برای استفاده از اپلیکیشن مسافران، جاوااسکریپت مرورگر را فعال کنید

تور مسقط + صلاله 22 اسفند 1402(7 شب از تهران)

سه‌شنبه 12/22 سه‌شنبه 12/29
ROZANA HOTEL
۳ ستاره
BB
مسقط (4 شب)
Atana Stay Salalah
۳ ستاره
BB
صلاله (3 شب)
رفت:
سه‌شنبه
1402/12/22
18:30
عمان ایر
عمان ایر
برگشت:
سه‌شنبه
1402/12/29
13:00
قشم ایر
قشم ایر

تور مسقط + صلاله 5 فروردین 1403(7 شب از تهران)

یک‌شنبه 1/5 یک‌شنبه 1/12
نوروز ۱۴۰۳
ROZANA HOTEL
۳ ستاره
BB
مسقط (4 شب)
Atana Stay Salalah
۳ ستاره
BB
صلاله (3 شب)
رفت:
یک‌شنبه
1403/01/05
18:30
عمان ایر
عمان ایر
برگشت:
یک‌شنبه
1403/01/12
13:00
عمان ایر
عمان ایر

تور مسقط + صلاله 25 اسفند 1402(7 شب از تهران)

جمعه 12/25 جمعه 1/3
ROZANA HOTEL
۳ ستاره
BB
مسقط (4 شب)
Atana Stay Salalah
۳ ستاره
BB
صلاله (3 شب)
رفت:
جمعه
1402/12/25
18:30
عمان ایر
عمان ایر
برگشت:
جمعه
1403/01/03
13:00
قشم ایر
قشم ایر

تور مسقط + صلاله 27 اسفند 1402(7 شب از تهران)

یک‌شنبه 12/27 یک‌شنبه 1/5
نوروز ۱۴۰۳
ROZANA HOTEL
۳ ستاره
BB
مسقط (4 شب)
Atana Stay Salalah
۳ ستاره
BB
صلاله (3 شب)
رفت:
یک‌شنبه
1402/12/27
15:40
وارش
وارش
برگشت:
یک‌شنبه
1403/01/05
13:00
عمان ایر
عمان ایر

تور مسقط + صلاله 10 فروردین 1403(7 شب از تهران)

جمعه 1/10 جمعه 1/17
نوروز ۱۴۰۳
ROZANA HOTEL
۳ ستاره
BB
مسقط (4 شب)
Atana Stay Salalah
۳ ستاره
BB
صلاله (3 شب)
رفت:
جمعه
1403/01/10
18:30
عمان ایر
عمان ایر
برگشت:
جمعه
1403/01/17
13:00
عمان ایر
عمان ایر

تور مسقط + صلاله 3 فروردین 1403(7 شب از تهران)

جمعه 1/3 جمعه 1/10
نوروز ۱۴۰۳
ROZANA HOTEL
۳ ستاره
BB
مسقط (4 شب)
Atana Stay Salalah
۳ ستاره
BB
صلاله (3 شب)
رفت:
جمعه
1403/01/03
08:40
قشم ایر
قشم ایر
برگشت:
جمعه
1403/01/10
15:10
قشم ایر
قشم ایر

تور مسقط + صلاله 6 فروردین 1403(7 شب از تهران)

دوشنبه 1/6 دوشنبه 1/13
نوروز ۱۴۰۳
ROZANA HOTEL
۳ ستاره
BB
مسقط (4 شب)
Atana Stay Salalah
۳ ستاره
BB
صلاله (3 شب)
رفت:
دوشنبه
1403/01/06
08:40
قشم ایر
قشم ایر
برگشت:
دوشنبه
1403/01/13
13:00
عمان ایر
عمان ایر

تور مسقط + صلاله 22 اسفند 1402(7 شب از تهران)

