برای استفاده از اپلیکیشن مسافران، جاوااسکریپت مرورگر را فعال کنید

تور شانگهای + پکن 6 تیر 1403(7 شب از تهران)

چهارشنبه 4/6 جمعه 4/15
San Want Hotel
۴ ستاره
BB
شانگهای (4 شب)
Wanda Realm Beijing hotel
۵ ستاره
BB
پکن (3 شب)
رفت:
چهارشنبه
1403/04/06
20:50
هواپیمائی ماهان
هواپیمائی ماهان
برگشت:
جمعه
1403/04/15
01:05
هواپیمائی ماهان
هواپیمائی ماهان

تور شانگهای + پکن 27 تیر 1403(7 شب از تهران)

چهارشنبه 4/27 جمعه 5/5
San Want Hotel
۴ ستاره
BB
شانگهای (4 شب)
Wanda Realm Beijing hotel
۵ ستاره
BB
پکن (3 شب)
رفت:
چهارشنبه
1403/04/27
20:50
هواپیمائی ماهان
هواپیمائی ماهان
برگشت:
جمعه
1403/05/05
01:05
هواپیمائی ماهان
هواپیمائی ماهان

تور شانگهای + پکن 3 مرداد 1403(7 شب از تهران)

چهارشنبه 5/3 جمعه 5/12
San Want Hotel
۴ ستاره
BB
شانگهای (4 شب)
Wanda Realm Beijing hotel
۵ ستاره
BB
پکن (3 شب)
رفت:
چهارشنبه
1403/05/03
20:50
هواپیمائی ماهان
هواپیمائی ماهان
برگشت:
جمعه
1403/05/12
01:05
هواپیمائی ماهان
هواپیمائی ماهان

تور شانگهای + پکن 10 مرداد 1403(7 شب از تهران)

چهارشنبه 5/10 جمعه 5/19
San Want Hotel
۴ ستاره
BB
شانگهای (4 شب)
Wanda Realm Beijing hotel
۵ ستاره
BB
پکن (3 شب)
رفت:
چهارشنبه
1403/05/10
20:50
هواپیمائی ماهان
هواپیمائی ماهان
برگشت:
جمعه
1403/05/19
01:05
هواپیمائی ماهان
هواپیمائی ماهان

تور شانگهای + پکن 17 مرداد 1403(7 شب از تهران)

چهارشنبه 5/17 جمعه 5/26
San Want Hotel
۴ ستاره
BB
شانگهای (4 شب)
Wanda Realm Beijing hotel
۵ ستاره
BB
پکن (3 شب)
رفت:
چهارشنبه
1403/05/17
20:50
هواپیمائی ماهان
هواپیمائی ماهان
برگشت:
جمعه
1403/05/26
01:05
هواپیمائی ماهان
هواپیمائی ماهان

تور شانگهای + پکن 24 مرداد 1403(7 شب از تهران)

چهارشنبه 5/24 جمعه 6/2
San Want Hotel
۴ ستاره
BB
شانگهای (4 شب)
Wanda Realm Beijing hotel
۵ ستاره
BB
پکن (3 شب)
رفت:
چهارشنبه
1403/05/24
20:50
هواپیمائی ماهان
هواپیمائی ماهان
برگشت:
جمعه
1403/06/02
01:05
هواپیمائی ماهان
هواپیمائی ماهان

تور شانگهای + پکن 31 مرداد 1403(7 شب از تهران)

چهارشنبه 5/31 جمعه 6/9
San Want Hotel
۴ ستاره
BB
شانگهای (4 شب)
Wanda Realm Beijing hotel
۵ ستاره
BB
پکن (3 شب)
رفت:
چهارشنبه
1403/05/31
20:50
هواپیمائی ماهان
هواپیمائی ماهان
برگشت:
جمعه
1403/06/09
01:05
هواپیمائی ماهان
هواپیمائی ماهان

تور شانگهای + پکن 7 شهریور 1403(7 شب از تهران)

