برای استفاده از اپلیکیشن مسافران، جاوااسکریپت مرورگر را فعال کنید

تور جزیره فی فی

تور پوکت + جزیره فی فی 28 خرداد 1403(7 شب از تهران)

دوشنبه 3/28 سه‌شنبه 4/5
Jiraporn Hill Resort
۳ ستاره
BB
پوکت (5 شب)
U Rip Resort
۴ ستاره
BB
جزیره فی فی (2 شب)
رفت:
دوشنبه
1403/03/28
21:45
هواپیمائی ماهان
هواپیمائی ماهان
برگشت:
سه‌شنبه
1403/04/05
12:00
هواپیمائی ماهان
هواپیمائی ماهان

تور پوکت + جزیره فی فی 28 خرداد 1403(7 شب از تهران)

دوشنبه 3/28 سه‌شنبه 4/5
The ASHLEE Plaza Patong Hotel & Spa
(2)
۳ ستاره تاپ
BB
پوکت (5 شب)
Chaokoh Phi Phi Hotel & Resort
۳ ستاره
BB
جزیره فی فی (2 شب)
رفت:
دوشنبه
1403/03/28
21:45
هواپیمائی ماهان
هواپیمائی ماهان
برگشت:
سه‌شنبه
1403/04/05
12:00
هواپیمائی ماهان
هواپیمائی ماهان

تور پوکت + جزیره فی فی + بانکوک 28 خرداد 1403(8 شب از تهران)

دوشنبه 3/28 چهارشنبه 4/6
Bel Aire Resort hotel
۳ ستاره
BB
پوکت (3 شب)
Phi Phi Long Beach Bungalow
ستاره نامشخص
BB
جزیره فی فی (2 شب)
Forum Park Hotel
(1)
۳ ستاره
BB
بانکوک (3 شب)
رفت:
دوشنبه
1403/03/28
21:40
هواپیمائی ماهان
هواپیمائی ماهان
برگشت:
چهارشنبه
1403/04/06
22:30
هواپیمائی ماهان
هواپیمائی ماهان

تور پوکت + جزیره فی فی 28 خرداد 1403(7 شب از تهران)

دوشنبه 3/28 سه‌شنبه 4/5
Nipa Resort hotel
(3)
۳ ستاره تاپ
BB
پوکت (5 شب)
Phi Phi Cliff Beach Resort Hotel
۳ ستاره
BB
جزیره فی فی (2 شب)
رفت:
دوشنبه
1403/03/28
21:45
هواپیمائی ماهان
هواپیمائی ماهان
برگشت:
سه‌شنبه
1403/04/05
12:00
هواپیمائی ماهان
هواپیمائی ماهان

تور پوکت + جزیره فی فی + بانکوک 4 تیر 1403(8 شب از تهران)

دوشنبه 4/4 چهارشنبه 4/13
Bel Aire Resort hotel
۳ ستاره
BB
پوکت (3 شب)
Phi Phi Long Beach Bungalow
ستاره نامشخص
BB
جزیره فی فی (2 شب)
Forum Park Hotel
(1)
۳ ستاره
BB
بانکوک (3 شب)
رفت:
دوشنبه
1403/04/04
21:40
هواپیمائی ماهان
هواپیمائی ماهان
برگشت:
چهارشنبه
1403/04/13
22:30
هواپیمائی ماهان
هواپیمائی ماهان

تور پوکت + جزیره فی فی + بانکوک 21 خرداد 1403(8 شب از تهران)

دوشنبه 3/21 چهارشنبه 3/30
Bel Aire Resort hotel
۳ ستاره
BB
پوکت (3 شب)
Phi Phi Long Beach Bungalow
ستاره نامشخص
BB
جزیره فی فی (2 شب)
Forum Park Hotel
(1)
۳ ستاره
BB
بانکوک (3 شب)
رفت:
دوشنبه
1403/03/21
21:40
هواپیمائی ماهان
هواپیمائی ماهان
برگشت:
چهارشنبه
1403/03/30
22:30
هواپیمائی ماهان
هواپیمائی ماهان

تور پوکت + جزیره فی فی 21 خرداد 1403(7 شب از تهران)

دوشنبه 3/21 سه‌شنبه 3/29
Jiraporn Hill Resort
۳ ستاره
BB
پوکت (5 شب)
U Rip Resort
۴ ستاره
BB
جزیره فی فی (2 شب)
رفت:
دوشنبه
1403/03/21
21:45
هواپیمائی ماهان
هواپیمائی ماهان
برگشت:
سه‌شنبه
1403/03/29
12:00
هواپیمائی ماهان
هواپیمائی ماهان

تور پوکت + جزیره فی فی 28 خرداد 1403(7 شب از تهران)

دوشنبه 3/28 سه‌شنبه 4/5
The Lunar Patong hotel
(1)
۳ ستاره تاپ
BB
پوکت (5 شب)
Phi Phi Bayview & Premier Resort
۳ ستاره
BB
جزیره فی فی (2 شب)
رفت:
دوشنبه
1403/03/28
21:45
هواپیمائی ماهان
هواپیمائی ماهان
برگشت:
سه‌شنبه
1403/04/05
12:00
هواپیمائی ماهان
هواپیمائی ماهان

