
Granbell Hotel Colombo
(4)
۴ ستاره
HB
کلمبو (2 شب)
رفت:
شنبه
1402/12/26
11:55
سلام ایر
سلام ایر
برگشت:
سه‌شنبه
1403/01/07
05:10
سلام ایر
سلام ایر

تور کلمبو + کندی + بنتوتا 25 اسفند 1402(7 شب از تهران)

جمعه 12/25 شنبه 1/4
نوروز ۱۴۰۳
Pearl Grand Hotel
۳ ستاره تاپ
BB
کلمبو (2 شب)
Senani Hotel
۴ ستاره
HB
کندی (2 شب)
Jie Jie Beach Jetwing hotel
۴ ستاره
HB
بنتوتا (3 شب)
رفت:
جمعه
1402/12/25
14:30
ایر عربیا
ایر عربیا
برگشت:
شنبه
1403/01/04
00:00
ایر عربیا
ایر عربیا

تور کلمبو + کندی + بنتوتا 24 اسفند 1402(9 شب از تهران)

پنج‌شنبه 12/24 یک‌شنبه 1/5
نوروز ۱۴۰۳
Pearl Grand Hotel
۳ ستاره تاپ
BB
کلمبو (2 شب)
Hotel Devon
۳ ستاره
HB
کندی (3 شب)
Jie Jie Beach Jetwing hotel
۴ ستاره
HB
بنتوتا (4 شب)
رفت:
پنج‌شنبه
1402/12/24
14:30
ایر عربیا
ایر عربیا
برگشت:
یک‌شنبه
1403/01/05
00:00
ایر عربیا
ایر عربیا

تور کندی + بنتوتا + کلمبو 26 اسفند 1402(8 شب از تهران)

شنبه 12/26 سه‌شنبه 1/7
نوروز ۱۴۰۳
اقساطی
Hotel Topaz
(3)
۴ ستاره
HB
کندی (3 شب)
Earl's Reef, Beruwala
۴ ستاره
HB
بنتوتا (3 شب)
Cinnamon Red Colombo Hotel
۳ ستاره
BB
کلمبو (2 شب)
رفت:
شنبه
1402/12/26
11:55
سلام ایر
سلام ایر
برگشت:
سه‌شنبه
1403/01/07
05:10
سلام ایر
سلام ایر

تور کندی + بنتوتا + کلمبو 7 فروردین 1403(8 شب از تهران)

سه‌شنبه 1/7 جمعه 1/17
نوروز ۱۴۰۳
اقساطی
Rivendell Hotel
۳ ستاره
HB
کندی (3 شب)
Club Bentota
۳ ستاره
HB
بنتوتا (3 شب)
Pegasus Reef Hotel
۴ ستاره
HB
کلمبو (2 شب)
رفت:
سه‌شنبه
1403/01/07
11:55
سلام ایر
سلام ایر
برگشت:
جمعه
1403/01/17
05:10
سلام ایر
سلام ایر

تور کندی + بنتوتا + کلمبو 7 فروردین 1403(8 شب از تهران)

سه‌شنبه 1/7 جمعه 1/17
نوروز ۱۴۰۳
اقساطی
Serendip Stone Hotel and Bungalow
۴ ستاره
HB
کندی (3 شب)
Club Bentota
۳ ستاره
HB
بنتوتا (3 شب)
Pegasus Reef Hotel
۴ ستاره
HB
کلمبو (2 شب)
رفت:
سه‌شنبه
1403/01/07
11:55
سلام ایر
سلام ایر
برگشت:
جمعه
1403/01/17
05:10
سلام ایر
سلام ایر

تور کلمبو + کندی + بنتوتا 25 اسفند 1402(7 شب از تهران)

جمعه 12/25 شنبه 1/4
نوروز ۱۴۰۳
Pearl Grand Hotel
۳ ستاره تاپ
BB
کلمبو (2 شب)
Queens Hotel Kandy
۳ ستاره
HB
کندی (2 شب)
Jie Jie Beach Jetwing hotel
۴ ستاره
HB
بنتوتا (3 شب)
رفت:
جمعه
1402/12/25
14:30
ایر عربیا
ایر عربیا
برگشت:
شنبه
1403/01/04
00:00
ایر عربیا
ایر عربیا

تور کلمبو + بنتوتا 4 فروردین 1403(6 شب از تهران)

شنبه 1/4 شنبه 1/11
نوروز ۱۴۰۳
Pearl Grand Hotel
۳ ستاره تاپ
BB
کلمبو (2 شب)
Jie Jie Beach Jetwing hotel
۴ ستاره
HB
بنتوتا (4 شب)
رفت:
شنبه
1403/01/04
14:30
ایر عربیا
ایر عربیا
برگشت:
شنبه
1403/01/11
00:00
ایر عربیا
ایر عربیا

تور کندی + بنتوتا + کلمبو 7 فروردین 1403(8 شب از تهران)

سه‌شنبه 1/7 جمعه 1/17
نوروز ۱۴۰۳
اقساطی
Royal Classic Resort
۴ ستاره
HB
کندی (3 شب)
Earl's Reef, Beruwala
۴ ستاره
HB
بنتوتا (3 شب)
Granbell Hotel Colombo
(4)
۴ ستاره
HB
کلمبو (2 شب)
رفت:
سه‌شنبه
1403/01/07
11:55
سلام ایر
سلام ایر
برگشت:
جمعه
1403/01/17
05:10
سلام ایر
سلام ایر

تور کلمبو + کندی + بنتوتا 24 اسفند 1402(9 شب از تهران)

پنج‌شنبه 12/24 یک‌شنبه 1/5
نوروز ۱۴۰۳
Pearl Grand Hotel
۳ ستاره تاپ
BB
کلمبو (2 شب)
Royal Kandyan Hotel
۴ ستاره
HB
کندی (3 شب)
Jie Jie Beach Jetwing hotel
۴ ستاره
HB
بنتوتا (4 شب)
رفت:
پنج‌شنبه
1402/12/24
14:30
ایر عربیا
ایر عربیا
برگشت:
یک‌شنبه
1403/01/05
00:00
ایر عربیا
ایر عربیا

تور کلمبو + کندی + بنتوتا 9 فروردین 1403(8 شب از تهران)

پنج‌شنبه 1/9 شنبه 1/18
نوروز ۱۴۰۳
اقساطی
Pearl Grand Hotel
۳ ستاره تاپ
BB
کلمبو (2 شب)
Hotel Devon
۳ ستاره
HB
کندی (3 شب)
Jie Jie Beach Jetwing hotel
۴ ستاره
HB
بنتوتا (3 شب)
رفت:
پنج‌شنبه
1403/01/09
14:30
ایر عربیا
ایر عربیا
برگشت:
شنبه
1403/01/18
00:00
ایر عربیا
ایر عربیا

تور کلمبو + بنتوتا 27 اسفند 1402(6 شب از تهران)

یک‌شنبه 12/27 دوشنبه 1/6
نوروز ۱۴۰۳
اقساطی
Morven Hotel Colombo
۴ ستاره
HB
کلمبو (2 شب)
Earl's Reef, Beruwala
۴ ستاره
HB
بنتوتا (4 شب)
رفت:
یک‌شنبه
1402/12/27
15:25
فلای دبی‌
فلای دبی‌
برگشت:
دوشنبه
1403/01/06
00:00
فلای دبی‌
فلای دبی‌
230بعدی >