چهارشنبه 6/7 جمعه 6/16
San Want Hotel
۴ ستاره
BB
شانگهای (4 شب)
Wanda Realm Beijing hotel
۵ ستاره
BB
پکن (3 شب)
رفت:
چهارشنبه
1403/06/07
20:50
هواپیمائی ماهان
هواپیمائی ماهان
برگشت:
جمعه
1403/06/16
01:05
هواپیمائی ماهان
هواپیمائی ماهان

تور شانگهای + پکن 14 شهریور 1403(7 شب از تهران)

چهارشنبه 6/14 جمعه 6/23
San Want Hotel
۴ ستاره
BB
شانگهای (4 شب)
Wanda Realm Beijing hotel
۵ ستاره
BB
پکن (3 شب)
رفت:
چهارشنبه
1403/06/14
20:50
هواپیمائی ماهان
هواپیمائی ماهان
برگشت:
جمعه
1403/06/23
01:05
هواپیمائی ماهان
هواپیمائی ماهان

تور شانگهای + پکن 21 شهریور 1403(7 شب از تهران)

چهارشنبه 6/21 جمعه 6/30
San Want Hotel
۴ ستاره
BB
شانگهای (4 شب)
Wanda Realm Beijing hotel
۵ ستاره
BB
پکن (3 شب)
رفت:
چهارشنبه
1403/06/21
20:50
هواپیمائی ماهان
هواپیمائی ماهان
برگشت:
جمعه
1403/06/30
01:05
هواپیمائی ماهان
هواپیمائی ماهان

تور شانگهای + پکن 13 تیر 1403(7 شب از تهران)

چهارشنبه 4/13 جمعه 4/22
San Want Hotel
۴ ستاره
BB
شانگهای (4 شب)
Wanda Realm Beijing hotel
۵ ستاره
BB
پکن (3 شب)
رفت:
چهارشنبه
1403/04/13
20:50
هواپیمائی ماهان
هواپیمائی ماهان
برگشت:
جمعه
1403/04/22
01:05
هواپیمائی ماهان
هواپیمائی ماهان

تور شانگهای + پکن 20 تیر 1403(7 شب از تهران)

چهارشنبه 4/20 جمعه 4/29
San Want Hotel
۴ ستاره
BB
شانگهای (4 شب)
Wanda Realm Beijing hotel
۵ ستاره
BB
پکن (3 شب)
رفت:
چهارشنبه
1403/04/20
20:50
هواپیمائی ماهان
هواپیمائی ماهان
برگشت:
جمعه
1403/04/29
01:05
هواپیمائی ماهان
هواپیمائی ماهان

تور پکن + شانگهای 20 تیر 1403(7 شب از تهران)

چهارشنبه 4/20 پنج‌شنبه 4/28
Empark Prime Hotel Beijing
۴ ستاره
BB
پکن (3 شب)
Hengshan Garden Hotel
۴ ستاره
BB
شانگهای (4 شب)
رفت:
چهارشنبه
1403/04/20
20:15
هواپیمائی ماهان
هواپیمائی ماهان
برگشت:
پنج‌شنبه
1403/04/28
23:00
هواپیمائی ماهان
هواپیمائی ماهان

تور پکن + شانگهای 17 مرداد 1403(7 شب از تهران)

چهارشنبه 5/17 پنج‌شنبه 5/25
Empark Prime Hotel Beijing
۴ ستاره
BB
پکن (3 شب)
Hengshan Garden Hotel
۴ ستاره
BB
شانگهای (4 شب)
رفت:
چهارشنبه
1403/05/17
20:15
هواپیمائی ماهان
هواپیمائی ماهان
برگشت:
پنج‌شنبه
1403/05/25
23:00
هواپیمائی ماهان
هواپیمائی ماهان

تور شانگهای + پکن 20 تیر 1403(7 شب از تهران)

چهارشنبه 4/20 جمعه 4/29
HUALUXE Shanghai Changfeng Park
۵ ستاره
BB
شانگهای (3 شب)
Crowne Plaza Beijing Sun Palace
۴ ستاره تاپ
BB
پکن (4 شب)
رفت:
چهارشنبه
1403/04/20
20:50
هواپیمائی ماهان
هواپیمائی ماهان
برگشت:
جمعه
1403/04/29
01:05
هواپیمائی ماهان
هواپیمائی ماهان
2بعدی >