برای استفاده از اپلیکیشن مسافران، جاوااسکریپت مرورگر را فعال کنید

تور قزاقستان نوروز ۱۴۰۳

تور آکتائو 10 فروردین 1403(4 شب از تهران)

جمعه 1/10 سه‌شنبه 1/14
نوروز ۱۴۰۳
اقساطی
Rixos Water World Aktau Hotel
(6)
۵ ستاره
UALL
آکتائو
رفت:
جمعه
1403/01/10
14:30
ایران ایرتور
ایران ایرتور
برگشت:
سه‌شنبه
1403/01/14
23:55
ایران ایرتور
ایران ایرتور

تور آکتائو 10 فروردین 1403(4 شب از تهران)

جمعه 1/10 سه‌شنبه 1/14
نوروز ۱۴۰۳
Rixos Water World Aktau Hotel
(6)
۵ ستاره
BB
آکتائو
رفت:
جمعه
1403/01/10
14:30
ایران ایرتور
ایران ایرتور
برگشت:
سه‌شنبه
1403/01/14
23:55
ایران ایرتور
ایران ایرتور

تور آکتائو 2 فروردین 1403(4 شب از تهران)

پنج‌شنبه 1/2 دوشنبه 1/6
نوروز ۱۴۰۳
اقساطی
Rixos Water World Aktau Hotel
(6)
۵ ستاره
UALL
آکتائو
رفت:
پنج‌شنبه
1403/01/02
14:30
ایران ایرتور
ایران ایرتور
برگشت:
دوشنبه
1403/01/06
11:45
ایران ایرتور
ایران ایرتور

تور آکتائو 2 فروردین 1403(4 شب از تهران)

پنج‌شنبه 1/2 دوشنبه 1/6
نوروز ۱۴۰۳
Rixos Water World Aktau Hotel
(6)
۵ ستاره
BB
آکتائو
رفت:
پنج‌شنبه
1403/01/02
14:30
ایران ایرتور
ایران ایرتور
برگشت:
دوشنبه
1403/01/06
11:45
ایران ایرتور
ایران ایرتور

تور آکتائو 6 فروردین 1403(4 شب از تهران)

دوشنبه 1/6 جمعه 1/10
نوروز ۱۴۰۳
اقساطی
Rixos Water World Aktau Hotel
(6)
۵ ستاره
UALL
آکتائو
رفت:
دوشنبه
1403/01/06
07:15
ایران ایرتور
ایران ایرتور
برگشت:
جمعه
1403/01/10
19:00
ایران ایرتور
ایران ایرتور

تور آکتائو 6 فروردین 1403(4 شب از تهران)

دوشنبه 1/6 جمعه 1/10
نوروز ۱۴۰۳
Rixos Water World Aktau Hotel
(6)
۵ ستاره
BB
آکتائو
رفت:
دوشنبه
1403/01/06
07:15
ایران ایرتور
ایران ایرتور
برگشت:
جمعه
1403/01/10
19:00
ایران ایرتور
ایران ایرتور

تور آکتائو 8 فروردین 1403(4 شب از تهران)

چهارشنبه 1/8 یک‌شنبه 1/12
نوروز ۱۴۰۳
Rixos Water World Aktau Hotel
(6)
۵ ستاره
BB
آکتائو
رفت:
چهارشنبه
1403/01/08
14:30
ایران ایرتور
ایران ایرتور
برگشت:
یک‌شنبه
1403/01/12
18:30
ایران ایرتور
ایران ایرتور

تور آکتائو 8 فروردین 1403(4 شب از تهران)

چهارشنبه 1/8 یک‌شنبه 1/12
نوروز ۱۴۰۳
اقساطی
Rixos Water World Aktau Hotel
(6)
۵ ستاره
UALL
آکتائو
رفت:
چهارشنبه
1403/01/08
14:30
ایران ایرتور
ایران ایرتور
برگشت:
یک‌شنبه
1403/01/12
18:30
ایران ایرتور
ایران ایرتور

تور آکتائو 4 فروردین 1403(4 شب از تهران)

شنبه 1/4 چهارشنبه 1/8
نوروز ۱۴۰۳
Rixos Water World Aktau Hotel
(6)
۵ ستاره
BB
آکتائو
رفت:
شنبه
1403/01/04
09:45
ایران ایرتور
ایران ایرتور
برگشت:
چهارشنبه
1403/01/08
18:50
ایران ایرتور
ایران ایرتور

تور آکتائو 4 فروردین 1403(4 شب از تهران)

شنبه 1/4 چهارشنبه 1/8
نوروز ۱۴۰۳
اقساطی
Rixos Water World Aktau Hotel
(6)
۵ ستاره
UALL
آکتائو
رفت:
شنبه
1403/01/04
09:45
ایران ایرتور
ایران ایرتور
برگشت:
چهارشنبه
1403/01/08
18:50
ایران ایرتور
ایران ایرتور

تور آکتائو 29 اسفند 1402(4 شب از تهران)

سه‌شنبه 12/29 شنبه 1/4
نوروز ۱۴۰۳
اقساطی
Rixos Water World Aktau Hotel
(6)
۵ ستاره
UALL
آکتائو
رفت:
سه‌شنبه
1402/12/29
04:30
ایران ایرتور
ایران ایرتور
برگشت:
شنبه
1403/01/04
14:15
ایران ایرتور
ایران ایرتور

تور آکتائو 29 اسفند 1402(4 شب از تهران)

سه‌شنبه 12/29 شنبه 1/4
نوروز ۱۴۰۳
Rixos Water World Aktau Hotel
(6)
۵ ستاره
BB
آکتائو
رفت:
سه‌شنبه
1402/12/29
04:30
ایران ایرتور
ایران ایرتور
برگشت:
شنبه
1403/01/04
14:15
ایران ایرتور
ایران ایرتور