برای استفاده از اپلیکیشن مسافران، جاوااسکریپت مرورگر را فعال کنید

تور دوحه 16 اسفند 1402(4 شب از تهران)

چهارشنبه 12/16 یک‌شنبه 12/20
Gloria Hotel & Suites Doha
۴ ستاره
BB
دوحه
رفت:
چهارشنبه
1402/12/16
12:10
قطر
قطر
برگشت:
یک‌شنبه
1402/12/20
18:35
قطر
قطر

تور دوحه 9 اسفند 1402(4 شب از تهران)

چهارشنبه 12/9 یک‌شنبه 12/13
اقساطی
Crowne Plaza Doha West Bay
۵ ستاره
BB
دوحه
رفت:
چهارشنبه
1402/12/09
12:10
قطر
قطر
برگشت:
یک‌شنبه
1402/12/13
18:35
قطر
قطر

تور دوحه 16 اسفند 1402(4 شب از تهران)

چهارشنبه 12/16 یک‌شنبه 12/20
اقساطی
TIME Rako Hotel
۴ ستاره
BB
دوحه
رفت:
چهارشنبه
1402/12/16
12:10
قطر
قطر
برگشت:
یک‌شنبه
1402/12/20
18:35
قطر
قطر

تور دوحه 9 اسفند 1402(4 شب از تهران)

چهارشنبه 12/9 یک‌شنبه 12/13
اقساطی
Qabila Westbay Hotel
۵ ستاره
BB
دوحه
رفت:
چهارشنبه
1402/12/09
12:10
قطر
قطر
برگشت:
یک‌شنبه
1402/12/13
18:35
قطر
قطر

تور دوحه 16 اسفند 1402(4 شب از تهران)

چهارشنبه 12/16 یک‌شنبه 12/20
اقساطی
A&H Hotel Apartment
۴ ستاره
BB
دوحه
رفت:
چهارشنبه
1402/12/16
12:10
قطر
قطر
برگشت:
یک‌شنبه
1402/12/20
18:35
قطر
قطر

تور دوحه 16 اسفند 1402(4 شب از تهران)

چهارشنبه 12/16 یک‌شنبه 12/20
اقساطی
Best Western Plus Doha Hotel
۴ ستاره
BB
دوحه
رفت:
چهارشنبه
1402/12/16
12:10
قطر
قطر
برگشت:
یک‌شنبه
1402/12/20
18:35
قطر
قطر

تور دوحه 9 اسفند 1402(4 شب از تهران)

چهارشنبه 12/9 یک‌شنبه 12/13
اقساطی
Concorde Hotel Doha
۵ ستاره
BB
دوحه
رفت:
چهارشنبه
1402/12/09
12:10
قطر
قطر
برگشت:
یک‌شنبه
1402/12/13
18:35
قطر
قطر

تور دوحه 16 اسفند 1402(4 شب از تهران)

چهارشنبه 12/16 یک‌شنبه 12/20
اقساطی
C - Hotel and Suites Doha
۳ ستاره
BB
دوحه
رفت:
چهارشنبه
1402/12/16
12:10
قطر
قطر
برگشت:
یک‌شنبه
1402/12/20
18:35
قطر
قطر

تور دوحه 16 اسفند 1402(4 شب از تهران)

چهارشنبه 12/16 یک‌شنبه 12/20
اقساطی
Holiday Villa Hotel & Residence City Centre Doha
۴ ستاره
BB
دوحه
رفت:
چهارشنبه
1402/12/16
12:10
قطر
قطر
برگشت:
یک‌شنبه
1402/12/20
18:35
قطر
قطر

تور دوحه 9 اسفند 1402(4 شب از تهران)

چهارشنبه 12/9 یک‌شنبه 12/13
اقساطی
Al Najada Doha Hotel by Tivoli
۵ ستاره
BB
دوحه
رفت:
چهارشنبه
1402/12/09
12:10
قطر
قطر
برگشت:
یک‌شنبه
1402/12/13
18:35
قطر
قطر

تور دوحه 16 اسفند 1402(4 شب از تهران)

چهارشنبه 12/16 یک‌شنبه 12/20
اقساطی
Radisson Blu Hotel Doha
۴ ستاره
BB
دوحه
رفت:
چهارشنبه
1402/12/16
12:10
قطر
قطر
برگشت:
یک‌شنبه
1402/12/20
18:35
قطر
قطر

تور دوحه 16 اسفند 1402(4 شب از تهران)

چهارشنبه 12/16 یک‌شنبه 12/20
اقساطی
Shaza Doha
۵ ستاره
BB
دوحه
رفت:
چهارشنبه
1402/12/16
12:10
قطر
قطر
برگشت:
یک‌شنبه
1402/12/20
18:35
قطر
قطر

تور دوحه 16 اسفند 1402(4 شب از تهران)

چهارشنبه 12/16 یک‌شنبه 12/20
اقساطی
Crowne Plaza Doha - The Business Park, an IHG hotel
۴ ستاره تاپ
BB
دوحه
رفت:
چهارشنبه
1402/12/16
12:10
قطر
قطر
برگشت:
یک‌شنبه
1402/12/20
18:35
قطر
قطر

تور دوحه 16 اسفند 1402(4 شب از تهران)

چهارشنبه 12/16 یک‌شنبه 12/20
اقساطی
Warwick Doha
۵ ستاره
BB
دوحه
رفت:
چهارشنبه
1402/12/16
12:10
قطر
قطر
برگشت:
یک‌شنبه
1402/12/20
18:35
قطر
قطر

تور دوحه 16 اسفند 1402(4 شب از تهران)

چهارشنبه 12/16 یک‌شنبه 12/20
اقساطی
Millennium Plaza Doha
(1)
۵ ستاره
BB
دوحه
رفت:
چهارشنبه
1402/12/16
12:10
قطر
قطر
برگشت:
یک‌شنبه
1402/12/20
18:35
قطر
قطر