برای استفاده از اپلیکیشن مسافران، جاوااسکریپت مرورگر را فعال کنید

تور ویتنام

تور هانوی + خلیج ها لونگ + دانانگ + کوالالامپور 23 آذر 1402(7 شب از تهران)

پنج‌شنبه 9/23 شنبه 10/2
اقساطی
Thang Long Opera Hotel
۳ ستاره
BB
هانوی (2 شب)
Sena Cruises - Wonder On Lan Ha Bay
کشتی کروز
FB
خلیج ها لونگ (1 شب)
Centara Sandy Beach Resort Danang
۴ ستاره
BB
دانانگ (2 شب)
Dorsett Kuala Lumpur
(6)
۴ ستاره
BB
کوالالامپور (2 شب)
رفت:
پنج‌شنبه
1402/09/23
11:55
سلام ایر
سلام ایر
برگشت:
شنبه
1402/10/02
02:45
سلام ایر
سلام ایر

تور هانوی + خلیج ها لونگ + دانانگ + کوالالامپور 28 آذر 1402(7 شب از تهران)

سه‌شنبه 9/28 پنج‌شنبه 10/7
اقساطی
Thang Long Opera Hotel
۳ ستاره
BB
هانوی (2 شب)
Sena Cruises - Wonder On Lan Ha Bay
کشتی کروز
FB
خلیج ها لونگ (1 شب)
Centara Sandy Beach Resort Danang
۴ ستاره
BB
دانانگ (2 شب)
Dorsett Kuala Lumpur
(6)
۴ ستاره
BB
کوالالامپور (2 شب)
رفت:
سه‌شنبه
1402/09/28
11:55
سلام ایر
سلام ایر
برگشت:
پنج‌شنبه
1402/10/07
02:45
سلام ایر
سلام ایر

تور شهر هوشی مین + دانانگ + هانوی + خلیج ها لونگ 24 دی 1402(9 شب از تهران)

یک‌شنبه 10/24 چهارشنبه 11/4
Bay Hotel Ho Chi Minh
ستاره نامشخص
BB
شهر هوشی مین (3 شب)
Serene Beach Hotel
۳ ستاره
BB
دانانگ (3 شب)
Hanoi Tokyo Hotel
۴ ستاره
BB
هانوی (2 شب)
La Casta Cruise
کشتی کروز
FB
خلیج ها لونگ (1 شب)
رفت:
یک‌شنبه
1402/10/24
22:45
قطر
قطر
برگشت:
چهارشنبه
1402/11/04
00:00
قطر
قطر

تور شهر هوشی مین + دانانگ + هانوی + خلیج ها لونگ 10 بهمن 1402(9 شب از تهران)

سه‌شنبه 11/10 جمعه 11/20
Bay Hotel Ho Chi Minh
ستاره نامشخص
BB
شهر هوشی مین (3 شب)
Serene Beach Hotel
۳ ستاره
BB
دانانگ (3 شب)
Hanoi Tokyo Hotel
۴ ستاره
BB
هانوی (2 شب)
La Casta Cruise
کشتی کروز
FB
خلیج ها لونگ (1 شب)
رفت:
سه‌شنبه
1402/11/10
22:45
قطر
قطر
برگشت:
جمعه
1402/11/20
00:00
قطر
قطر

تور هانوی + خلیج ها لونگ + دانانگ + کوالالامپور 23 آذر 1402(7 شب از تهران)

پنج‌شنبه 9/23 شنبه 10/2
اقساطی
Pan Pacific Hanoi
۵ ستاره
BB
هانوی (2 شب)
Ambassador Halong Cruise
کشتی کروز
FB
خلیج ها لونگ (1 شب)
Danang Golden Bay
۴ ستاره تاپ
BB
دانانگ (2 شب)
Royale Chulan Kuala Lumpur
(13)
۵ ستاره
BB
کوالالامپور (2 شب)
رفت:
پنج‌شنبه
1402/09/23
11:55
سلام ایر
سلام ایر
برگشت:
شنبه
1402/10/02
02:45
سلام ایر
سلام ایر

