برای استفاده از اپلیکیشن مسافران، جاوااسکریپت مرورگر را فعال کنید

تور نوروز 1402

مرتب سازی (ارزان‌ترین)
فیلتر

تور وان 28 اسفند 1401(4 شب زمینی از تهران)

یک‌شنبه 12/28 جمعه 01/04
Diyvan Hotel
ستاره هتل نامشخص
4 شب
BB
وان
رفت:
یک‌شنبه
1401/12/28
21:00
اتوبوسی
برگشت:
جمعه
1402/01/04
12:00
اتوبوسی

تور وان 3 فروردین 1402(4 شب زمینی از تهران)

پنج‌شنبه 01/03 سه‌شنبه 01/08
Diyvan Hotel
ستاره هتل نامشخص
4 شب
BB
وان
رفت:
پنج‌شنبه
1402/01/03
21:00
اتوبوسی
برگشت:
سه‌شنبه
1402/01/08
12:00
اتوبوسی

تور وان 7 فروردین 1402(4 شب زمینی از تهران)

دوشنبه 01/07 شنبه 01/12
Diyvan Hotel
ستاره هتل نامشخص
4 شب
BB
وان
رفت:
دوشنبه
1402/01/07
21:00
اتوبوسی
برگشت:
شنبه
1402/01/12
12:00
اتوبوسی

تور وان 10 فروردین 1402(4 شب زمینی از تهران)

پنج‌شنبه 01/10 سه‌شنبه 01/15
Diyvan Hotel
ستاره هتل نامشخص
4 شب
BB
وان
رفت:
پنج‌شنبه
1402/01/10
21:00
اتوبوسی
برگشت:
سه‌شنبه
1402/01/15
12:00
اتوبوسی

تور وان 28 اسفند 1401(4 شب زمینی از تهران)

یک‌شنبه 12/28 جمعه 01/04
Yakut Hotel
سه ستاره
4 شب
BB
وان
رفت:
یک‌شنبه
1401/12/28
21:00
اتوبوسی
برگشت:
جمعه
1402/01/04
12:00
اتوبوسی

تور وان 3 فروردین 1402(4 شب زمینی از تهران)

پنج‌شنبه 01/03 سه‌شنبه 01/08
Yakut Hotel
سه ستاره
4 شب
BB
وان
رفت:
پنج‌شنبه
1402/01/03
21:00
اتوبوسی
برگشت:
سه‌شنبه
1402/01/08
12:00
اتوبوسی

تور وان 7 فروردین 1402(4 شب زمینی از تهران)

دوشنبه 01/07 شنبه 01/12
Yakut Hotel
سه ستاره
4 شب
BB
وان
رفت:
دوشنبه
1402/01/07
21:00
اتوبوسی
برگشت:
شنبه
1402/01/12
12:00
اتوبوسی

تور وان 10 فروردین 1402(4 شب زمینی از تهران)

پنج‌شنبه 01/10 سه‌شنبه 01/15
Yakut Hotel
سه ستاره
4 شب
BB
وان
رفت:
پنج‌شنبه
1402/01/10
21:00
اتوبوسی
برگشت:
سه‌شنبه
1402/01/15
12:00
اتوبوسی

تور وان 28 اسفند 1401(4 شب زمینی از تهران)

یک‌شنبه 12/28 جمعه 01/04
Toprak Hotel
سه ستاره
4 شب
BB
وان
رفت:
یک‌شنبه
1401/12/28
21:00
اتوبوسی
برگشت:
جمعه
1402/01/04
12:00
اتوبوسی

تور وان 3 فروردین 1402(4 شب زمینی از تهران)

پنج‌شنبه 01/03 سه‌شنبه 01/08
Toprak Hotel
سه ستاره
4 شب
BB
وان
رفت:
پنج‌شنبه
1402/01/03
21:00
اتوبوسی
برگشت:
سه‌شنبه
1402/01/08
12:00
اتوبوسی

تور وان 7 فروردین 1402(4 شب زمینی از تهران)

دوشنبه 01/07 شنبه 01/12
Toprak Hotel
سه ستاره
4 شب
BB
وان
رفت:
دوشنبه
1402/01/07
21:00
اتوبوسی
برگشت:
شنبه
1402/01/12
12:00
اتوبوسی

تور وان 10 فروردین 1402(4 شب زمینی از تهران)

پنج‌شنبه 01/10 سه‌شنبه 01/15
Toprak Hotel
سه ستاره
4 شب
BB
وان
رفت:
پنج‌شنبه
1402/01/10
21:00
اتوبوسی
برگشت:
سه‌شنبه
1402/01/15
12:00
اتوبوسی

تور ترابزون 28 اسفند 1401(4 شب زمینی از تبریز)

یک‌شنبه 12/28 جمعه 01/04
Konak Park Hotel
سه ستاره
4 شب
HB
ترابزون
رفت:
یک‌شنبه
1401/12/28
16:00
اتوبوسی
برگشت:
جمعه
1402/01/04
12:00
اتوبوسی

تور ترابزون 4 فروردین 1402(4 شب زمینی از تبریز)

جمعه 01/04 چهارشنبه 01/09
Konak Park Hotel
سه ستاره
4 شب
HB
ترابزون
رفت:
جمعه
1402/01/04
18:00
اتوبوسی
برگشت:
چهارشنبه
1402/01/09
11:00
اتوبوسی

تور ترابزون 7 فروردین 1402(4 شب زمینی از تبریز)

دوشنبه 01/07 شنبه 01/12
Konak Park Hotel
سه ستاره
4 شب
HB
ترابزون
رفت:
دوشنبه
1402/01/07
18:00
اتوبوسی
برگشت:
شنبه
1402/01/12
12:00
اتوبوسی