برای استفاده از اپلیکیشن مسافران، جاوااسکریپت مرورگر را فعال کنید

مرتب سازی (ارزان‌ترین)
فیلتر

تور قبرس شمالی 25 اسفند 1401(6 شب از تهران)

پنج‌شنبه 12/25 پنج‌شنبه 01/03
The Olive Tree Hotel
چهار ستاره
6 شب
BB
قبرس شمالی
رفت:
پنج‌شنبه
1401/12/25
03:55
ترکیش ایرلاینز
ترکیش ایرلاینز
برگشت:
پنج‌شنبه
1402/01/03
03:15
ترکیش ایرلاینز
ترکیش ایرلاینز

تور قبرس شمالی 25 اسفند 1401(6 شب از تهران)

پنج‌شنبه 12/25 پنج‌شنبه 01/03
Manolya Hotel
سه ستاره
6 شب
BB
کایرنیا
رفت:
پنج‌شنبه
1401/12/25
03:55
ترکیش ایرلاینز
ترکیش ایرلاینز
برگشت:
پنج‌شنبه
1402/01/03
03:15
ترکیش ایرلاینز
ترکیش ایرلاینز

تور قبرس شمالی 26 اسفند 1401(6 شب از تهران)

جمعه 12/26 جمعه 01/04
The Olive Tree Hotel
چهار ستاره
6 شب
BB
قبرس شمالی
رفت:
جمعه
1401/12/26
03:55
ترکیش ایرلاینز
ترکیش ایرلاینز
برگشت:
جمعه
1402/01/04
03:15
ترکیش ایرلاینز
ترکیش ایرلاینز

تور قبرس شمالی 25 اسفند 1401(6 شب از تهران)

پنج‌شنبه 12/25 پنج‌شنبه 01/03
Oscar Resort Hotel
چهار ستاره
6 شب
BB
قبرس شمالی
رفت:
پنج‌شنبه
1401/12/25
03:55
ترکیش ایرلاینز
ترکیش ایرلاینز
برگشت:
پنج‌شنبه
1402/01/03
03:15
ترکیش ایرلاینز
ترکیش ایرلاینز

تور قبرس شمالی 7 فروردین 1402(6 شب از تهران)

دوشنبه 01/07 یک‌شنبه 01/13
The Olive Tree Hotel
چهار ستاره
6 شب
BB
قبرس شمالی
رفت:
دوشنبه
1402/01/07
03:55
ترکیش ایرلاینز
ترکیش ایرلاینز
برگشت:
یک‌شنبه
1402/01/13
03:15
ترکیش ایرلاینز
ترکیش ایرلاینز

تور قبرس شمالی 8 فروردین 1402(6 شب از تهران)

سه‌شنبه 01/08 دوشنبه 01/14
The Olive Tree Hotel
چهار ستاره
6 شب
BB
قبرس شمالی
رفت:
سه‌شنبه
1402/01/08
03:55
ترکیش ایرلاینز
ترکیش ایرلاینز
برگشت:
دوشنبه
1402/01/14
03:15
ترکیش ایرلاینز
ترکیش ایرلاینز

تور قبرس شمالی 28 اسفند 1401(6 شب از تهران)

یک‌شنبه 12/28 یک‌شنبه 01/06
The Olive Tree Hotel
چهار ستاره
6 شب
BB
قبرس شمالی
رفت:
یک‌شنبه
1401/12/28
03:55
ترکیش ایرلاینز
ترکیش ایرلاینز
برگشت:
یک‌شنبه
1402/01/06
03:15
ترکیش ایرلاینز
ترکیش ایرلاینز

تور قبرس شمالی 7 فروردین 1402(6 شب از تهران)

دوشنبه 01/07 دوشنبه 01/14
The Olive Tree Hotel
چهار ستاره
6 شب
BB
قبرس شمالی
رفت:
دوشنبه
1402/01/07
03:55
ترکیش ایرلاینز
ترکیش ایرلاینز
برگشت:
دوشنبه
1402/01/14
03:15
ترکیش ایرلاینز
ترکیش ایرلاینز

تور قبرس شمالی 26 اسفند 1401(6 شب از تهران)

جمعه 12/26 جمعه 01/04
Manolya Hotel
سه ستاره
6 شب
BB
کایرنیا
رفت:
جمعه
1401/12/26
03:55
ترکیش ایرلاینز
ترکیش ایرلاینز
برگشت:
جمعه
1402/01/04
03:15
ترکیش ایرلاینز
ترکیش ایرلاینز

تور قبرس شمالی 26 اسفند 1401(6 شب از تهران)

جمعه 12/26 پنج‌شنبه 01/03
The Olive Tree Hotel
چهار ستاره
6 شب
BB
قبرس شمالی
رفت:
جمعه
1401/12/26
03:55
ترکیش ایرلاینز
ترکیش ایرلاینز
برگشت:
پنج‌شنبه
1402/01/03
03:15
ترکیش ایرلاینز
ترکیش ایرلاینز

تور قبرس شمالی 27 اسفند 1401(6 شب از تهران)

شنبه 12/27 جمعه 01/04
The Olive Tree Hotel
چهار ستاره
6 شب
BB
قبرس شمالی
رفت:
شنبه
1401/12/27
03:55
ترکیش ایرلاینز
ترکیش ایرلاینز
برگشت:
جمعه
1402/01/04
03:15
ترکیش ایرلاینز
ترکیش ایرلاینز

تور قبرس شمالی 1 فروردین 1402(6 شب از تهران)

سه‌شنبه 01/01 دوشنبه 01/07
The Olive Tree Hotel
چهار ستاره
6 شب
BB
قبرس شمالی
رفت:
سه‌شنبه
1402/01/01
03:55
ترکیش ایرلاینز
ترکیش ایرلاینز
برگشت:
دوشنبه
1402/01/07
03:15
ترکیش ایرلاینز
ترکیش ایرلاینز

تور قبرس شمالی 2 فروردین 1402(6 شب از تهران)

چهارشنبه 01/02 سه‌شنبه 01/08
The Olive Tree Hotel
چهار ستاره
6 شب
BB
قبرس شمالی
رفت:
چهارشنبه
1402/01/02
03:55
ترکیش ایرلاینز
ترکیش ایرلاینز
برگشت:
سه‌شنبه
1402/01/08
03:15
ترکیش ایرلاینز
ترکیش ایرلاینز

تور قبرس شمالی 26 اسفند 1401(6 شب از تهران)

جمعه 12/26 جمعه 01/04
Oscar Resort Hotel
چهار ستاره
6 شب
BB
قبرس شمالی
رفت:
جمعه
1401/12/26
03:55
ترکیش ایرلاینز
ترکیش ایرلاینز
برگشت:
جمعه
1402/01/04
03:15
ترکیش ایرلاینز
ترکیش ایرلاینز

تور قبرس شمالی 2 فروردین 1402(6 شب از تهران)

چهارشنبه 01/02 چهارشنبه 01/09
The Olive Tree Hotel
چهار ستاره
6 شب
BB
قبرس شمالی
رفت:
چهارشنبه
1402/01/02
03:55
ترکیش ایرلاینز
ترکیش ایرلاینز
برگشت:
چهارشنبه
1402/01/09
03:15
ترکیش ایرلاینز
ترکیش ایرلاینز