برای استفاده از اپلیکیشن مسافران، جاوااسکریپت مرورگر را فعال کنید

تور مالزی نوروز ۱۴۰۳

تور کوالالامپور 26 اسفند 1402(7 شب از تهران)

شنبه 12/26 دوشنبه 1/6
نوروز ۱۴۰۳
اقساطی
Pacific Express Hotel Chinatown
۳ ستاره
BB
کوالالامپور
رفت:
شنبه
1402/12/26
14:50
ایر عربیا
ایر عربیا
برگشت:
دوشنبه
1403/01/06
02:55
ایر عربیا
ایر عربیا

تور کوالالامپور 26 اسفند 1402(7 شب از تهران)

شنبه 12/26 دوشنبه 1/6
نوروز ۱۴۰۳
اقساطی
Hotel Pudu Plaza
۳ ستاره
BB
کوالالامپور
رفت:
شنبه
1402/12/26
14:50
ایر عربیا
ایر عربیا
برگشت:
دوشنبه
1403/01/06
02:55
ایر عربیا
ایر عربیا

تور کوالالامپور 26 اسفند 1402(7 شب از تهران)

شنبه 12/26 دوشنبه 1/6
نوروز ۱۴۰۳
اقساطی
Pacific Express Hotel Central Market
(13)
۳ ستاره
BB
کوالالامپور
رفت:
شنبه
1402/12/26
14:50
ایر عربیا
ایر عربیا
برگشت:
دوشنبه
1403/01/06
02:55
ایر عربیا
ایر عربیا

تور کوالالامپور 26 اسفند 1402(8 شب از تهران)

شنبه 12/26 سه‌شنبه 1/7
نوروز ۱۴۰۳
Pacific Express Hotel Chinatown
۳ ستاره
BB
کوالالامپور
رفت:
شنبه
1402/12/26
11:55
سلام ایر
سلام ایر
برگشت:
سه‌شنبه
1403/01/07
04:30
سلام ایر
سلام ایر

تور کوالالامپور 26 اسفند 1402(7 شب از تهران)

شنبه 12/26 یک‌شنبه 1/5
نوروز ۱۴۰۳
Pacific Express Hotel Chinatown
۳ ستاره
BB
کوالالامپور
رفت:
شنبه
1402/12/26
14:50
ایر عربیا
ایر عربیا
برگشت:
یک‌شنبه
1403/01/05
02:50
ایر عربیا
ایر عربیا

تور کوالالامپور 26 اسفند 1402(7 شب از تهران)

شنبه 12/26 دوشنبه 1/6
نوروز ۱۴۰۳
اقساطی
Hotel Pudu Plaza
۳ ستاره
BB
کوالالامپور
رفت:
شنبه
1402/12/26
14:50
ایر عربیا
ایر عربیا
برگشت:
دوشنبه
1403/01/06
02:55
ایر عربیا
ایر عربیا

تور کوالالامپور 26 اسفند 1402(7 شب از تهران)

شنبه 12/26 دوشنبه 1/6
نوروز ۱۴۰۳
اقساطی
Pacific Express Hotel Chinatown
۳ ستاره
BB
کوالالامپور
رفت:
شنبه
1402/12/26
14:50
ایر عربیا
ایر عربیا
برگشت:
دوشنبه
1403/01/06
02:55
ایر عربیا
ایر عربیا

تور کوالالامپور 26 اسفند 1402(7 شب از تهران)

شنبه 12/26 دوشنبه 1/6
نوروز ۱۴۰۳
Hotel Pudu Plaza(سوپریور)
۳ ستاره
BB
کوالالامپور
رفت:
شنبه
1402/12/26
14:50
ایر عربیا
ایر عربیا
برگشت:
دوشنبه
1403/01/06
02:50
ایر عربیا
ایر عربیا

تور کوالالامپور 26 اسفند 1402(7 شب از تهران)

شنبه 12/26 یک‌شنبه 1/5
نوروز ۱۴۰۳
Hotel Pudu Plaza
۳ ستاره
BB
کوالالامپور
رفت:
شنبه
1402/12/26
14:50
ایر عربیا
ایر عربیا
برگشت:
یک‌شنبه
1403/01/05
02:50
ایر عربیا
ایر عربیا

تور کوالالامپور 26 اسفند 1402(7 شب از تهران)

شنبه 12/26 یک‌شنبه 1/5
نوروز ۱۴۰۳
Pacific Express Hotel Central Market
(13)
۳ ستاره
BB
کوالالامپور
رفت:
شنبه
1402/12/26
14:50
ایر عربیا
ایر عربیا
برگشت:
یک‌شنبه
1403/01/05
02:50
ایر عربیا
ایر عربیا

تور کوالالامپور 26 اسفند 1402(7 شب از تهران)

شنبه 12/26 دوشنبه 1/6
نوروز ۱۴۰۳
اقساطی
Pacific Express Hotel Central Market
(13)
۳ ستاره
BB
کوالالامپور
رفت:
شنبه
1402/12/26
14:50
ایر عربیا
ایر عربیا
برگشت:
دوشنبه
1403/01/06
02:55
ایر عربیا
ایر عربیا

تور کوالالامپور 26 اسفند 1402(7 شب از تهران)

شنبه 12/26 دوشنبه 1/6
نوروز ۱۴۰۳
اقساطی
J-Hotel by Dorsett
۳ ستاره
BB
کوالالامپور
رفت:
شنبه
1402/12/26
14:50
ایر عربیا
ایر عربیا
برگشت:
دوشنبه
1403/01/06
02:55
ایر عربیا
ایر عربیا

تور کوالالامپور 26 اسفند 1402(7 شب از تهران)

شنبه 12/26 یک‌شنبه 1/5
نوروز ۱۴۰۳
J-Hotel by Dorsett
۳ ستاره
BB
کوالالامپور
رفت:
شنبه
1402/12/26
14:50
ایر عربیا
ایر عربیا
برگشت:
یک‌شنبه
1403/01/05
02:50
ایر عربیا
ایر عربیا

تور کوالالامپور 26 اسفند 1402(7 شب از تهران)

شنبه 12/26 دوشنبه 1/6
نوروز ۱۴۰۳
اقساطی
J-Hotel by Dorsett
۳ ستاره
BB
کوالالامپور
رفت:
شنبه
1402/12/26
14:50
ایر عربیا
ایر عربیا
برگشت:
دوشنبه
1403/01/06
02:55
ایر عربیا
ایر عربیا

تور کوالالامپور 7 فروردین 1403(7 شب از تهران)

سه‌شنبه 1/7 پنج‌شنبه 1/16
نوروز ۱۴۰۳
Pacific Express Hotel Chinatown
۳ ستاره
BB
کوالالامپور
رفت:
سه‌شنبه
1403/01/07
11:45
سلام ایر
سلام ایر
برگشت:
پنج‌شنبه
1403/01/16
12:30
سلام ایر
سلام ایر
2113بعدی >