برای استفاده از اپلیکیشن مسافران، جاوااسکریپت مرورگر را فعال کنید

مرتب سازی (ارزان‌ترین)
فیلتر

تور دهلی + آگرا + جیپور 23 اسفند 1401(7 شب از تهران)

سه‌شنبه 12/23 چهارشنبه 01/02
Hotel LA, New Delhi
ستاره هتل نامشخص
3 شب
BB
دهلی
The Retreat Hotel
سه ستاره
2 شب
BB
آگرا
Hotel Royal Orchid, Jaipur
چهار ستاره
2 شب
BB
جیپور
رفت:
سه‌شنبه
1401/12/23
18:15
هواپیمائی ماهان
هواپیمائی ماهان
برگشت:
چهارشنبه
1402/01/02
00:00
هواپیمائی ماهان
هواپیمائی ماهان

تور دهلی + آگرا + جیپور 23 اسفند 1401(7 شب از تهران)

سه‌شنبه 12/23 سه‌شنبه 01/01
Hotel LA, New Delhi
ستاره هتل نامشخص
3 شب
BB
دهلی
The Retreat Hotel
سه ستاره
2 شب
BB
آگرا
Royal Orchid Central Jaipur
چهار ستاره
2 شب
BB
جیپور
رفت:
سه‌شنبه
1401/12/23
18:15
هواپیمائی ماهان
هواپیمائی ماهان
برگشت:
سه‌شنبه
1402/01/01
00:00
هواپیمائی ماهان
هواپیمائی ماهان

تور دهلی + آگرا + جیپور 23 اسفند 1401(7 شب از تهران)

سه‌شنبه 12/23 چهارشنبه 01/02
Hotel LA
چهار ستاره تاپ
3 شب
BB
دهلی
The Retreat Hotel
سه ستاره
2 شب
BB
آگرا
Royal Orchid Central Jaipur
چهار ستاره
2 شب
BB
جیپور
رفت:
سه‌شنبه
1401/12/23
18:30
هواپیمائی ماهان
هواپیمائی ماهان
برگشت:
چهارشنبه
1402/01/02
12:00
هواپیمائی ماهان
هواپیمائی ماهان

تور دهلی + آگرا + جیپور 23 اسفند 1401(7 شب از تهران)

سه‌شنبه 12/23 سه‌شنبه 01/01
اقساطی
Hotel LA
پنج ستاره
3 شب
BB
دهلی
The Retreat Hotel
سه ستاره
2 شب
BB
آگرا
Royal Orchid Central Jaipur
چهار ستاره
2 شب
BB
جیپور
رفت:
سه‌شنبه
1401/12/23
18:30
هواپیمائی ماهان
هواپیمائی ماهان
برگشت:
سه‌شنبه
1402/01/01
12:00
هواپیمائی ماهان
هواپیمائی ماهان

تور دهلی + آگرا + جیپور 23 اسفند 1401(7 شب از تهران)

سه‌شنبه 12/23 چهارشنبه 01/02
Hyatt Centric Janakpuri New Delhi
پنج ستاره
3 شب
BB
دهلی
Hotel Clarks Shiraz
پنج ستاره
2 شب
BB
آگرا
Royal Orchid Central Jaipur
چهار ستاره
2 شب
BB
جیپور
رفت:
سه‌شنبه
1401/12/23
18:15
هواپیمائی ماهان
هواپیمائی ماهان
برگشت:
چهارشنبه
1402/01/02
00:00
هواپیمائی ماهان
هواپیمائی ماهان

تور دهلی + آگرا + جیپور 23 اسفند 1401(7 شب از تهران)

سه‌شنبه 12/23 چهارشنبه 01/02
The Leela Ambience Convention Hotel, Delhi
پنج ستاره
3 شب
BB
دهلی
Crystal Sarovar Premiere hotel
پنج ستاره
2 شب
BB
آگرا
Crowne Plaza Jaipur Tonk Road hotel
پنج ستاره
2 شب
BB
جیپور
رفت:
سه‌شنبه
1401/12/23
18:15
هواپیمائی ماهان
هواپیمائی ماهان
برگشت:
چهارشنبه
1402/01/02
00:00
هواپیمائی ماهان
هواپیمائی ماهان

تور دهلی + آگرا + جیپور 23 اسفند 1401(7 شب از تهران)

سه‌شنبه 12/23 سه‌شنبه 01/01
Country Inn & Suites by Radisson, Sahibabad
چهار ستاره تاپ
3 شب
BB
صاحب آباد
Hotel Clarks Shiraz
پنج ستاره
2 شب
BB
آگرا
Royal Orchid Central Jaipur
چهار ستاره
2 شب
BB
جیپور
رفت:
سه‌شنبه
1401/12/23
18:15
هواپیمائی ماهان
هواپیمائی ماهان
برگشت:
سه‌شنبه
1402/01/01
00:00
هواپیمائی ماهان
هواپیمائی ماهان

تور دهلی + آگرا + جیپور 23 اسفند 1401(7 شب از تهران)

