برای استفاده از اپلیکیشن مسافران، جاوااسکریپت مرورگر را فعال کنید

مرتب سازی (ارزان‌ترین)
فیلتر

تور دهلی + آگرا + جیپور 26 اسفند 1401(7 شب از تهران)

جمعه 12/26 جمعه 01/04
اقساطی
Country Inn & Suites by Radisson, Sahibabad
چهار ستاره تاپ
3 شب
BB
صاحب آباد
Hotel Clarks Shiraz
پنج ستاره
2 شب
BB
آگرا
Sarovar Premiere Jaipur
چهار ستاره
2 شب
BB
جیپور
رفت:
جمعه
1401/12/26
18:30
هواپیمائی ماهان
هواپیمائی ماهان
برگشت:
جمعه
1402/01/04
12:00
هواپیمائی ماهان
هواپیمائی ماهان

تور دهلی + آگرا + جیپور 26 اسفند 1401(7 شب از تهران)

جمعه 12/26 شنبه 01/05
Country Inn & Suites by Radisson, Sahibabad
چهار ستاره تاپ
3 شب
BB
صاحب آباد
Hotel Clarks Shiraz
پنج ستاره
2 شب
BB
آگرا
Sarovar Premiere Jaipur
چهار ستاره
2 شب
BB
جیپور
رفت:
جمعه
1401/12/26
18:30
هواپیمائی ماهان
هواپیمائی ماهان
برگشت:
شنبه
1402/01/05
12:00
هواپیمائی ماهان
هواپیمائی ماهان

تور دهلی + آگرا + جیپور 1 فروردین 1402(7 شب از تهران)

سه‌شنبه 01/01 سه‌شنبه 01/08
اقساطی
Country Inn & Suites by Radisson, Sahibabad
چهار ستاره تاپ
3 شب
BB
صاحب آباد
Hotel Clarks Shiraz
پنج ستاره
2 شب
BB
آگرا
Sarovar Premiere Jaipur
چهار ستاره
2 شب
BB
جیپور
رفت:
سه‌شنبه
1402/01/01
18:30
هواپیمائی ماهان
هواپیمائی ماهان
برگشت:
سه‌شنبه
1402/01/08
12:00
هواپیمائی ماهان
هواپیمائی ماهان

تور دهلی + آگرا + جیپور 1 فروردین 1402(7 شب از تهران)

سه‌شنبه 01/01 چهارشنبه 01/09
Country Inn & Suites by Radisson, Sahibabad
چهار ستاره تاپ
3 شب
BB
صاحب آباد
Hotel Clarks Shiraz
پنج ستاره
2 شب
BB
آگرا
Sarovar Premiere Jaipur
چهار ستاره
2 شب
BB
جیپور
رفت:
سه‌شنبه
1402/01/01
18:30
هواپیمائی ماهان
هواپیمائی ماهان
برگشت:
چهارشنبه
1402/01/09
12:00
هواپیمائی ماهان
هواپیمائی ماهان

تور دهلی + آگرا + جیپور 4 فروردین 1402(7 شب از تهران)

جمعه 01/04 شنبه 01/12
Country Inn & Suites by Radisson, Sahibabad
چهار ستاره تاپ
3 شب
BB
صاحب آباد
Hotel Clarks Shiraz
پنج ستاره
2 شب
BB
آگرا
Sarovar Premiere Jaipur
چهار ستاره
2 شب
BB
جیپور
رفت:
جمعه
1402/01/04
18:30
هواپیمائی ماهان
هواپیمائی ماهان
برگشت:
شنبه
1402/01/12
12:00
هواپیمائی ماهان
هواپیمائی ماهان

تور دهلی + آگرا + جیپور 4 فروردین 1402(7 شب از تهران)

جمعه 01/04 جمعه 01/11
اقساطی
Country Inn & Suites by Radisson, Sahibabad
چهار ستاره تاپ
3 شب
BB
صاحب آباد
Hotel Clarks Shiraz
پنج ستاره
2 شب
BB
آگرا
Sarovar Premiere Jaipur
چهار ستاره
2 شب
BB
جیپور
رفت:
جمعه
1402/01/04
18:30
هواپیمائی ماهان
هواپیمائی ماهان
برگشت:
جمعه
1402/01/11
12:00
هواپیمائی ماهان
هواپیمائی ماهان

تور دهلی + آگرا + جیپور 8 فروردین 1402(7 شب از تهران)

سه‌شنبه 01/08 سه‌شنبه 01/15
اقساطی
Country Inn & Suites by Radisson, Sahibabad
چهار ستاره تاپ
3 شب
BB
صاحب آباد
Hotel Clarks Shiraz
پنج ستاره
2 شب
BB
آگرا
Sarovar Premiere Jaipur
چهار ستاره
2 شب
BB
جیپور
رفت:
سه‌شنبه
1402/01/08
18:30
هواپیمائی ماهان
هواپیمائی ماهان
برگشت:
سه‌شنبه
1402/01/15
12:00
هواپیمائی ماهان
هواپیمائی ماهان

تور دهلی + آگرا + جیپور 8 فروردین 1402(7 شب از تهران)