سه‌شنبه 12/22 سه‌شنبه 12/29
Ibis Muscat hotel
۳ ستاره
BB
مسقط (4 شب)
Atana Stay Salalah
۳ ستاره
BB
صلاله (3 شب)
رفت:
سه‌شنبه
1402/12/22
18:30
عمان ایر
عمان ایر
برگشت:
سه‌شنبه
1402/12/29
13:00
قشم ایر
قشم ایر

تور مسقط + صلاله 5 فروردین 1403(7 شب از تهران)

یک‌شنبه 1/5 یک‌شنبه 1/12
نوروز ۱۴۰۳
Ibis Muscat hotel
۳ ستاره
BB
مسقط (4 شب)
Atana Stay Salalah
۳ ستاره
BB
صلاله (3 شب)
رفت:
یک‌شنبه
1403/01/05
18:30
عمان ایر
عمان ایر
برگشت:
یک‌شنبه
1403/01/12
13:00
عمان ایر
عمان ایر

تور مسقط + صلاله 28 اسفند 1402(7 شب از تهران)

دوشنبه 12/28 دوشنبه 1/6
نوروز ۱۴۰۳
ROZANA HOTEL
۳ ستاره
BB
مسقط (4 شب)
Atana Stay Salalah
۳ ستاره
BB
صلاله (3 شب)
رفت:
دوشنبه
1402/12/28
18:30
عمان ایر
عمان ایر
برگشت:
دوشنبه
1403/01/06
13:00
قشم ایر
قشم ایر

تور مسقط + صلاله 25 اسفند 1402(7 شب از تهران)

جمعه 12/25 جمعه 1/3
Ibis Muscat hotel
۳ ستاره
BB
مسقط (4 شب)
Atana Stay Salalah
۳ ستاره
BB
صلاله (3 شب)
رفت:
جمعه
1402/12/25
18:30
عمان ایر
عمان ایر
برگشت:
جمعه
1403/01/03
13:00
قشم ایر
قشم ایر

تور مسقط + صلاله 27 اسفند 1402(7 شب از تهران)

یک‌شنبه 12/27 یک‌شنبه 1/5
نوروز ۱۴۰۳
Ibis Muscat hotel
۳ ستاره
BB
مسقط (4 شب)
Atana Stay Salalah
۳ ستاره
BB
صلاله (3 شب)
رفت:
یک‌شنبه
1402/12/27
15:40
وارش
وارش
برگشت:
یک‌شنبه
1403/01/05
13:00
عمان ایر
عمان ایر

تور مسقط + صلاله 10 فروردین 1403(7 شب از تهران)

جمعه 1/10 جمعه 1/17
نوروز ۱۴۰۳
Ibis Muscat hotel
۳ ستاره
BB
مسقط (4 شب)
Atana Stay Salalah
۳ ستاره
BB
صلاله (3 شب)
رفت:
جمعه
1403/01/10
18:30
عمان ایر
عمان ایر
برگشت:
جمعه
1403/01/17
13:00
عمان ایر
عمان ایر

تور مسقط + صلاله 29 اسفند 1402(7 شب از تهران)

سه‌شنبه 12/29 سه‌شنبه 1/7
نوروز ۱۴۰۳
ROZANA HOTEL
۳ ستاره
BB
مسقط (4 شب)
Atana Stay Salalah
۳ ستاره
BB
صلاله (3 شب)
رفت:
سه‌شنبه
1402/12/29
18:30
عمان ایر
عمان ایر
برگشت:
سه‌شنبه
1403/01/07
13:00
قشم ایر
قشم ایر

تور مسقط + صلاله 3 فروردین 1403(7 شب از تهران)

جمعه 1/3 جمعه 1/10
نوروز ۱۴۰۳
Ibis Muscat hotel
۳ ستاره
BB
مسقط (4 شب)
Atana Stay Salalah
۳ ستاره
BB
صلاله (3 شب)
رفت:
جمعه
1403/01/03
08:40
قشم ایر
قشم ایر
برگشت:
جمعه
1403/01/10
15:10
قشم ایر
قشم ایر
25بعدی >