برای استفاده از اپلیکیشن مسافران، جاوااسکریپت مرورگر را فعال کنید

مرتب سازی (ارزان‌ترین)
فیلتر

تور دوحه 27 اسفند 1401(4 شب از تهران)

شنبه 12/27 چهارشنبه 01/02
Premier Inn Doha Education City Hotel
سه ستاره
4 شب
BB
دوحه
رفت:
شنبه
1401/12/27
05:00
قطر
قطر
برگشت:
چهارشنبه
1402/01/02
18:30
قطر
قطر

تور دوحه 28 اسفند 1401(4 شب از تهران)

یک‌شنبه 12/28 پنج‌شنبه 01/03
Premier Inn Doha Education City Hotel
سه ستاره
4 شب
BB
دوحه
رفت:
یک‌شنبه
1401/12/28
05:00
قطر
قطر
برگشت:
پنج‌شنبه
1402/01/03
18:30
قطر
قطر

تور دوحه 3 فروردین 1402(4 شب از تهران)

پنج‌شنبه 01/03 دوشنبه 01/07
Premier Inn Doha Education City Hotel
سه ستاره
4 شب
BB
دوحه
رفت:
پنج‌شنبه
1402/01/03
05:00
قطر
قطر
برگشت:
دوشنبه
1402/01/07
18:30
قطر
قطر

تور دوحه 4 فروردین 1402(4 شب از تهران)

جمعه 01/04 سه‌شنبه 01/08
Premier Inn Doha Education City Hotel
سه ستاره
4 شب
BB
دوحه
رفت:
جمعه
1402/01/04
05:00
قطر
قطر
برگشت:
سه‌شنبه
1402/01/08
18:30
قطر
قطر

تور دوحه 5 فروردین 1402(4 شب از تهران)

شنبه 01/05 چهارشنبه 01/09
Premier Inn Doha Education City Hotel
سه ستاره
4 شب
BB
دوحه
رفت:
شنبه
1402/01/05
05:00
قطر
قطر
برگشت:
چهارشنبه
1402/01/09
18:30
قطر
قطر

تور دوحه 6 فروردین 1402(4 شب از تهران)

یک‌شنبه 01/06 پنج‌شنبه 01/10
Premier Inn Doha Education City Hotel
سه ستاره
4 شب
BB
دوحه
رفت:
یک‌شنبه
1402/01/06
05:00
قطر
قطر
برگشت:
پنج‌شنبه
1402/01/10
18:30
قطر
قطر

تور دوحه 10 فروردین 1402(4 شب از تهران)

پنج‌شنبه 01/10 دوشنبه 01/14
Premier Inn Doha Education City Hotel
سه ستاره
4 شب
BB
دوحه
رفت:
پنج‌شنبه
1402/01/10
05:00
قطر
قطر
برگشت:
دوشنبه
1402/01/14
18:30
قطر
قطر

تور دوحه 11 فروردین 1402(4 شب از تهران)

جمعه 01/11 سه‌شنبه 01/15
Premier Inn Doha Education City Hotel
سه ستاره
4 شب
BB
دوحه
رفت:
جمعه
1402/01/11
05:00
قطر
قطر
برگشت:
سه‌شنبه
1402/01/15
18:30
قطر
قطر

تور دوحه 27 اسفند 1401(4 شب از تهران)

شنبه 12/27 چهارشنبه 01/02
Kingsgate Hotel Doha
سه ستاره
4 شب
BB
دوحه
رفت:
شنبه
1401/12/27
05:00
قطر
قطر
برگشت:
چهارشنبه
1402/01/02
18:30
قطر
قطر

تور دوحه 28 اسفند 1401(4 شب از تهران)

یک‌شنبه 12/28 پنج‌شنبه 01/03
Kingsgate Hotel Doha
سه ستاره
4 شب
BB
دوحه
رفت:
یک‌شنبه
1401/12/28
05:00
قطر
قطر
برگشت:
پنج‌شنبه
1402/01/03
18:30
قطر
قطر

تور دوحه 3 فروردین 1402(4 شب از تهران)

پنج‌شنبه 01/03 دوشنبه 01/07
Kingsgate Hotel Doha
سه ستاره
4 شب
BB
دوحه
رفت:
پنج‌شنبه
1402/01/03
05:00
قطر
قطر
برگشت:
دوشنبه
1402/01/07
18:30
قطر
قطر

تور دوحه 4 فروردین 1402(4 شب از تهران)

جمعه 01/04 سه‌شنبه 01/08
Kingsgate Hotel Doha
سه ستاره
4 شب
BB
دوحه
رفت:
جمعه
1402/01/04
05:00
قطر
قطر
برگشت:
سه‌شنبه
1402/01/08
18:30
قطر
قطر

تور دوحه 5 فروردین 1402(4 شب از تهران)

شنبه 01/05 چهارشنبه 01/09
Kingsgate Hotel Doha
سه ستاره
4 شب
BB
دوحه
رفت:
شنبه
1402/01/05
05:00
قطر
قطر
برگشت:
چهارشنبه
1402/01/09
18:30
قطر
قطر

تور دوحه 1 فروردین 1402(4 شب از تهران)

سه‌شنبه 01/01 شنبه 01/05
Premier Inn Doha Education City Hotel
سه ستاره
4 شب
BB
دوحه
رفت:
سه‌شنبه
1402/01/01
05:00
قطر
قطر
برگشت:
شنبه
1402/01/05
18:30
قطر
قطر

تور دوحه 2 فروردین 1402(4 شب از تهران)

چهارشنبه 01/02 یک‌شنبه 01/06
Premier Inn Doha Education City Hotel
سه ستاره
4 شب
BB
دوحه
رفت:
چهارشنبه
1402/01/02
05:00
قطر
قطر
برگشت:
یک‌شنبه
1402/01/06
18:30
قطر
قطر