برای استفاده از اپلیکیشن مسافران، جاوااسکریپت مرورگر را فعال کنید

تور دوحه 12 خرداد 1403(3 شب از تهران)

شنبه 3/12 سه‌شنبه 3/15
اقساطی
Grand Regal Hotel
(1)
۴ ستاره
BB
دوحه
رفت:
شنبه
1403/03/12
05:10
قطر
قطر
برگشت:
سه‌شنبه
1403/03/15
18:35
قطر
قطر

تور دوحه 12 خرداد 1403(3 شب از تهران)

شنبه 3/12 سه‌شنبه 3/15
اقساطی
Plaza Inn Doha
۴ ستاره
BB
دوحه
رفت:
شنبه
1403/03/12
05:10
قطر
قطر
برگشت:
سه‌شنبه
1403/03/15
18:35
قطر
قطر

تور دوحه 12 خرداد 1403(3 شب از تهران)

شنبه 3/12 سه‌شنبه 3/15
اقساطی
La Maison Hotel Doha
۴ ستاره
BB
دوحه
رفت:
شنبه
1403/03/12
05:10
قطر
قطر
برگشت:
سه‌شنبه
1403/03/15
18:35
قطر
قطر

تور دوحه 7 اردیبهشت 1403(4 شب از تهران)

جمعه 2/7 سه‌شنبه 2/11
Grand Regal Hotel
(1)
۴ ستاره
BB
دوحه
رفت:
جمعه
1403/02/07
05:00
قطر
قطر
برگشت:
سه‌شنبه
1403/02/11
18:35
قطر
قطر

تور دوحه 8 اردیبهشت 1403(4 شب از تهران)

شنبه 2/8 چهارشنبه 2/12
Grand Regal Hotel
(1)
۴ ستاره
BB
دوحه
رفت:
شنبه
1403/02/08
05:00
قطر
قطر
برگشت:
چهارشنبه
1403/02/12
18:35
قطر
قطر

تور دوحه 9 اردیبهشت 1403(4 شب از تهران)

یک‌شنبه 2/9 پنج‌شنبه 2/13
Grand Regal Hotel
(1)
۴ ستاره
BB
دوحه
رفت:
یک‌شنبه
1403/02/09
05:00
قطر
قطر
برگشت:
پنج‌شنبه
1403/02/13
18:35
قطر
قطر

تور دوحه 10 اردیبهشت 1403(4 شب از تهران)

دوشنبه 2/10 جمعه 2/14
Grand Regal Hotel
(1)
۴ ستاره
BB
دوحه
رفت:
دوشنبه
1403/02/10
05:00
قطر
قطر
برگشت:
جمعه
1403/02/14
18:35
قطر
قطر

تور دوحه 11 اردیبهشت 1403(4 شب از تهران)

سه‌شنبه 2/11 شنبه 2/15
Grand Regal Hotel
(1)
۴ ستاره
BB
دوحه
رفت:
سه‌شنبه
1403/02/11
05:00
قطر
قطر
برگشت:
شنبه
1403/02/15
18:35
قطر
قطر

تور دوحه 12 اردیبهشت 1403(4 شب از تهران)

چهارشنبه 2/12 یک‌شنبه 2/16
Grand Regal Hotel
(1)
۴ ستاره
BB
دوحه
رفت:
چهارشنبه
1403/02/12
05:00
قطر
قطر
برگشت:
یک‌شنبه
1403/02/16
18:35
قطر
قطر

تور دوحه 13 اردیبهشت 1403(4 شب از تهران)

پنج‌شنبه 2/13 دوشنبه 2/17
Grand Regal Hotel
(1)
۴ ستاره
BB
دوحه
رفت:
پنج‌شنبه
1403/02/13
05:00
قطر
قطر
برگشت:
دوشنبه
1403/02/17
18:35
قطر
قطر

تور دوحه 14 اردیبهشت 1403(4 شب از تهران)

جمعه 2/14 سه‌شنبه 2/18
Grand Regal Hotel
(1)
۴ ستاره
BB
دوحه
رفت:
جمعه
1403/02/14
05:00
قطر
قطر
برگشت:
سه‌شنبه
1403/02/18
18:35
قطر
قطر

تور دوحه 15 اردیبهشت 1403(4 شب از تهران)

شنبه 2/15 چهارشنبه 2/19
Grand Regal Hotel
(1)
۴ ستاره
BB
دوحه
رفت:
شنبه
1403/02/15
05:00
قطر
قطر
برگشت:
چهارشنبه
1403/02/19
18:35
قطر
قطر

تور دوحه 12 خرداد 1403(3 شب از تهران)

شنبه 3/12 سه‌شنبه 3/15
اقساطی
Gloria Hotel & Suites Doha
۴ ستاره
BB
دوحه
رفت:
شنبه
1403/03/12
05:10
قطر
قطر
برگشت:
سه‌شنبه
1403/03/15
18:35
قطر
قطر

تور دوحه 12 خرداد 1403(3 شب از تهران)

شنبه 3/12 سه‌شنبه 3/15
اقساطی
Millennium Central Doha
۴ ستاره
BB
دوحه
رفت:
شنبه
1403/03/12
05:10
قطر
قطر
برگشت:
سه‌شنبه
1403/03/15
18:35
قطر
قطر

تور دوحه 7 اردیبهشت 1403(4 شب از تهران)

جمعه 2/7 سه‌شنبه 2/11
Century Hotel Doha
۴ ستاره
BB
دوحه
رفت:
جمعه
1403/02/07
05:00
قطر
قطر
برگشت:
سه‌شنبه
1403/02/11
18:35
قطر
قطر
28بعدی >