برای استفاده از اپلیکیشن مسافران، جاوااسکریپت مرورگر را فعال کنید

تور قبرس شمالی 7 فروردین 1403(4 شب از تهران)

سه‌شنبه 1/7 شنبه 1/11
نوروز ۱۴۰۳
The Olive Tree Hotel
(1)
۴ ستاره
BB
قبرس شمالی
رفت:
سه‌شنبه
1403/01/07
04:45
ترکیش ایرلاینز
ترکیش ایرلاینز
برگشت:
شنبه
1403/01/11
20:30
ترکیش ایرلاینز
ترکیش ایرلاینز

تور قبرس شمالی 10 فروردین 1403(4 شب از تهران)

جمعه 1/10 سه‌شنبه 1/14
نوروز ۱۴۰۳
The Olive Tree Hotel
(1)
۴ ستاره
BB
قبرس شمالی
رفت:
جمعه
1403/01/10
04:45
ترکیش ایرلاینز
ترکیش ایرلاینز
برگشت:
سه‌شنبه
1403/01/14
21:40
ترکیش ایرلاینز
ترکیش ایرلاینز

تور قبرس شمالی 28 اسفند 1402(4 شب از تهران)

دوشنبه 12/28 جمعه 1/3
نوروز ۱۴۰۳
The Olive Tree Hotel
(1)
۴ ستاره
BB
قبرس شمالی
رفت:
دوشنبه
1402/12/28
04:45
ترکیش ایرلاینز
ترکیش ایرلاینز
برگشت:
جمعه
1403/01/03
14:55
ترکیش ایرلاینز
ترکیش ایرلاینز

تور قبرس شمالی 9 فروردین 1403(4 شب از تهران)

پنج‌شنبه 1/9 دوشنبه 1/13
نوروز ۱۴۰۳
The Olive Tree Hotel
(1)
۴ ستاره
BB
قبرس شمالی
رفت:
پنج‌شنبه
1403/01/09
04:45
ترکیش ایرلاینز
ترکیش ایرلاینز
برگشت:
دوشنبه
1403/01/13
21:40
ترکیش ایرلاینز
ترکیش ایرلاینز

تور قبرس شمالی 11 فروردین 1403(4 شب از تهران)

شنبه 1/11 چهارشنبه 1/15
نوروز ۱۴۰۳
The Olive Tree Hotel
(1)
۴ ستاره
BB
قبرس شمالی
رفت:
شنبه
1403/01/11
04:45
ترکیش ایرلاینز
ترکیش ایرلاینز
برگشت:
چهارشنبه
1403/01/15
21:40
ترکیش ایرلاینز
ترکیش ایرلاینز

تور قبرس شمالی 1 فروردین 1403(4 شب از تهران)

چهارشنبه 1/1 یک‌شنبه 1/5
نوروز ۱۴۰۳
The Olive Tree Hotel
(1)
۴ ستاره
BB
قبرس شمالی
رفت:
چهارشنبه
1403/01/01
04:45
ترکیش ایرلاینز
ترکیش ایرلاینز
برگشت:
یک‌شنبه
1403/01/05
20:30
ترکیش ایرلاینز
ترکیش ایرلاینز

تور قبرس شمالی 7 فروردین 1403(4 شب از تهران)

سه‌شنبه 1/7 شنبه 1/11
نوروز ۱۴۰۳
Riverside Garden Resort
(2)
۴ ستاره
HB
قبرس شمالی
رفت:
سه‌شنبه
1403/01/07
04:45
ترکیش ایرلاینز
ترکیش ایرلاینز
برگشت:
شنبه
1403/01/11
20:30
ترکیش ایرلاینز
ترکیش ایرلاینز

تور قبرس شمالی 10 فروردین 1403(4 شب از تهران)

