برای استفاده از اپلیکیشن مسافران، جاوااسکریپت مرورگر را فعال کنید

تور پکن + هانگزو + شانگهای 7 شهریور 1403(9 شب از تهران)

چهارشنبه 6/7 شنبه 6/17
Wanda Realm Beijing hotel
۵ ستاره
BB
پکن (4 شب)
Landison HSD Plaza Hotel Hangzhou
۵ ستاره
BB
هانگزو (2 شب)
San Want Hotel
۴ ستاره
BB
شانگهای (3 شب)
رفت:
چهارشنبه
1403/06/07
20:15
هواپیمائی ماهان
هواپیمائی ماهان
برگشت:
شنبه
1403/06/17
23:00
هواپیمائی ماهان
هواپیمائی ماهان

تور پکن + هانگزو + شانگهای 14 شهریور 1403(9 شب از تهران)

چهارشنبه 6/14 شنبه 6/24
Wanda Realm Beijing hotel
۵ ستاره
BB
پکن (4 شب)
Landison HSD Plaza Hotel Hangzhou
۵ ستاره
BB
هانگزو (2 شب)
San Want Hotel
۴ ستاره
BB
شانگهای (3 شب)
رفت:
چهارشنبه
1403/06/14
20:15
هواپیمائی ماهان
هواپیمائی ماهان
برگشت:
شنبه
1403/06/24
23:00
هواپیمائی ماهان
هواپیمائی ماهان

تور پکن + هانگزو + شانگهای 21 شهریور 1403(9 شب از تهران)

چهارشنبه 6/21 شنبه 6/31
Wanda Realm Beijing hotel
۵ ستاره
BB
پکن (4 شب)
Landison HSD Plaza Hotel Hangzhou
۵ ستاره
BB
هانگزو (2 شب)
San Want Hotel
۴ ستاره
BB
شانگهای (3 شب)
رفت:
چهارشنبه
1403/06/21
20:15
هواپیمائی ماهان
هواپیمائی ماهان
برگشت:
شنبه
1403/06/31
23:00
هواپیمائی ماهان
هواپیمائی ماهان

تور پکن + هانگزو + شانگهای 21 مرداد 1403(10 شب از تهران)

یک‌شنبه 5/21 پنج‌شنبه 6/1
V- Continent Beijing Parkview Wuzhou
۵ ستاره
BB
پکن (4 شب)
Dragon Hotel
۵ ستاره
BB
هانگزو (2 شب)
Crowne Plaza Shanghai
(1)
۵ ستاره
BB
شانگهای (4 شب)
رفت:
یک‌شنبه
1403/05/21
20:15
هواپیمائی ماهان
هواپیمائی ماهان
برگشت:
پنج‌شنبه
1403/06/01
23:00
هواپیمائی ماهان
هواپیمائی ماهان

تور شانگهای + هانگزو + پکن 18 شهریور 1403(10 شب از تهران)

یک‌شنبه 6/18 جمعه 6/30
Jeurong Hotel Shanghai
۵ ستاره
BB
شانگهای (4 شب)
Dragon Hotel
۵ ستاره
BB
هانگزو (2 شب)
Lake View Hotel
۵ ستاره
BB
پکن (4 شب)
رفت:
یک‌شنبه
1403/06/18
19:35
هواپیمائی ماهان
هواپیمائی ماهان
برگشت:
جمعه
1403/06/30
01:00
هواپیمائی ماهان
هواپیمائی ماهان

تور شانگهای + هانگزو + پکن 11 شهریور 1403(10 شب از تهران)

یک‌شنبه 6/11 جمعه 6/23
Jeurong Hotel Shanghai
۵ ستاره
BB
شانگهای (4 شب)
Dragon Hotel
۵ ستاره
BB
هانگزو (2 شب)
Lake View Hotel
۵ ستاره
BB
پکن (4 شب)
رفت:
یک‌شنبه
1403/06/11
19:35
هواپیمائی ماهان
هواپیمائی ماهان
برگشت:
جمعه
1403/06/23
01:00
هواپیمائی ماهان
هواپیمائی ماهان

