برای استفاده از اپلیکیشن مسافران، جاوااسکریپت مرورگر را فعال کنید

تور دهلی + آگرا + جیپور

تور دهلی + آگرا + جیپور 22 تیر 1403(7 شب از تهران)

جمعه 4/22 شنبه 4/30
اقساطی
Hotel LA
۴ ستاره
BB
دهلی (3 شب)
The Retreat Hotel
۴ ستاره
BB
آگرا (2 شب)
Hotel Jaipur Central
۳ ستاره
BB
جیپور (2 شب)
رفت:
جمعه
1403/04/22
17:05
هواپیمائی ماهان
هواپیمائی ماهان
برگشت:
شنبه
1403/04/30
00:25
هواپیمائی ماهان
هواپیمائی ماهان

تور دهلی + آگرا + جیپور 22 تیر 1403(7 شب از تهران)

جمعه 4/22 شنبه 4/30
SK Klyde Grand
۴ ستاره
BB
دهلی (3 شب)
The Retreat Hotel
۴ ستاره
BB
آگرا (2 شب)
Hotel Jaipur Central
۳ ستاره
BB
جیپور (2 شب)
رفت:
جمعه
1403/04/22
18:30
هواپیمائی ماهان
هواپیمائی ماهان
برگشت:
شنبه
1403/04/30
00:00
هواپیمائی ماهان
هواپیمائی ماهان

تور دهلی + آگرا + جیپور 26 تیر 1403(7 شب از تهران)

سه‌شنبه 4/26 چهارشنبه 5/3
SK Klyde Grand
۴ ستاره
BB
دهلی (3 شب)
The Retreat Hotel
۴ ستاره
BB
آگرا (2 شب)
Hotel Jaipur Central
۳ ستاره
BB
جیپور (2 شب)
رفت:
سه‌شنبه
1403/04/26
18:30
هواپیمائی ماهان
هواپیمائی ماهان
برگشت:
چهارشنبه
1403/05/03
00:00
هواپیمائی ماهان
هواپیمائی ماهان

تور دهلی + آگرا + جیپور 26 تیر 1403(7 شب از تهران)

سه‌شنبه 4/26 چهارشنبه 5/3
اقساطی
Hotel LA
۴ ستاره
BB
دهلی (3 شب)
The Retreat Hotel
۴ ستاره
BB
آگرا (2 شب)
Hotel Jaipur Central
۳ ستاره
BB
جیپور (2 شب)
رفت:
سه‌شنبه
1403/04/26
17:05
هواپیمائی ماهان
هواپیمائی ماهان
برگشت:
چهارشنبه
1403/05/03
00:25
هواپیمائی ماهان
هواپیمائی ماهان

تور دهلی + آگرا + جیپور 29 تیر 1403(7 شب از تهران)

جمعه 4/29 شنبه 5/6
SK Klyde Grand
۴ ستاره
BB
دهلی (3 شب)
The Retreat Hotel
۴ ستاره
BB
آگرا (2 شب)
Hotel Jaipur Central
۳ ستاره
BB
جیپور (2 شب)
رفت:
جمعه
1403/04/29
18:30
هواپیمائی ماهان
هواپیمائی ماهان
برگشت:
شنبه
1403/05/06
00:00
هواپیمائی ماهان
هواپیمائی ماهان

تور دهلی + آگرا + جیپور 29 تیر 1403(7 شب از تهران)

جمعه 4/29 شنبه 5/6
اقساطی
Hotel LA
۴ ستاره
BB
دهلی (3 شب)
The Retreat Hotel
۴ ستاره
BB
آگرا (2 شب)
Hotel Jaipur Central
۳ ستاره
BB
جیپور (2 شب)
رفت:
جمعه
1403/04/29
17:05
هواپیمائی ماهان
هواپیمائی ماهان
برگشت:
شنبه
1403/05/06
00:25
هواپیمائی ماهان
هواپیمائی ماهان

تور دهلی + آگرا + جیپور 2 مرداد 1403(7 شب از تهران)

سه‌شنبه 5/2 چهارشنبه 5/10
SK Klyde Grand
۴ ستاره
BB
دهلی (3 شب)
The Retreat Hotel
۴ ستاره
BB
آگرا (2 شب)
Hotel Jaipur Central
۳ ستاره
BB
جیپور (2 شب)
رفت:
سه‌شنبه
1403/05/02
18:30
هواپیمائی ماهان
هواپیمائی ماهان
برگشت:
چهارشنبه
1403/05/10
00:00
هواپیمائی ماهان
هواپیمائی ماهان

تور دهلی + آگرا + جیپور 2 مرداد 1403(7 شب از تهران)

