برای استفاده از اپلیکیشن مسافران، جاوااسکریپت مرورگر را فعال کنید

تور ترابزون 6 دی 1402(4 شب زمینی از تبریز)

چهارشنبه 10/6 دوشنبه 10/11
Konak Park Hotel
(2)
۳ ستاره
HB
ترابزون
رفت:
چهارشنبه
1402/10/06
18:00
اتوبوسی
برگشت:
دوشنبه
1402/10/11
11:00
اتوبوسی

تور ترابزون 6 دی 1402(4 شب زمینی از تبریز)

چهارشنبه 10/6 دوشنبه 10/11
Saylamlar Hotel
(1)
۴ ستاره
BB
ترابزون
رفت:
چهارشنبه
1402/10/06
18:00
اتوبوسی
برگشت:
دوشنبه
1402/10/11
11:00
اتوبوسی

تور ترابزون 6 دی 1402(4 شب زمینی از تبریز)

چهارشنبه 10/6 دوشنبه 10/11
sabirlar city suites
۴ ستاره
BB
ترابزون
رفت:
چهارشنبه
1402/10/06
18:00
اتوبوسی
برگشت:
دوشنبه
1402/10/11
11:00
اتوبوسی

تور ترابزون 6 دی 1402(4 شب زمینی از تبریز)

چهارشنبه 10/6 دوشنبه 10/11
KONAK PARK HOTEL TRABZON
۴ ستاره
BB
ترابزون
رفت:
چهارشنبه
1402/10/06
18:00
اتوبوسی
برگشت:
دوشنبه
1402/10/11
11:00
اتوبوسی