برای استفاده از اپلیکیشن مسافران، جاوااسکریپت مرورگر را فعال کنید

تور سنگاپور

تور کوالالامپور + سنگاپور 21 خرداد 1403(7 شب از تهران)

دوشنبه 3/21 سه‌شنبه 3/29
اقساطی
Hotel Pudu Plaza
۳ ستاره
BB
کوالالامپور (4 شب)
Fragrance Hotel Imperial
۳ ستاره تاپ
BB
سنگاپور (3 شب)
رفت:
دوشنبه
1403/03/21
11:25
ایر عربیا
ایر عربیا
برگشت:
سه‌شنبه
1403/03/29
00:00
ایر عربیا
ایر عربیا

تور کوالالامپور + سنگاپور 21 خرداد 1403(7 شب از تهران)

دوشنبه 3/21 سه‌شنبه 3/29
Sakura Elite Hotel Kuala Lumpur
۴ ستاره
BB
کوالالامپور (4 شب)
Ibis Budget Singapore Imperial Hotel
۳ ستاره
BB
سنگاپور (3 شب)
رفت:
دوشنبه
1403/03/21
11:25
ایر عربیا
ایر عربیا
برگشت:
سه‌شنبه
1403/03/29
00:00
ایر عربیا
ایر عربیا

تور کوالالامپور + سنگاپور 30 خرداد 1403(7 شب از تهران)

چهارشنبه 3/30 پنج‌شنبه 4/7
Sakura Elite Hotel Kuala Lumpur
۴ ستاره
BB
کوالالامپور (4 شب)
Ibis Budget Singapore Imperial Hotel
۳ ستاره
BB
سنگاپور (3 شب)
رفت:
چهارشنبه
1403/03/30
11:25
ایر عربیا
ایر عربیا
برگشت:
پنج‌شنبه
1403/04/07
00:00
ایر عربیا
ایر عربیا

تور کوالالامپور + سنگاپور 15 خرداد 1403(7 شب از تهران)

سه‌شنبه 3/15 پنج‌شنبه 3/24
اقساطی
Hotel Pudu Plaza
۳ ستاره
BB
کوالالامپور (4 شب)
Fragrance Hotel Imperial
۳ ستاره تاپ
BB
سنگاپور (3 شب)
رفت:
سه‌شنبه
1403/03/15
11:25
ایر عربیا
ایر عربیا
برگشت:
پنج‌شنبه
1403/03/24
00:00
ایر عربیا
ایر عربیا

تور کوالالامپور + سنگاپور 20 خرداد 1403(7 شب از تهران)

یک‌شنبه 3/20 دوشنبه 3/28
Sakura Elite Hotel Kuala Lumpur
۴ ستاره
BB
کوالالامپور (4 شب)
Ibis Budget Singapore Imperial Hotel
۳ ستاره
BB
سنگاپور (3 شب)
رفت:
یک‌شنبه
1403/03/20
11:25
ایر عربیا
ایر عربیا
برگشت:
دوشنبه
1403/03/28
00:00
ایر عربیا
ایر عربیا

تور کوالالامپور + سنگاپور 21 خرداد 1403(7 شب از تهران)

دوشنبه 3/21 سه‌شنبه 3/29
Pacific Express Hotel Chinatown
۳ ستاره
BB
کوالالامپور (4 شب)
Value Hotel Singapore hotel
۲ ستاره تاپ
BB
سنگاپور (3 شب)
رفت:
دوشنبه
1403/03/21
11:25
ایر عربیا
ایر عربیا
برگشت:
سه‌شنبه
1403/03/29
00:00
ایر عربیا
ایر عربیا

تور کوالالامپور + سنگاپور 30 خرداد 1403(7 شب از تهران)

چهارشنبه 3/30 پنج‌شنبه 4/7
Pacific Express Hotel Chinatown
۳ ستاره
BB
کوالالامپور (4 شب)
Value Hotel Singapore hotel
۲ ستاره تاپ
BB
سنگاپور (3 شب)
رفت:
چهارشنبه
1403/03/30
11:25
ایر عربیا
ایر عربیا
برگشت:
پنج‌شنبه
1403/04/07
00:00
ایر عربیا
ایر عربیا

تور کوالالامپور + سنگاپور 23 خرداد 1403(7 شب از تهران)