تور هانوی + خلیج ها لونگ + دانانگ + کوالالامپور 28 آذر 1402(7 شب از تهران)

سه‌شنبه 9/28 پنج‌شنبه 10/7
اقساطی
Pan Pacific Hanoi
۵ ستاره
BB
هانوی (2 شب)
Ambassador Halong Cruise
کشتی کروز
FB
خلیج ها لونگ (1 شب)
Danang Golden Bay
۴ ستاره تاپ
BB
دانانگ (2 شب)
Royale Chulan Kuala Lumpur
(13)
۵ ستاره
BB
کوالالامپور (2 شب)
رفت:
سه‌شنبه
1402/09/28
11:55
سلام ایر
سلام ایر
برگشت:
پنج‌شنبه
1402/10/07
02:45
سلام ایر
سلام ایر

تور شهر هوشی مین + دانانگ + هانوی + خلیج ها لونگ + هانوی 11 بهمن 1402(9 شب از تهران)

چهارشنبه 11/11 شنبه 11/21
اقساطی
Liberty Central Saigon Centre Hotel
۴ ستاره
BB
شهر هوشی مین (3 شب)
HAIAN Riverfront Hotel Da Nang
۴ ستاره
BB
دانانگ (3 شب)
The Q Hotel
۴ ستاره
BB
هانوی (1 شب)
Garden Bay Cruise
۴ ستاره
FB
خلیج ها لونگ (1 شب)
The Q Hotel
۴ ستاره
BB
هانوی (1 شب)
رفت:
چهارشنبه
1402/11/11
04:30
امارات
امارات
برگشت:
شنبه
1402/11/21
00:25
امارات
امارات

تور شهر هوشی مین + دانانگ + هانوی + خلیج ها لونگ 24 دی 1402(9 شب از تهران)

یک‌شنبه 10/24 چهارشنبه 11/4
EdenStar Saigon Hotel & Spa
۴ ستاره
BB
شهر هوشی مین (3 شب)
Belle Maison Parosand Danang
۴ ستاره
BB
دانانگ (3 شب)
Hanoi La Siesta hotel
۴ ستاره
BB
هانوی (2 شب)
Verdure Lotus Cruises
کشتی کروز
FB
خلیج ها لونگ (1 شب)
رفت:
یک‌شنبه
1402/10/24
22:45
قطر
قطر
برگشت:
چهارشنبه
1402/11/04
00:00
قطر
قطر

تور شهر هوشی مین + دانانگ + هانوی + خلیج ها لونگ 10 بهمن 1402(9 شب از تهران)

سه‌شنبه 11/10 جمعه 11/20
EdenStar Saigon Hotel & Spa
۴ ستاره
BB
شهر هوشی مین (3 شب)
Belle Maison Parosand Danang
۴ ستاره
BB
دانانگ (3 شب)
Hanoi La Siesta hotel
۴ ستاره
BB
هانوی (2 شب)
Verdure Lotus Cruises
کشتی کروز
FB
خلیج ها لونگ (1 شب)
رفت:
سه‌شنبه
1402/11/10
22:45
قطر
قطر
برگشت:
جمعه
1402/11/20
00:00
قطر
قطر

تور شهر هوشی مین + دانانگ + هانوی + خلیج ها لونگ 29 آذر 1402(9 شب از تهران)

چهارشنبه 9/29 جمعه 10/8
اقساطی
Hotel Equatorial Ho Chi Minh City
۴ ستاره تاپ
BB
شهر هوشی مین (3 شب)
DLG Hotel Danang
۵ ستاره
BB
دانانگ (3 شب)
Pan Pacific Hanoi
۵ ستاره
BB
هانوی (2 شب)
Ambassador Halong Cruise
کشتی کروز
ALL
خلیج ها لونگ (1 شب)
رفت:
چهارشنبه
1402/09/29
04:30
امارات
امارات
برگشت:
جمعه
1402/10/08
08:00
امارات
امارات

