برای استفاده از اپلیکیشن مسافران، جاوااسکریپت مرورگر را فعال کنید

تور دوحه 14 خرداد 1403(4 شب از تهران)

دوشنبه 3/14 جمعه 3/18
اقساطی
Grand Regal Hotel
(1)
۴ ستاره
BB
دوحه
رفت:
دوشنبه
1403/03/14
05:00
قطر
قطر
برگشت:
جمعه
1403/03/18
18:30
قطر
قطر

تور دوحه 14 خرداد 1403(4 شب از تهران)

دوشنبه 3/14 جمعه 3/18
اقساطی
Century Hotel Doha
۴ ستاره
BB
دوحه
رفت:
دوشنبه
1403/03/14
05:00
قطر
قطر
برگشت:
جمعه
1403/03/18
18:30
قطر
قطر

تور دوحه 14 خرداد 1403(4 شب از تهران)

دوشنبه 3/14 جمعه 3/18
اقساطی
La Maison Hotel Doha
۴ ستاره
BB
دوحه
رفت:
دوشنبه
1403/03/14
05:00
قطر
قطر
برگشت:
جمعه
1403/03/18
18:30
قطر
قطر

تور دوحه 14 خرداد 1403(4 شب از تهران)

دوشنبه 3/14 جمعه 3/18
اقساطی
Radisson Blu Hotel Doha
۴ ستاره
BB
دوحه
رفت:
دوشنبه
1403/03/14
05:00
قطر
قطر
برگشت:
جمعه
1403/03/18
18:30
قطر
قطر

تور دوحه 14 خرداد 1403(4 شب از تهران)

دوشنبه 3/14 جمعه 3/18
اقساطی
dusitD2 Salwa Doha
۵ ستاره
BB
دوحه
رفت:
دوشنبه
1403/03/14
05:00
قطر
قطر
برگشت:
جمعه
1403/03/18
18:30
قطر
قطر

تور دوحه 14 خرداد 1403(4 شب از تهران)

دوشنبه 3/14 جمعه 3/18
اقساطی
Concorde Hotel Doha
۵ ستاره
BB
دوحه
رفت:
دوشنبه
1403/03/14
05:00
قطر
قطر
برگشت:
جمعه
1403/03/18
18:30
قطر
قطر

تور دوحه 14 خرداد 1403(4 شب از تهران)

دوشنبه 3/14 جمعه 3/18
اقساطی
Millennium Plaza Doha
(1)
۵ ستاره
BB
دوحه
رفت:
دوشنبه
1403/03/14
05:00
قطر
قطر
برگشت:
جمعه
1403/03/18
18:30
قطر
قطر

تور دوحه 14 خرداد 1403(4 شب از تهران)

دوشنبه 3/14 جمعه 3/18
اقساطی
Sheraton Grand Doha Resort & Convention Hotel
۵ ستاره
BB
دوحه
رفت:
دوشنبه
1403/03/14
05:00
قطر
قطر
برگشت:
جمعه
1403/03/18
18:30
قطر
قطر

تور دوحه 14 خرداد 1403(4 شب از تهران)

دوشنبه 3/14 جمعه 3/18
اقساطی
InterContinental Doha Beach & Spa
۵ ستاره
BB
دوحه
رفت:
دوشنبه
1403/03/14
05:00
قطر
قطر
برگشت:
جمعه
1403/03/18
18:30
قطر
قطر