برای استفاده از اپلیکیشن مسافران، جاوااسکریپت مرورگر را فعال کنید

تور دوحه 5 اسفند 1402(4 شب از تهران)

شنبه 12/5 چهارشنبه 12/9
Hilton Doha Hotel
۵ ستاره
BB
دوحه
رفت:
شنبه
1402/12/05
12:10
قطر
قطر
برگشت:
چهارشنبه
1402/12/09
18:35
قطر
قطر

تور دوحه 6 اسفند 1402(4 شب از تهران)

یک‌شنبه 12/6 پنج‌شنبه 12/10
Hilton Doha Hotel
۵ ستاره
BB
دوحه
رفت:
یک‌شنبه
1402/12/06
12:10
قطر
قطر
برگشت:
پنج‌شنبه
1402/12/10
18:35
قطر
قطر

تور دوحه 7 اسفند 1402(4 شب از تهران)

دوشنبه 12/7 جمعه 12/11
Hilton Doha Hotel
۵ ستاره
BB
دوحه
رفت:
دوشنبه
1402/12/07
12:10
قطر
قطر
برگشت:
جمعه
1402/12/11
18:35
قطر
قطر

تور دوحه 8 اسفند 1402(4 شب از تهران)

سه‌شنبه 12/8 شنبه 12/12
Hilton Doha Hotel
۵ ستاره
BB
دوحه
رفت:
سه‌شنبه
1402/12/08
12:10
قطر
قطر
برگشت:
شنبه
1402/12/12
18:35
قطر
قطر

تور دوحه 10 اسفند 1402(4 شب از تهران)

پنج‌شنبه 12/10 دوشنبه 12/14
Hilton Doha Hotel
۵ ستاره
BB
دوحه
رفت:
پنج‌شنبه
1402/12/10
12:10
قطر
قطر
برگشت:
دوشنبه
1402/12/14
18:35
قطر
قطر

تور دوحه 11 اسفند 1402(4 شب از تهران)

جمعه 12/11 سه‌شنبه 12/15
Hilton Doha Hotel
۵ ستاره
BB
دوحه
رفت:
جمعه
1402/12/11
12:10
قطر
قطر
برگشت:
سه‌شنبه
1402/12/15
18:35
قطر
قطر

تور دوحه 12 اسفند 1402(4 شب از تهران)

شنبه 12/12 چهارشنبه 12/16
Hilton Doha Hotel
۵ ستاره
BB
دوحه
رفت:
شنبه
1402/12/12
12:10
قطر
قطر
برگشت:
چهارشنبه
1402/12/16
18:35
قطر
قطر

تور دوحه 13 اسفند 1402(4 شب از تهران)

یک‌شنبه 12/13 پنج‌شنبه 12/17
Hilton Doha Hotel
۵ ستاره
BB
دوحه
رفت:
یک‌شنبه
1402/12/13
12:10
قطر
قطر
برگشت:
پنج‌شنبه
1402/12/17
18:35
قطر
قطر

تور دوحه 14 اسفند 1402(4 شب از تهران)

دوشنبه 12/14 جمعه 12/18
Hilton Doha Hotel
۵ ستاره
BB
دوحه
رفت:
دوشنبه
1402/12/14
12:10
قطر
قطر
برگشت:
جمعه
1402/12/18
18:35
قطر
قطر

تور دوحه 15 اسفند 1402(4 شب از تهران)

سه‌شنبه 12/15 شنبه 12/19
Hilton Doha Hotel
۵ ستاره
BB
دوحه
رفت:
سه‌شنبه
1402/12/15
12:10
قطر
قطر
برگشت:
شنبه
1402/12/19
18:35
قطر
قطر

تور دوحه 17 اسفند 1402(4 شب از تهران)

پنج‌شنبه 12/17 دوشنبه 12/21
Hilton Doha Hotel
۵ ستاره
BB
دوحه
رفت:
پنج‌شنبه
1402/12/17
12:10
قطر
قطر
برگشت:
دوشنبه
1402/12/21
18:35
قطر
قطر

تور دوحه 18 اسفند 1402(4 شب از تهران)

جمعه 12/18 سه‌شنبه 12/22
Hilton Doha Hotel
۵ ستاره
BB
دوحه
رفت:
جمعه
1402/12/18
12:10
قطر
قطر
برگشت:
سه‌شنبه
1402/12/22
18:35
قطر
قطر

تور دوحه 19 اسفند 1402(4 شب از تهران)

شنبه 12/19 چهارشنبه 12/23
Hilton Doha Hotel
۵ ستاره
BB
دوحه
رفت:
شنبه
1402/12/19
12:10
قطر
قطر
برگشت:
چهارشنبه
1402/12/23
18:35
قطر
قطر

تور دوحه 20 اسفند 1402(4 شب از تهران)

یک‌شنبه 12/20 پنج‌شنبه 12/24
Hilton Doha Hotel
۵ ستاره
BB
دوحه
رفت:
یک‌شنبه
1402/12/20
12:10
قطر
قطر
برگشت:
پنج‌شنبه
1402/12/24
18:35
قطر
قطر

تور دوحه 4 اسفند 1402(4 شب از تهران)

جمعه 12/4 سه‌شنبه 12/8
Marsa Malaz Kempinski
۵ ستاره
BB
دوحه
رفت:
جمعه
1402/12/04
12:10
قطر
قطر
برگشت:
سه‌شنبه
1402/12/08
18:35
قطر
قطر