تور پکن + هانگزو + شانگهای 4 شهریور 1403(10 شب از تهران)

یک‌شنبه 6/4 پنج‌شنبه 6/15
V- Continent Beijing Parkview Wuzhou
۵ ستاره
BB
پکن (4 شب)
Dragon Hotel
۵ ستاره
BB
هانگزو (2 شب)
Crowne Plaza Shanghai
(1)
۵ ستاره
BB
شانگهای (4 شب)
رفت:
یک‌شنبه
1403/06/04
20:15
هواپیمائی ماهان
هواپیمائی ماهان
برگشت:
پنج‌شنبه
1403/06/15
23:00
هواپیمائی ماهان
هواپیمائی ماهان

تور پکن + هانگزو + شانگهای 4 شهریور 1403(10 شب از تهران)

یک‌شنبه 6/4 پنج‌شنبه 6/15
Marco Polo Parkside Beijing hotel
۵ ستاره
BB
پکن (4 شب)
Dragon Hotel
۵ ستاره
BB
هانگزو (2 شب)
Crowne Plaza Shanghai
(1)
۵ ستاره
BB
شانگهای (4 شب)
رفت:
یک‌شنبه
1403/06/04
20:15
هواپیمائی ماهان
هواپیمائی ماهان
برگشت:
پنج‌شنبه
1403/06/15
23:00
هواپیمائی ماهان
هواپیمائی ماهان

تور پکن + هانگزو + شانگهای 11 شهریور 1403(10 شب از تهران)

یک‌شنبه 6/11 پنج‌شنبه 6/22
V- Continent Beijing Parkview Wuzhou
۵ ستاره
BB
پکن (4 شب)
Dragon Hotel
۵ ستاره
BB
هانگزو (2 شب)
Crowne Plaza Shanghai
(1)
۵ ستاره
BB
شانگهای (4 شب)
رفت:
یک‌شنبه
1403/06/11
20:15
هواپیمائی ماهان
هواپیمائی ماهان
برگشت:
پنج‌شنبه
1403/06/22
23:00
هواپیمائی ماهان
هواپیمائی ماهان

تور پکن + هانگزو + شانگهای 11 شهریور 1403(10 شب از تهران)

یک‌شنبه 6/11 پنج‌شنبه 6/22
Marco Polo Parkside Beijing hotel
۵ ستاره
BB
پکن (4 شب)
Dragon Hotel
۵ ستاره
BB
هانگزو (2 شب)
Crowne Plaza Shanghai
(1)
۵ ستاره
BB
شانگهای (4 شب)
رفت:
یک‌شنبه
1403/06/11
20:15
هواپیمائی ماهان
هواپیمائی ماهان
برگشت:
پنج‌شنبه
1403/06/22
23:00
هواپیمائی ماهان
هواپیمائی ماهان

تور پکن + هانگزو + شانگهای 21 شهریور 1403(9 شب از تهران)

چهارشنبه 6/21 جمعه 6/30
Grand Concordia Hotel
۵ ستاره
BB
پکن (3 شب)
Wyndham Grand Plaza Royale Hangzhou
۵ ستاره
BB
هانگزو (2 شب)
The Kunlun Jing An
۵ ستاره
BB
شانگهای (4 شب)
رفت:
چهارشنبه
1403/06/21
04:30
امارات
امارات
برگشت:
جمعه
1403/06/30
07:15
امارات
امارات

تور شانگهای + هانگزو + پکن 9 شهریور 1403(9 شب از تهران)

جمعه 6/9 دوشنبه 6/19
لوکس
Grand Kempinski Hotel Shanghai
۵ ستاره
BB
شانگهای (4 شب)
Kempinski Hotel Hangzhou
۵ ستاره
BB
هانگزو (2 شب)
InterContinental Beijing Sanlitun
۵ ستاره
BB
پکن (3 شب)
رفت:
جمعه
1403/06/09
20:50
هواپیمائی ماهان
هواپیمائی ماهان
برگشت:
دوشنبه
1403/06/19
00:00
هواپیمائی ماهان
هواپیمائی ماهان