برای استفاده از اپلیکیشن مسافران، جاوااسکریپت مرورگر را فعال کنید

تور بارسلون + مادرید + رم + پاریس 21 دی 1402(13 شب از تهران)

پنج‌شنبه 10/21 چهارشنبه 11/4
No Name Barcelona hotel
۴ ستاره
BB
بارسلون (4 شب)
No Name Madrid hotel
۴ ستاره
BB
مادرید (3 شب)
No Name Rome hotel
۴ ستاره
BB
رم (3 شب)
No Name Paris hotel
۴ ستاره
BB
پاریس (3 شب)
رفت:
پنج‌شنبه
1402/10/21
05:10
قطر
قطر
برگشت:
چهارشنبه
1402/11/04
09:05
قطر
قطر

تور بارسلون + مادرید + رم + پاریس 21 دی 1402(13 شب از تهران)

پنج‌شنبه 10/21 چهارشنبه 11/4
Hotel SB Diagonal Zero
۴ ستاره
BB
بارسلون (4 شب)
Hotel Paseo del Arte
۴ ستاره
BB
مادرید (3 شب)
No Name Rome hotel
۴ ستاره
BB
رم (3 شب)
No Name Paris hotel
۴ ستاره
BB
پاریس (3 شب)
رفت:
پنج‌شنبه
1402/10/21
04:45
قطر
قطر
برگشت:
چهارشنبه
1402/11/04
11:00
قطر
قطر

تور بارسلون + مادرید + رم + پاریس 4 بهمن 1402(13 شب از تهران)

چهارشنبه 11/4 سه‌شنبه 11/17
Hotel SB Diagonal Zero
۴ ستاره
BB
بارسلون (4 شب)
Hotel Paseo del Arte
۴ ستاره
BB
مادرید (3 شب)
No Name Rome hotel
۴ ستاره
BB
رم (3 شب)
No Name Paris hotel
۴ ستاره
BB
پاریس (3 شب)
رفت:
چهارشنبه
1402/11/04
04:45
قطر
قطر
برگشت:
سه‌شنبه
1402/11/17
11:00
قطر
قطر

تور بارسلون + مادرید + رم + پاریس 18 بهمن 1402(13 شب از تهران)

چهارشنبه 11/18 سه‌شنبه 12/1
Hotel SB Diagonal Zero
۴ ستاره
BB
بارسلون (4 شب)
Hotel Paseo del Arte
۴ ستاره
BB
مادرید (3 شب)
No Name Rome hotel
۴ ستاره
BB
رم (3 شب)
No Name Paris hotel
۴ ستاره
BB
پاریس (3 شب)
رفت:
چهارشنبه
1402/11/18
04:45
قطر
قطر
برگشت:
سه‌شنبه
1402/12/01
11:00
قطر
قطر