برای استفاده از اپلیکیشن مسافران، جاوااسکریپت مرورگر را فعال کنید

تور جزیره فی فی

تور پوکت + جزیره فی فی 7 اسفند 1402(7 شب از تهران)

دوشنبه 12/7 سه‌شنبه 12/15
Bel Aire Resort hotel
۳ ستاره
BB
پوکت (5 شب)
Phi Phi Maiyada Resort
۳ ستاره
BB
جزیره فی فی (2 شب)
رفت:
دوشنبه
1402/12/07
21:00
هواپیمائی ماهان
هواپیمائی ماهان
برگشت:
سه‌شنبه
1402/12/15
14:00
هواپیمائی ماهان
هواپیمائی ماهان

تور پوکت + جزیره فی فی 14 اسفند 1402(7 شب از تهران)

دوشنبه 12/14 سه‌شنبه 12/22
Bel Aire Resort hotel
۳ ستاره
BB
پوکت (5 شب)
Phi Phi Maiyada Resort
۳ ستاره
BB
جزیره فی فی (2 شب)
رفت:
دوشنبه
1402/12/14
21:00
هواپیمائی ماهان
هواپیمائی ماهان
برگشت:
سه‌شنبه
1402/12/22
14:00
هواپیمائی ماهان
هواپیمائی ماهان

تور پوکت + جزیره فی فی 21 اسفند 1402(7 شب از تهران)

دوشنبه 12/21 سه‌شنبه 12/29
Bel Aire Resort hotel
۳ ستاره
BB
پوکت (5 شب)
Phi Phi Maiyada Resort
۳ ستاره
BB
جزیره فی فی (2 شب)
رفت:
دوشنبه
1402/12/21
21:00
هواپیمائی ماهان
هواپیمائی ماهان
برگشت:
سه‌شنبه
1402/12/29
14:00
هواپیمائی ماهان
هواپیمائی ماهان

تور پوکت + جزیره فی فی 7 اسفند 1402(7 شب از تهران)

دوشنبه 12/7 سه‌شنبه 12/15
The ASHLEE Plaza Patong Hotel & Spa
(2)
۳ ستاره تاپ
BB
پوکت (5 شب)
Phi Phi Maiyada Resort
۳ ستاره
BB
جزیره فی فی (2 شب)
رفت:
دوشنبه
1402/12/07
21:00
هواپیمائی ماهان
هواپیمائی ماهان
برگشت:
سه‌شنبه
1402/12/15
14:00
هواپیمائی ماهان
هواپیمائی ماهان

تور پوکت + جزیره فی فی 14 اسفند 1402(7 شب از تهران)

دوشنبه 12/14 سه‌شنبه 12/22
The ASHLEE Plaza Patong Hotel & Spa
(2)
۳ ستاره تاپ
BB
پوکت (5 شب)
Phi Phi Maiyada Resort
۳ ستاره
BB
جزیره فی فی (2 شب)
رفت:
دوشنبه
1402/12/14
21:00
هواپیمائی ماهان
هواپیمائی ماهان
برگشت:
سه‌شنبه
1402/12/22
14:00
هواپیمائی ماهان
هواپیمائی ماهان

تور پوکت + جزیره فی فی 21 اسفند 1402(7 شب از تهران)

دوشنبه 12/21 سه‌شنبه 12/29
The ASHLEE Plaza Patong Hotel & Spa
(2)
۳ ستاره تاپ
BB
پوکت (5 شب)
Phi Phi Maiyada Resort
۳ ستاره
BB
جزیره فی فی (2 شب)
رفت:
دوشنبه
1402/12/21
21:00
هواپیمائی ماهان
هواپیمائی ماهان
برگشت:
سه‌شنبه
1402/12/29
14:00
هواپیمائی ماهان
هواپیمائی ماهان

تور پوکت + جزیره فی فی 7 اسفند 1402(7 شب از تهران)

دوشنبه 12/7 سه‌شنبه 12/15
Fishermen’s Harbour Urban Resort
(1)
۵ ستاره
BB
پوکت (5 شب)
U Rip Resort
۴ ستاره
BB
جزیره فی فی (2 شب)
رفت:
دوشنبه
1402/12/07
21:00
هواپیمائی ماهان
هواپیمائی ماهان
برگشت:
سه‌شنبه
1402/12/15
14:00
هواپیمائی ماهان
هواپیمائی ماهان

تور پوکت + جزیره فی فی 7 اسفند 1402(7 شب از تهران)