تور شهر هوشی مین + دانانگ + هانوی + خلیج ها لونگ 20 دی 1402(9 شب از تهران)

چهارشنبه 10/20 جمعه 10/29
اقساطی
Hotel Equatorial Ho Chi Minh City
۴ ستاره تاپ
BB
شهر هوشی مین (3 شب)
DLG Hotel Danang
۵ ستاره
BB
دانانگ (3 شب)
Pan Pacific Hanoi
۵ ستاره
BB
هانوی (2 شب)
Ambassador Halong Cruise
کشتی کروز
ALL
خلیج ها لونگ (1 شب)
رفت:
چهارشنبه
1402/10/20
04:30
امارات
امارات
برگشت:
جمعه
1402/10/29
08:00
امارات
امارات

تور شهر هوشی مین + دانانگ + هانوی + خلیج ها لونگ 27 دی 1402(9 شب از تهران)

چهارشنبه 10/27 جمعه 11/6
اقساطی
Hotel Equatorial Ho Chi Minh City
۴ ستاره تاپ
BB
شهر هوشی مین (3 شب)
DLG Hotel Danang
۵ ستاره
BB
دانانگ (3 شب)
Pan Pacific Hanoi
۵ ستاره
BB
هانوی (2 شب)
Ambassador Halong Cruise
کشتی کروز
ALL
خلیج ها لونگ (1 شب)
رفت:
چهارشنبه
1402/10/27
04:30
امارات
امارات
برگشت:
جمعه
1402/11/06
08:00
امارات
امارات

تور شهر هوشی مین + دانانگ + هانوی + خلیج ها لونگ 4 بهمن 1402(9 شب از تهران)

چهارشنبه 11/4 جمعه 11/13
اقساطی
Hotel Equatorial Ho Chi Minh City
۴ ستاره تاپ
BB
شهر هوشی مین (3 شب)
DLG Hotel Danang
۵ ستاره
BB
دانانگ (3 شب)
Pan Pacific Hanoi
۵ ستاره
BB
هانوی (2 شب)
Ambassador Halong Cruise
کشتی کروز
ALL
خلیج ها لونگ (1 شب)
رفت:
چهارشنبه
1402/11/04
04:30
امارات
امارات
برگشت:
جمعه
1402/11/13
08:00
امارات
امارات

تور شهر هوشی مین + دانانگ + هانوی + خلیج ها لونگ + هانوی 11 بهمن 1402(9 شب از تهران)

چهارشنبه 11/11 شنبه 11/21
اقساطی
Hotel Grand Saigon
۵ ستاره
BB
شهر هوشی مین (3 شب)
Sel de Mer Hotel & Suites
۴ ستاره تاپ
BB
دانانگ (3 شب)
Pan Pacific Hanoi
۵ ستاره
BB
هانوی (1 شب)
Victory Star Cruise
۵ ستاره
FB
خلیج ها لونگ (1 شب)
Pan Pacific Hanoi
۵ ستاره
BB
هانوی (1 شب)
رفت:
چهارشنبه
1402/11/11
04:30
امارات
امارات
برگشت:
شنبه
1402/11/21
00:25
امارات
امارات

تور شهر هوشی مین + دانانگ + هانوی + خلیج ها لونگ 29 آذر 1402(9 شب از تهران)

چهارشنبه 9/29 جمعه 10/8
اقساطی
New World Saigon hotel
۵ ستاره
BB
شهر هوشی مین (3 شب)
Koi Resort & Spa Hoi An
۵ ستاره
BB
دانانگ (3 شب)
Pan Pacific Hanoi
۵ ستاره
BB
هانوی (2 شب)
Ambassador Halong Cruise
کشتی کروز
ALL
خلیج ها لونگ (1 شب)
رفت:
چهارشنبه
1402/09/29
04:30
امارات
امارات
برگشت:
جمعه
1402/10/08
08:00
امارات
امارات
2بعدی >