برای استفاده از اپلیکیشن مسافران، جاوااسکریپت مرورگر را فعال کنید

تور بارسلون + پاریس 24 خرداد 1403(7 شب از تهران)

پنج‌شنبه 3/24 پنج‌شنبه 3/31
No Name Barcelona hotel
۴ ستاره
BB
بارسلون (4 شب)
No Name Paris hotel
۴ ستاره
BB
پاریس (3 شب)
رفت:
پنج‌شنبه
1403/03/24
03:20
ترکیش ایرلاینز
ترکیش ایرلاینز
برگشت:
پنج‌شنبه
1403/03/31
19:50
ترکیش ایرلاینز
ترکیش ایرلاینز

تور بارسلون + پاریس 31 خرداد 1403(7 شب از تهران)

پنج‌شنبه 3/31 پنج‌شنبه 4/7
No Name Barcelona hotel
۴ ستاره
BB
بارسلون (4 شب)
No Name Paris hotel
۴ ستاره
BB
پاریس (3 شب)
رفت:
پنج‌شنبه
1403/03/31
03:20
ترکیش ایرلاینز
ترکیش ایرلاینز
برگشت:
پنج‌شنبه
1403/04/07
19:50
ترکیش ایرلاینز
ترکیش ایرلاینز

تور بارسلون + پاریس 14 تیر 1403(7 شب از تهران)

پنج‌شنبه 4/14 پنج‌شنبه 4/21
No Name Barcelona hotel
۴ ستاره
BB
بارسلون (4 شب)
No Name Paris hotel
۴ ستاره
BB
پاریس (3 شب)
رفت:
پنج‌شنبه
1403/04/14
03:20
ترکیش ایرلاینز
ترکیش ایرلاینز
برگشت:
پنج‌شنبه
1403/04/21
19:50
ترکیش ایرلاینز
ترکیش ایرلاینز

تور بارسلون + پاریس 21 تیر 1403(7 شب از تهران)

پنج‌شنبه 4/21 پنج‌شنبه 4/28
No Name Barcelona hotel
۴ ستاره
BB
بارسلون (4 شب)
No Name Paris hotel
۴ ستاره
BB
پاریس (3 شب)
رفت:
پنج‌شنبه
1403/04/21
03:20
ترکیش ایرلاینز
ترکیش ایرلاینز
برگشت:
پنج‌شنبه
1403/04/28
19:50
ترکیش ایرلاینز
ترکیش ایرلاینز

تور بارسلون + پاریس 28 تیر 1403(7 شب از تهران)

پنج‌شنبه 4/28 پنج‌شنبه 5/4
No Name Barcelona hotel
۴ ستاره
BB
بارسلون (4 شب)
No Name Paris hotel
۴ ستاره
BB
پاریس (3 شب)
رفت:
پنج‌شنبه
1403/04/28
03:20
ترکیش ایرلاینز
ترکیش ایرلاینز
برگشت:
پنج‌شنبه
1403/05/04
19:50
ترکیش ایرلاینز
ترکیش ایرلاینز

تور بارسلون + پاریس 4 مرداد 1403(7 شب از تهران)

پنج‌شنبه 5/4 پنج‌شنبه 5/11
No Name Barcelona hotel
۴ ستاره
BB
بارسلون (4 شب)
No Name Paris hotel
۴ ستاره
BB
پاریس (3 شب)
رفت:
پنج‌شنبه
1403/05/04
03:20
ترکیش ایرلاینز
ترکیش ایرلاینز
برگشت:
پنج‌شنبه
1403/05/11
19:50
ترکیش ایرلاینز
ترکیش ایرلاینز

تور بارسلون + رم + پاریس 24 خرداد 1403(10 شب از تهران)

پنج‌شنبه 3/24 یک‌شنبه 4/3
No Name Barcelona hotel
۴ ستاره
BB
بارسلون (4 شب)
No Name Rome hotel
۴ ستاره
BB
رم (3 شب)
No Name Paris hotel
۴ ستاره
BB
پاریس (3 شب)
رفت:
پنج‌شنبه
1403/03/24
05:10
ترکیش ایرلاینز
ترکیش ایرلاینز
برگشت:
یک‌شنبه
1403/04/03
16:25
ترکیش ایرلاینز
ترکیش ایرلاینز

تور بارسلون + رم + پاریس 31 خرداد 1403(10 شب از تهران)