سه‌شنبه 5/2 چهارشنبه 5/10
اقساطی
Hotel LA
۴ ستاره
BB
دهلی (3 شب)
The Retreat Hotel
۴ ستاره
BB
آگرا (2 شب)
Hotel Jaipur Central
۳ ستاره
BB
جیپور (2 شب)
رفت:
سه‌شنبه
1403/05/02
17:05
هواپیمائی ماهان
هواپیمائی ماهان
برگشت:
چهارشنبه
1403/05/10
00:25
هواپیمائی ماهان
هواپیمائی ماهان

تور دهلی + آگرا + جیپور 5 مرداد 1403(7 شب از تهران)

جمعه 5/5 شنبه 5/13
اقساطی
Hotel LA
۴ ستاره
BB
دهلی (3 شب)
The Retreat Hotel
۴ ستاره
BB
آگرا (2 شب)
Hotel Jaipur Central
۳ ستاره
BB
جیپور (2 شب)
رفت:
جمعه
1403/05/05
17:05
هواپیمائی ماهان
هواپیمائی ماهان
برگشت:
شنبه
1403/05/13
00:25
هواپیمائی ماهان
هواپیمائی ماهان

تور دهلی + آگرا + جیپور 5 مرداد 1403(7 شب از تهران)

جمعه 5/5 شنبه 5/13
SK Klyde Grand
۴ ستاره
BB
دهلی (3 شب)
The Retreat Hotel
۴ ستاره
BB
آگرا (2 شب)
Hotel Jaipur Central
۳ ستاره
BB
جیپور (2 شب)
رفت:
جمعه
1403/05/05
18:30
هواپیمائی ماهان
هواپیمائی ماهان
برگشت:
شنبه
1403/05/13
00:00
هواپیمائی ماهان
هواپیمائی ماهان

تور دهلی + آگرا + جیپور 9 مرداد 1403(7 شب از تهران)

سه‌شنبه 5/9 چهارشنبه 5/17
اقساطی
Hotel LA
۴ ستاره
BB
دهلی (3 شب)
The Retreat Hotel
۴ ستاره
BB
آگرا (2 شب)
Hotel Jaipur Central
۳ ستاره
BB
جیپور (2 شب)
رفت:
سه‌شنبه
1403/05/09
17:05
هواپیمائی ماهان
هواپیمائی ماهان
برگشت:
چهارشنبه
1403/05/17
00:25
هواپیمائی ماهان
هواپیمائی ماهان

تور دهلی + آگرا + جیپور 9 مرداد 1403(7 شب از تهران)

سه‌شنبه 5/9 چهارشنبه 5/17
SK Klyde Grand
۴ ستاره
BB
دهلی (3 شب)
The Retreat Hotel
۴ ستاره
BB
آگرا (2 شب)
Hotel Jaipur Central
۳ ستاره
BB
جیپور (2 شب)
رفت:
سه‌شنبه
1403/05/09
18:30
هواپیمائی ماهان
هواپیمائی ماهان
برگشت:
چهارشنبه
1403/05/17
00:00
هواپیمائی ماهان
هواپیمائی ماهان

تور دهلی + آگرا + جیپور 12 مرداد 1403(7 شب از تهران)

جمعه 5/12 شنبه 5/20
اقساطی
Hotel LA
۴ ستاره
BB
دهلی (3 شب)
The Retreat Hotel
۴ ستاره
BB
آگرا (2 شب)
Hotel Jaipur Central
۳ ستاره
BB
جیپور (2 شب)
رفت:
جمعه
1403/05/12
17:05
هواپیمائی ماهان
هواپیمائی ماهان
برگشت:
شنبه
1403/05/20
00:25
هواپیمائی ماهان
هواپیمائی ماهان

تور دهلی + آگرا + جیپور 16 مرداد 1403(7 شب از تهران)

سه‌شنبه 5/16 چهارشنبه 5/24
اقساطی
Hotel LA
۴ ستاره
BB
دهلی (3 شب)
The Retreat Hotel
۴ ستاره
BB
آگرا (2 شب)
Hotel Jaipur Central
۳ ستاره
BB
جیپور (2 شب)
رفت:
سه‌شنبه
1403/05/16
17:05
هواپیمائی ماهان
هواپیمائی ماهان
برگشت:
چهارشنبه
1403/05/24
00:25
هواپیمائی ماهان
هواپیمائی ماهان

تور دهلی + آگرا + جیپور 19 مرداد 1403(7 شب از تهران)

جمعه 5/19 شنبه 5/27
اقساطی
Hotel LA
۴ ستاره
BB
دهلی (3 شب)
The Retreat Hotel
۴ ستاره
BB
آگرا (2 شب)
Hotel Jaipur Central
۳ ستاره
BB
جیپور (2 شب)
رفت:
جمعه
1403/05/19
17:05
هواپیمائی ماهان
هواپیمائی ماهان
برگشت:
شنبه
1403/05/27
00:25
هواپیمائی ماهان
هواپیمائی ماهان
24بعدی >