سه‌شنبه 01/08 چهارشنبه 01/16
Country Inn & Suites by Radisson, Sahibabad
چهار ستاره تاپ
3 شب
BB
صاحب آباد
Hotel Clarks Shiraz
پنج ستاره
2 شب
BB
آگرا
Sarovar Premiere Jaipur
چهار ستاره
2 شب
BB
جیپور
رفت:
سه‌شنبه
1402/01/08
18:30
هواپیمائی ماهان
هواپیمائی ماهان
برگشت:
چهارشنبه
1402/01/16
12:00
هواپیمائی ماهان
هواپیمائی ماهان

تور دهلی + آگرا + جیپور 26 اسفند 1401(7 شب از تهران)

جمعه 12/26 شنبه 01/05
The Leela Ambience Convention Hotel, Delhi
پنج ستاره
3 شب
BB
دهلی
Crystal Sarovar Premiere hotel
پنج ستاره
2 شب
BB
آگرا
Crowne Plaza Jaipur Tonk Road hotel
پنج ستاره
2 شب
BB
جیپور
رفت:
جمعه
1401/12/26
18:15
هواپیمائی ماهان
هواپیمائی ماهان
برگشت:
شنبه
1402/01/05
00:00
هواپیمائی ماهان
هواپیمائی ماهان

تور دهلی + آگرا + جیپور 1 فروردین 1402(7 شب از تهران)

سه‌شنبه 01/01 چهارشنبه 01/09
The Leela Ambience Convention Hotel, Delhi
پنج ستاره
3 شب
BB
دهلی
Crystal Sarovar Premiere hotel
پنج ستاره
2 شب
BB
آگرا
Crowne Plaza Jaipur Tonk Road hotel
پنج ستاره
2 شب
BB
جیپور
رفت:
سه‌شنبه
1402/01/01
18:15
هواپیمائی ماهان
هواپیمائی ماهان
برگشت:
چهارشنبه
1402/01/09
00:00
هواپیمائی ماهان
هواپیمائی ماهان

تور دهلی + آگرا + جیپور 4 فروردین 1402(7 شب از تهران)

جمعه 01/04 شنبه 01/12
The Leela Ambience Convention Hotel, Delhi
پنج ستاره
3 شب
BB
دهلی
Crystal Sarovar Premiere hotel
پنج ستاره
2 شب
BB
آگرا
Crowne Plaza Jaipur Tonk Road hotel
پنج ستاره
2 شب
BB
جیپور
رفت:
جمعه
1402/01/04
18:15
هواپیمائی ماهان
هواپیمائی ماهان
برگشت:
شنبه
1402/01/12
00:00
هواپیمائی ماهان
هواپیمائی ماهان

تور دهلی + آگرا + جیپور 8 فروردین 1402(7 شب از تهران)

سه‌شنبه 01/08 چهارشنبه 01/16
The Leela Ambience Convention Hotel, Delhi
پنج ستاره
3 شب
BB
دهلی
Crystal Sarovar Premiere hotel
پنج ستاره
2 شب
BB
آگرا
Crowne Plaza Jaipur Tonk Road hotel
پنج ستاره
2 شب
BB
جیپور
رفت:
سه‌شنبه
1402/01/08
18:15
هواپیمائی ماهان
هواپیمائی ماهان
برگشت:
چهارشنبه
1402/01/16
00:00
هواپیمائی ماهان
هواپیمائی ماهان

تور دهلی + آگرا + جیپور 26 اسفند 1401(7 شب از تهران)

جمعه 12/26 شنبه 01/05
The Leela Ambience Convention Hotel, Delhi
پنج ستاره
3 شب
BB
دهلی
Crystal Sarovar Premiere hotel
پنج ستاره
2 شب
BB
آگرا
Jaipur Marriott Hotel
پنج ستاره
2 شب
BB
جیپور
رفت:
جمعه
1401/12/26
18:15
هواپیمائی ماهان
هواپیمائی ماهان
برگشت:
شنبه
1402/01/05
00:00
هواپیمائی ماهان
هواپیمائی ماهان

تور دهلی + آگرا + جیپور 26 اسفند 1401(7 شب از تهران)

جمعه 12/26 جمعه 01/04
اقساطی
The Leela Ambience Convention Hotel, Delhi
پنج ستاره
3 شب
BB
دهلی
Crystal Sarovar Premiere hotel
پنج ستاره
2 شب
BB
آگرا
Crowne Plaza Jaipur Tonk Road hotel
پنج ستاره
2 شب
BB
جیپور
رفت:
جمعه
1401/12/26
18:30
هواپیمائی ماهان
هواپیمائی ماهان
برگشت:
جمعه
1402/01/04
12:00
هواپیمائی ماهان
هواپیمائی ماهان

تور دهلی + آگرا + جیپور 1 فروردین 1402(7 شب از تهران)

سه‌شنبه 01/01 سه‌شنبه 01/08
اقساطی
The Leela Ambience Convention Hotel, Delhi
پنج ستاره
3 شب
BB
دهلی
Crystal Sarovar Premiere hotel
پنج ستاره
2 شب
BB
آگرا
Crowne Plaza Jaipur Tonk Road hotel
پنج ستاره
2 شب
BB
جیپور
رفت:
سه‌شنبه
1402/01/01
18:30
هواپیمائی ماهان
هواپیمائی ماهان
برگشت:
سه‌شنبه
1402/01/08
12:00
هواپیمائی ماهان
هواپیمائی ماهان