پنج‌شنبه 3/31 یک‌شنبه 4/10
No Name Barcelona hotel
۴ ستاره
BB
بارسلون (4 شب)
No Name Rome hotel
۴ ستاره
BB
رم (3 شب)
No Name Paris hotel
۴ ستاره
BB
پاریس (3 شب)
رفت:
پنج‌شنبه
1403/03/31
03:20
ترکیش ایرلاینز
ترکیش ایرلاینز
برگشت:
یک‌شنبه
1403/04/10
19:50
ترکیش ایرلاینز
ترکیش ایرلاینز

تور بارسلون + رم + پاریس 28 اردیبهشت 1403(10 شب از تهران)

جمعه 2/28 دوشنبه 3/7
No Name Barcelona hotel
۴ ستاره
BB
بارسلون (4 شب)
No Name Rome hotel
۴ ستاره
BB
رم (3 شب)
No Name Paris hotel
۴ ستاره
BB
پاریس (3 شب)
رفت:
جمعه
1403/02/28
05:10
قطر
قطر
برگشت:
دوشنبه
1403/03/07
09:05
قطر
قطر

تور بارسلون + رم + پاریس 4 خرداد 1403(10 شب از تهران)

جمعه 3/4 دوشنبه 3/14
No Name Barcelona hotel
۴ ستاره
BB
بارسلون (4 شب)
No Name Rome hotel
۴ ستاره
BB
رم (3 شب)
No Name Paris hotel
۴ ستاره
BB
پاریس (3 شب)
رفت:
جمعه
1403/03/04
05:10
قطر
قطر
برگشت:
دوشنبه
1403/03/14
16:25
قطر
قطر

تور بارسلون + رم + پاریس 28 اردیبهشت 1403(10 شب از تهران)

جمعه 2/28 دوشنبه 3/7
Hotel Zenit Borrell
۴ ستاره
BB
بارسلون (4 شب)
Golden Tulip Rome Piram
۴ ستاره
BB
رم (3 شب)
Novotel Paris 17
۴ ستاره
BB
پاریس (3 شب)
رفت:
جمعه
1403/02/28
05:10
قطر
قطر
برگشت:
دوشنبه
1403/03/07
09:05
قطر
قطر

تور بارسلون + رم + پاریس 27 خرداد 1403(10 شب از تهران)

یک‌شنبه 3/27 چهارشنبه 4/6
No Name Barcelona hotel
۴ ستاره
BB
بارسلون (4 شب)
No Name Rome hotel
۴ ستاره
BB
رم (3 شب)
No Name Paris hotel
۴ ستاره
BB
پاریس (3 شب)
رفت:
یک‌شنبه
1403/03/27
22:45
قطر
قطر
برگشت:
چهارشنبه
1403/04/06
16:25
قطر
قطر

تور بارسلون + پاریس + رم 10 خرداد 1403(10 شب از تهران)

پنج‌شنبه 3/10 سه‌شنبه 3/22
Hotel SB Diagonal Zero
۴ ستاره
BB
بارسلون (4 شب)
No Name Paris hotel
۴ ستاره
BB
پاریس (3 شب)
No Name Rome hotel
۴ ستاره
BB
رم (3 شب)
رفت:
پنج‌شنبه
1403/03/10
00:45
امارات
امارات
برگشت:
سه‌شنبه
1403/03/22
22:10
امارات
امارات

تور بارسلون + پاریس + رم 14 خرداد 1403(10 شب از تهران)

دوشنبه 3/14 شنبه 3/26
Hotel SB Diagonal Zero
۴ ستاره
BB
بارسلون (4 شب)
No Name Paris hotel
۴ ستاره
BB
پاریس (3 شب)
No Name Rome hotel
۴ ستاره
BB
رم (3 شب)
رفت:
دوشنبه
1403/03/14
00:45
امارات
امارات
برگشت:
شنبه
1403/03/26
22:10
امارات
امارات

تور بارسلون + پاریس + رم 19 خرداد 1403(10 شب از تهران)

شنبه 3/19 پنج‌شنبه 3/31
Hotel SB Diagonal Zero
۴ ستاره
BB
بارسلون (4 شب)
No Name Paris hotel
۴ ستاره
BB
پاریس (3 شب)
No Name Rome hotel
۴ ستاره
BB
رم (3 شب)
رفت:
شنبه
1403/03/19
00:45
امارات
امارات
برگشت:
پنج‌شنبه
1403/03/31
22:10
امارات
امارات
23بعدی >