چهارشنبه 3/23 پنج‌شنبه 3/31
اقساطی
Hotel Pudu Plaza
۳ ستاره
BB
کوالالامپور (4 شب)
Fragrance Hotel Imperial
۳ ستاره تاپ
BB
سنگاپور (3 شب)
رفت:
چهارشنبه
1403/03/23
11:25
ایر عربیا
ایر عربیا
برگشت:
پنج‌شنبه
1403/03/31
00:00
ایر عربیا
ایر عربیا

تور کوالالامپور + سنگاپور 28 خرداد 1403(7 شب از تهران)

دوشنبه 3/28 سه‌شنبه 4/5
اقساطی
Hotel Pudu Plaza
۳ ستاره
BB
کوالالامپور (4 شب)
Fragrance Hotel Imperial
۳ ستاره تاپ
BB
سنگاپور (3 شب)
رفت:
دوشنبه
1403/03/28
11:25
ایر عربیا
ایر عربیا
برگشت:
سه‌شنبه
1403/04/05
00:00
ایر عربیا
ایر عربیا

تور کوالالامپور + سنگاپور 13 خرداد 1403(7 شب از تهران)

یک‌شنبه 3/13 دوشنبه 3/21
Sakura Elite Hotel Kuala Lumpur
۴ ستاره
BB
کوالالامپور (4 شب)
Ibis Budget Singapore Imperial Hotel
۳ ستاره
BB
سنگاپور (3 شب)
رفت:
یک‌شنبه
1403/03/13
11:25
ایر عربیا
ایر عربیا
برگشت:
دوشنبه
1403/03/21
00:00
ایر عربیا
ایر عربیا

تور کوالالامپور + سنگاپور 16 خرداد 1403(7 شب از تهران)

چهارشنبه 3/16 پنج‌شنبه 3/24
Sakura Elite Hotel Kuala Lumpur
۴ ستاره
BB
کوالالامپور (4 شب)
Ibis Budget Singapore Imperial Hotel
۳ ستاره
BB
سنگاپور (3 شب)
رفت:
چهارشنبه
1403/03/16
11:25
ایر عربیا
ایر عربیا
برگشت:
پنج‌شنبه
1403/03/24
00:00
ایر عربیا
ایر عربیا

تور کوالالامپور + سنگاپور 28 خرداد 1403(7 شب از تهران)

دوشنبه 3/28 سه‌شنبه 4/5
Sakura Elite Hotel Kuala Lumpur
۴ ستاره
BB
کوالالامپور (4 شب)
Ibis Budget Singapore Imperial Hotel
۳ ستاره
BB
سنگاپور (3 شب)
رفت:
دوشنبه
1403/03/28
11:25
ایر عربیا
ایر عربیا
برگشت:
سه‌شنبه
1403/04/05
00:00
ایر عربیا
ایر عربیا

تور کوالالامپور + سنگاپور 6 تیر 1403(7 شب از تهران)

چهارشنبه 4/6 پنج‌شنبه 4/14
Sakura Elite Hotel Kuala Lumpur
۴ ستاره
BB
کوالالامپور (4 شب)
Ibis Budget Singapore Imperial Hotel
۳ ستاره
BB
سنگاپور (3 شب)
رفت:
چهارشنبه
1403/04/06
11:25
ایر عربیا
ایر عربیا
برگشت:
پنج‌شنبه
1403/04/14
00:00
ایر عربیا
ایر عربیا

تور کوالالامپور + سنگاپور 21 خرداد 1403(7 شب از تهران)

دوشنبه 3/21 سه‌شنبه 3/29
اقساطی
Pacific Express Hotel Central Market
(13)
۳ ستاره
BB
کوالالامپور (4 شب)
Royal At Newton Singapore hotel
۴ ستاره
BB
سنگاپور (3 شب)
رفت:
دوشنبه
1403/03/21
11:25
ایر عربیا
ایر عربیا
برگشت:
سه‌شنبه
1403/03/29
00:00
ایر عربیا
ایر عربیا

تور کوالالامپور + سنگاپور 21 خرداد 1403(7 شب از تهران)

دوشنبه 3/21 سه‌شنبه 3/29
اقساطی
Arenaa Star Hotel
(3)
۳ ستاره
BB
کوالالامپور (4 شب)
ibis Styles Singapore Albert Hotel
۳ ستاره
BB
سنگاپور (3 شب)
رفت:
دوشنبه
1403/03/21
11:25
ایر عربیا
ایر عربیا
برگشت:
سه‌شنبه
1403/03/29
00:00
ایر عربیا
ایر عربیا
2115بعدی >