برای استفاده از اپلیکیشن مسافران، جاوااسکریپت مرورگر را فعال کنید

تور ترابزون 28 اسفند 1402(4 شب زمینی از تبریز)

دوشنبه 12/28 شنبه 1/4
نوروز ۱۴۰۳
Konak Park Hotel
(2)
۳ ستاره
HB
ترابزون
رفت:
دوشنبه
1402/12/28
14:00
اتوبوسی
برگشت:
شنبه
1403/01/04
11:00
اتوبوسی

تور ترابزون 4 فروردین 1403(4 شب زمینی از تبریز)

شنبه 1/4 پنج‌شنبه 1/9
نوروز ۱۴۰۳
Konak Park Hotel
(2)
۳ ستاره
HB
ترابزون
رفت:
شنبه
1403/01/04
14:00
اتوبوسی
برگشت:
پنج‌شنبه
1403/01/09
11:00
اتوبوسی

تور ترابزون 7 فروردین 1403(4 شب زمینی از تبریز)

سه‌شنبه 1/7 یک‌شنبه 1/12
نوروز ۱۴۰۳
Konak Park Hotel
(2)
۳ ستاره
HB
ترابزون
رفت:
سه‌شنبه
1403/01/07
17:00
اتوبوسی
برگشت:
یک‌شنبه
1403/01/12
11:00
اتوبوسی

تور ترابزون 28 اسفند 1402(4 شب زمینی از تبریز)

دوشنبه 12/28 شنبه 1/4
نوروز ۱۴۰۳
Tilya Resort Hotel
۴ ستاره
BB
ترابزون
رفت:
دوشنبه
1402/12/28
14:00
اتوبوسی
برگشت:
شنبه
1403/01/04
11:00
اتوبوسی

تور ترابزون 4 فروردین 1403(4 شب زمینی از تبریز)

شنبه 1/4 پنج‌شنبه 1/9
نوروز ۱۴۰۳
Tilya Resort Hotel
۴ ستاره
BB
ترابزون
رفت:
شنبه
1403/01/04
14:00
اتوبوسی
برگشت:
پنج‌شنبه
1403/01/09
11:00
اتوبوسی

تور ترابزون 7 فروردین 1403(4 شب زمینی از تبریز)

سه‌شنبه 1/7 یک‌شنبه 1/12
نوروز ۱۴۰۳
Tilya Resort Hotel
۴ ستاره
BB
ترابزون
رفت:
سه‌شنبه
1403/01/07
17:00
اتوبوسی
برگشت:
یک‌شنبه
1403/01/12
11:00
اتوبوسی

تور ترابزون 28 اسفند 1402(4 شب زمینی از تبریز)

دوشنبه 12/28 شنبه 1/4
نوروز ۱۴۰۳
KONAK PARK HOTEL TRABZON
۴ ستاره
BB
ترابزون
رفت:
دوشنبه
1402/12/28
14:00
اتوبوسی
برگشت:
شنبه
1403/01/04
11:00
اتوبوسی

تور ترابزون 4 فروردین 1403(4 شب زمینی از تبریز)

شنبه 1/4 پنج‌شنبه 1/9
نوروز ۱۴۰۳
KONAK PARK HOTEL TRABZON
۴ ستاره
BB
ترابزون
رفت:
شنبه
1403/01/04
14:00
اتوبوسی
برگشت:
پنج‌شنبه
1403/01/09
11:00
اتوبوسی

تور ترابزون 7 فروردین 1403(4 شب زمینی از تبریز)

سه‌شنبه 1/7 یک‌شنبه 1/12
نوروز ۱۴۰۳
KONAK PARK HOTEL TRABZON
۴ ستاره
BB
ترابزون
رفت:
سه‌شنبه
1403/01/07
17:00
اتوبوسی
برگشت:
یک‌شنبه
1403/01/12
11:00
اتوبوسی

تور ترابزون 28 اسفند 1402(4 شب زمینی از تهران)

دوشنبه 12/28 شنبه 1/4
نوروز ۱۴۰۳
Anemon Trabzon Hotel
۴ ستاره
BB
ترابزون
رفت:
دوشنبه
1402/12/28
00:01
اتوبوسی
برگشت:
شنبه
1403/01/04
11:00
اتوبوسی

تور ترابزون 4 فروردین 1403(4 شب زمینی از تهران)

شنبه 1/4 پنج‌شنبه 1/9
نوروز ۱۴۰۳
Anemon Trabzon Hotel
۴ ستاره
BB
ترابزون
رفت:
شنبه
1403/01/04
00:01
اتوبوسی
برگشت:
پنج‌شنبه
1403/01/09
11:00
اتوبوسی

تور ترابزون 2 فروردین 1403(4 شب زمینی از تهران)

پنج‌شنبه 1/2 سه‌شنبه 1/7
نوروز ۱۴۰۳
Novotel Trabzon
۴ ستاره
BB
ترابزون
رفت:
پنج‌شنبه
1403/01/02
06:00
اتوبوسی
برگشت:
سه‌شنبه
1403/01/07
11:00
اتوبوسی

تور باتومی + ترابزون 28 اسفند 1402(5 شب زمینی از تبریز)

دوشنبه 12/28 یک‌شنبه 1/5
نوروز ۱۴۰۳
New Wave Hotel
۴ ستاره
BB
باتومی (3 شب)
Tilya Resort Hotel
۴ ستاره
BB
ترابزون (2 شب)
رفت:
دوشنبه
1402/12/28
14:00
اتوبوسی
برگشت:
یک‌شنبه
1403/01/05
11:00
اتوبوسی

تور باتومی + ترابزون 5 فروردین 1403(5 شب زمینی از تبریز)

یک‌شنبه 1/5 شنبه 1/11
نوروز ۱۴۰۳
New Wave Hotel
۴ ستاره
BB
باتومی (3 شب)
Tilya Resort Hotel
۴ ستاره
BB
ترابزون (2 شب)
رفت:
یک‌شنبه
1403/01/05
14:00
اتوبوسی
برگشت:
شنبه
1403/01/11
11:00
اتوبوسی

تور ترابزون + باتومی 28 اسفند 1402(6 شب زمینی از تهران)

دوشنبه 12/28 دوشنبه 1/6
نوروز ۱۴۰۳
sabirlar city suites(لند ویو)
۴ ستاره
BB
ترابزون (3 شب)
Season Suite Apart-Hotel(لند ویو)
۵ ستاره
BB
باتومی (3 شب)
رفت:
دوشنبه
1402/12/28
06:00
اتوبوسی
برگشت:
دوشنبه
1403/01/06
12:00
اتوبوسی
2بعدی >