دوشنبه 12/7 سه‌شنبه 12/15
Andakira Hotel
(4)
۴ ستاره
BB
پوکت (5 شب)
Phi Phi Cliff Beach Resort Hotel
۳ ستاره
BB
جزیره فی فی (2 شب)
رفت:
دوشنبه
1402/12/07
21:00
هواپیمائی ماهان
هواپیمائی ماهان
برگشت:
سه‌شنبه
1402/12/15
14:00
هواپیمائی ماهان
هواپیمائی ماهان

تور پوکت + جزیره فی فی 14 اسفند 1402(7 شب از تهران)

دوشنبه 12/14 سه‌شنبه 12/22
Fishermen’s Harbour Urban Resort
(1)
۵ ستاره
BB
پوکت (5 شب)
U Rip Resort
۴ ستاره
BB
جزیره فی فی (2 شب)
رفت:
دوشنبه
1402/12/14
21:00
هواپیمائی ماهان
هواپیمائی ماهان
برگشت:
سه‌شنبه
1402/12/22
14:00
هواپیمائی ماهان
هواپیمائی ماهان

تور پوکت + جزیره فی فی 14 اسفند 1402(7 شب از تهران)

دوشنبه 12/14 سه‌شنبه 12/22
Andakira Hotel
(4)
۴ ستاره
BB
پوکت (5 شب)
Phi Phi Cliff Beach Resort Hotel
۳ ستاره
BB
جزیره فی فی (2 شب)
رفت:
دوشنبه
1402/12/14
21:00
هواپیمائی ماهان
هواپیمائی ماهان
برگشت:
سه‌شنبه
1402/12/22
14:00
هواپیمائی ماهان
هواپیمائی ماهان

تور پوکت + جزیره فی فی 21 اسفند 1402(7 شب از تهران)

دوشنبه 12/21 سه‌شنبه 12/29
Fishermen’s Harbour Urban Resort
(1)
۵ ستاره
BB
پوکت (5 شب)
U Rip Resort
۴ ستاره
BB
جزیره فی فی (2 شب)
رفت:
دوشنبه
1402/12/21
21:00
هواپیمائی ماهان
هواپیمائی ماهان
برگشت:
سه‌شنبه
1402/12/29
14:00
هواپیمائی ماهان
هواپیمائی ماهان

تور پوکت + جزیره فی فی 21 اسفند 1402(7 شب از تهران)

دوشنبه 12/21 سه‌شنبه 12/29
Andakira Hotel
(4)
۴ ستاره
BB
پوکت (5 شب)
Phi Phi Cliff Beach Resort Hotel
۳ ستاره
BB
جزیره فی فی (2 شب)
رفت:
دوشنبه
1402/12/21
21:00
هواپیمائی ماهان
هواپیمائی ماهان
برگشت:
سه‌شنبه
1402/12/29
14:00
هواپیمائی ماهان
هواپیمائی ماهان

تور کرابی + جزیره فی فی + پوکت 20 دی 1402(9 شب از تهران)

چهارشنبه 10/20 شنبه 10/30
The Pineapple Hotel
۴ ستاره
BB
کرابی (2 شب)
Phi Phi Maiyada Resort
۳ ستاره
BB
جزیره فی فی (2 شب)
Jiraporn Hill Resort
۳ ستاره
BB
پوکت (5 شب)
رفت:
چهارشنبه
1402/10/20
15:25
فلای دبی‌
فلای دبی‌
برگشت:
شنبه
1402/10/30
12:00
فلای دبی‌
فلای دبی‌

تور کرابی + جزیره فی فی + پوکت 27 دی 1402(9 شب از تهران)

چهارشنبه 10/27 شنبه 11/7
The Pineapple Hotel
۴ ستاره
BB
کرابی (2 شب)
Phi Phi Maiyada Resort
۳ ستاره
BB
جزیره فی فی (2 شب)
Jiraporn Hill Resort
۳ ستاره
BB
پوکت (5 شب)
رفت:
چهارشنبه
1402/10/27
15:25
فلای دبی‌
فلای دبی‌
برگشت:
شنبه
1402/11/07
12:00
فلای دبی‌
فلای دبی‌

تور پوکت + جزیره فی فی 7 اسفند 1402(7 شب از تهران)

دوشنبه 12/7 سه‌شنبه 12/15
Andamantra Resort & Villa Phuket
(2)
۴ ستاره
BB
پوکت (5 شب)
Phi Phi Natural Resort hotel
۲ ستاره تاپ
BB
جزیره فی فی (2 شب)
رفت:
دوشنبه
1402/12/07
21:00
هواپیمائی ماهان
هواپیمائی ماهان
برگشت:
سه‌شنبه
1402/12/15
14:00
هواپیمائی ماهان
هواپیمائی ماهان
217بعدی >