سه‌شنبه 12/23 سه‌شنبه 01/01
اقساطی
Country Inn & Suites by Radisson, Sahibabad
چهار ستاره تاپ
3 شب
BB
صاحب آباد
Hotel Clarks Shiraz
پنج ستاره
2 شب
BB
آگرا
Hotel Royal Orchid, Jaipur
چهار ستاره
2 شب
BB
جیپور
رفت:
سه‌شنبه
1401/12/23
18:30
هواپیمائی ماهان
هواپیمائی ماهان
برگشت:
سه‌شنبه
1402/01/01
12:00
هواپیمائی ماهان
هواپیمائی ماهان

تور دهلی + آگرا + جیپور 23 اسفند 1401(7 شب از تهران)

سه‌شنبه 12/23 چهارشنبه 01/02
Country Inn & Suites by Radisson, Sahibabad
چهار ستاره تاپ
3 شب
BB
صاحب آباد
Hotel Clarks Shiraz
پنج ستاره
2 شب
BB
آگرا
Hotel Royal Orchid, Jaipur
چهار ستاره
2 شب
BB
جیپور
رفت:
سه‌شنبه
1401/12/23
18:15
هواپیمائی ماهان
هواپیمائی ماهان
برگشت:
چهارشنبه
1402/01/02
00:00
هواپیمائی ماهان
هواپیمائی ماهان

تور دهلی + آگرا + جیپور 23 اسفند 1401(7 شب از تهران)

سه‌شنبه 12/23 چهارشنبه 01/02
Country Inn & Suites by Radisson, Sahibabad
چهار ستاره تاپ
3 شب
BB
صاحب آباد
Hotel Clarks Shiraz
پنج ستاره
2 شب
BB
آگرا
Royal Orchid Central Jaipur
چهار ستاره
2 شب
BB
جیپور
رفت:
سه‌شنبه
1401/12/23
18:30
هواپیمائی ماهان
هواپیمائی ماهان
برگشت:
چهارشنبه
1402/01/02
12:00
هواپیمائی ماهان
هواپیمائی ماهان

تور دهلی + آگرا + جیپور 23 اسفند 1401(7 شب از تهران)

سه‌شنبه 12/23 سه‌شنبه 01/01
اقساطی
The Leela Ambience Convention Hotel, Delhi
پنج ستاره
3 شب
BB
دهلی
Crystal Sarovar Premiere hotel
پنج ستاره
2 شب
BB
آگرا
Crowne Plaza Jaipur Tonk Road hotel
پنج ستاره
2 شب
BB
جیپور
رفت:
سه‌شنبه
1401/12/23
18:30
هواپیمائی ماهان
هواپیمائی ماهان
برگشت:
سه‌شنبه
1402/01/01
12:00
هواپیمائی ماهان
هواپیمائی ماهان

تور دهلی + آگرا + جیپور 26 اسفند 1401(7 شب از تهران)

جمعه 12/26 جمعه 01/04
اقساطی
Country Inn & Suites by Radisson, Sahibabad
چهار ستاره تاپ
3 شب
BB
صاحب آباد
Hotel Clarks Shiraz
پنج ستاره
2 شب
BB
آگرا
Sarovar Premiere Jaipur
چهار ستاره
2 شب
BB
جیپور
رفت:
جمعه
1401/12/26
18:30
هواپیمائی ماهان
هواپیمائی ماهان
برگشت:
جمعه
1402/01/04
12:00
هواپیمائی ماهان
هواپیمائی ماهان

تور دهلی + آگرا + جیپور 26 اسفند 1401(7 شب از تهران)

جمعه 12/26 شنبه 01/05
Country Inn & Suites by Radisson, Sahibabad
چهار ستاره تاپ
3 شب
BB
صاحب آباد
Hotel Clarks Shiraz
پنج ستاره
2 شب
BB
آگرا
Sarovar Premiere Jaipur
چهار ستاره
2 شب
BB
جیپور
رفت:
جمعه
1401/12/26
18:30
هواپیمائی ماهان
هواپیمائی ماهان
برگشت:
شنبه
1402/01/05
12:00
هواپیمائی ماهان
هواپیمائی ماهان

تور دهلی + آگرا + جیپور 1 فروردین 1402(7 شب از تهران)

سه‌شنبه 01/01 سه‌شنبه 01/08
اقساطی
Country Inn & Suites by Radisson, Sahibabad
چهار ستاره تاپ
3 شب
BB
صاحب آباد
Hotel Clarks Shiraz
پنج ستاره
2 شب
BB
آگرا
Sarovar Premiere Jaipur
چهار ستاره
2 شب
BB
جیپور
رفت:
سه‌شنبه
1402/01/01
18:30
هواپیمائی ماهان
هواپیمائی ماهان
برگشت:
سه‌شنبه
1402/01/08
12:00
هواپیمائی ماهان
هواپیمائی ماهان

تور دهلی + آگرا + جیپور 1 فروردین 1402(7 شب از تهران)

سه‌شنبه 01/01 چهارشنبه 01/09
Country Inn & Suites by Radisson, Sahibabad
چهار ستاره تاپ
3 شب
BB
صاحب آباد
Hotel Clarks Shiraz
پنج ستاره
2 شب
BB
آگرا
Sarovar Premiere Jaipur
چهار ستاره
2 شب
BB
جیپور
رفت:
سه‌شنبه
1402/01/01
18:30
هواپیمائی ماهان
هواپیمائی ماهان
برگشت:
چهارشنبه
1402/01/09
12:00
هواپیمائی ماهان
هواپیمائی ماهان