تور پوکت + جزیره فی فی + بانکوک 28 خرداد 1403(8 شب از تهران)

دوشنبه 3/28 چهارشنبه 4/6
The ASHLEE Plaza Patong Hotel & Spa
(2)
۳ ستاره تاپ
BB
پوکت (3 شب)
Phi Phi Maiyada Resort
۳ ستاره
BB
جزیره فی فی (2 شب)
PJ Watergate Hotel
۲ ستاره تاپ
BB
بانکوک (3 شب)
رفت:
دوشنبه
1403/03/28
21:40
هواپیمائی ماهان
هواپیمائی ماهان
برگشت:
چهارشنبه
1403/04/06
22:30
هواپیمائی ماهان
هواپیمائی ماهان

تور پوکت + جزیره فی فی + بانکوک 14 خرداد 1403(8 شب از تهران)

دوشنبه 3/14 چهارشنبه 3/23
Bel Aire Resort hotel
۳ ستاره
BB
پوکت (3 شب)
Phi Phi Long Beach Bungalow
ستاره نامشخص
BB
جزیره فی فی (2 شب)
Forum Park Hotel
(1)
۳ ستاره
BB
بانکوک (3 شب)
رفت:
دوشنبه
1403/03/14
21:40
هواپیمائی ماهان
هواپیمائی ماهان
برگشت:
چهارشنبه
1403/03/23
22:30
هواپیمائی ماهان
هواپیمائی ماهان

تور پوکت + جزیره فی فی + بانکوک 11 تیر 1403(8 شب از تهران)

دوشنبه 4/11 چهارشنبه 4/20
Bel Aire Resort hotel
۳ ستاره
BB
پوکت (3 شب)
Phi Phi Long Beach Bungalow
ستاره نامشخص
BB
جزیره فی فی (2 شب)
Forum Park Hotel
(1)
۳ ستاره
BB
بانکوک (3 شب)
رفت:
دوشنبه
1403/04/11
21:40
هواپیمائی ماهان
هواپیمائی ماهان
برگشت:
چهارشنبه
1403/04/20
22:30
هواپیمائی ماهان
هواپیمائی ماهان

تور پوکت + جزیره فی فی + بانکوک 28 خرداد 1403(8 شب از تهران)

دوشنبه 3/28 چهارشنبه 4/6
Baumanburi Hotel
(3)
۴ ستاره
BB
پوکت (3 شب)
Phi Phi Natural Resort hotel
۲ ستاره تاپ
BB
جزیره فی فی (2 شب)
Ibis Bangkok Sathorn
(5)
۳ ستاره
BB
بانکوک (3 شب)
رفت:
دوشنبه
1403/03/28
21:40
هواپیمائی ماهان
هواپیمائی ماهان
برگشت:
چهارشنبه
1403/04/06
22:30
هواپیمائی ماهان
هواپیمائی ماهان

تور پوکت + جزیره فی فی + بانکوک 4 تیر 1403(8 شب از تهران)

دوشنبه 4/4 چهارشنبه 4/13
The ASHLEE Plaza Patong Hotel & Spa
(2)
۳ ستاره تاپ
BB
پوکت (3 شب)
Phi Phi Maiyada Resort
۳ ستاره
BB
جزیره فی فی (2 شب)
PJ Watergate Hotel
۲ ستاره تاپ
BB
بانکوک (3 شب)
رفت:
دوشنبه
1403/04/04
21:40
هواپیمائی ماهان
هواپیمائی ماهان
برگشت:
چهارشنبه
1403/04/13
22:30
هواپیمائی ماهان
هواپیمائی ماهان

تور پوکت + جزیره فی فی + بانکوک 18 تیر 1403(8 شب از تهران)

دوشنبه 4/18 چهارشنبه 4/27
Bel Aire Resort hotel
۳ ستاره
BB
پوکت (3 شب)
Phi Phi Long Beach Bungalow
ستاره نامشخص
BB
جزیره فی فی (2 شب)
Forum Park Hotel
(1)
۳ ستاره
BB
بانکوک (3 شب)
رفت:
دوشنبه
1403/04/18
21:40
هواپیمائی ماهان
هواپیمائی ماهان
برگشت:
چهارشنبه
1403/04/27
22:30
هواپیمائی ماهان
هواپیمائی ماهان

تور پوکت + جزیره فی فی + بانکوک 25 تیر 1403(8 شب از تهران)

دوشنبه 4/25 چهارشنبه 5/3
Bel Aire Resort hotel
۳ ستاره
BB
پوکت (3 شب)
Phi Phi Long Beach Bungalow
ستاره نامشخص
BB
جزیره فی فی (2 شب)
Forum Park Hotel
(1)
۳ ستاره
BB
بانکوک (3 شب)
رفت:
دوشنبه
1403/04/25
21:40
هواپیمائی ماهان
هواپیمائی ماهان
برگشت:
چهارشنبه
1403/05/03
22:30
هواپیمائی ماهان
هواپیمائی ماهان
213بعدی >