جمعه 1/10 سه‌شنبه 1/14
نوروز ۱۴۰۳
Riverside Garden Resort
(2)
۴ ستاره
HB
قبرس شمالی
رفت:
جمعه
1403/01/10
04:45
ترکیش ایرلاینز
ترکیش ایرلاینز
برگشت:
سه‌شنبه
1403/01/14
21:40
ترکیش ایرلاینز
ترکیش ایرلاینز

تور قبرس شمالی 28 اسفند 1402(4 شب از تهران)

دوشنبه 12/28 جمعه 1/3
نوروز ۱۴۰۳
Riverside Garden Resort
(2)
۴ ستاره
HB
قبرس شمالی
رفت:
دوشنبه
1402/12/28
04:45
ترکیش ایرلاینز
ترکیش ایرلاینز
برگشت:
جمعه
1403/01/03
14:55
ترکیش ایرلاینز
ترکیش ایرلاینز

تور قبرس شمالی 9 فروردین 1403(4 شب از تهران)

پنج‌شنبه 1/9 دوشنبه 1/13
نوروز ۱۴۰۳
Riverside Garden Resort
(2)
۴ ستاره
HB
قبرس شمالی
رفت:
پنج‌شنبه
1403/01/09
04:45
ترکیش ایرلاینز
ترکیش ایرلاینز
برگشت:
دوشنبه
1403/01/13
21:40
ترکیش ایرلاینز
ترکیش ایرلاینز

تور قبرس شمالی 11 فروردین 1403(4 شب از تهران)

شنبه 1/11 چهارشنبه 1/15
نوروز ۱۴۰۳
Riverside Garden Resort
(2)
۴ ستاره
HB
قبرس شمالی
رفت:
شنبه
1403/01/11
04:45
ترکیش ایرلاینز
ترکیش ایرلاینز
برگشت:
چهارشنبه
1403/01/15
21:40
ترکیش ایرلاینز
ترکیش ایرلاینز

تور قبرس شمالی 2 فروردین 1403(4 شب از تهران)

پنج‌شنبه 1/2 دوشنبه 1/6
نوروز ۱۴۰۳
The Olive Tree Hotel
(1)
۴ ستاره
BB
قبرس شمالی
رفت:
پنج‌شنبه
1403/01/02
04:45
ترکیش ایرلاینز
ترکیش ایرلاینز
برگشت:
دوشنبه
1403/01/06
20:30
ترکیش ایرلاینز
ترکیش ایرلاینز

تور قبرس شمالی 4 فروردین 1403(4 شب از تهران)

شنبه 1/4 چهارشنبه 1/8
نوروز ۱۴۰۳
The Olive Tree Hotel
(1)
۴ ستاره
BB
قبرس شمالی
رفت:
شنبه
1403/01/04
04:45
ترکیش ایرلاینز
ترکیش ایرلاینز
برگشت:
چهارشنبه
1403/01/08
20:30
ترکیش ایرلاینز
ترکیش ایرلاینز

تور قبرس شمالی 5 فروردین 1403(4 شب از تهران)

یک‌شنبه 1/5 پنج‌شنبه 1/9
نوروز ۱۴۰۳
The Olive Tree Hotel
(1)
۴ ستاره
BB
قبرس شمالی
رفت:
یک‌شنبه
1403/01/05
04:45
ترکیش ایرلاینز
ترکیش ایرلاینز
برگشت:
پنج‌شنبه
1403/01/09
20:30
ترکیش ایرلاینز
ترکیش ایرلاینز

تور قبرس شمالی 1 فروردین 1403(4 شب از تهران)

چهارشنبه 1/1 یک‌شنبه 1/5
نوروز ۱۴۰۳
Riverside Garden Resort
(2)
۴ ستاره
HB
قبرس شمالی
رفت:
چهارشنبه
1403/01/01
04:45
ترکیش ایرلاینز
ترکیش ایرلاینز
برگشت:
یک‌شنبه
1403/01/05
20:30
ترکیش ایرلاینز
ترکیش ایرلاینز
216بعدی >