برای استفاده از اپلیکیشن مسافران، جاوااسکریپت مرورگر را فعال کنید

تور کوالالامپور + پنانگ 26 شهریور 1403(7 شب از تهران)

دوشنبه 6/26 سه‌شنبه 7/3
Sakura Elite Hotel Kuala Lumpur
۴ ستاره
BB
کوالالامپور (4 شب)
Rainbow Paradise Beach Resort hotel
۳ ستاره تاپ
BB
پنانگ (3 شب)
رفت:
دوشنبه
1403/06/26
11:25
ایر عربیا
ایر عربیا
برگشت:
سه‌شنبه
1403/07/03
00:00
ایر عربیا
ایر عربیا

تور کوالالامپور + پنانگ 29 مرداد 1403(7 شب از تهران)

دوشنبه 5/29 سه‌شنبه 6/6
Sakura Elite Hotel Kuala Lumpur
۴ ستاره
BB
کوالالامپور (4 شب)
Rainbow Paradise Beach Resort hotel
۳ ستاره تاپ
BB
پنانگ (3 شب)
رفت:
دوشنبه
1403/05/29
11:25
ایر عربیا
ایر عربیا
برگشت:
سه‌شنبه
1403/06/06
00:00
ایر عربیا
ایر عربیا

تور کوالالامپور + پنانگ 4 شهریور 1403(7 شب از تهران)

یک‌شنبه 6/4 دوشنبه 6/12
Sakura Elite Hotel Kuala Lumpur
۴ ستاره
BB
کوالالامپور (4 شب)
Rainbow Paradise Beach Resort hotel
۳ ستاره تاپ
BB
پنانگ (3 شب)
رفت:
یک‌شنبه
1403/06/04
11:25
ایر عربیا
ایر عربیا
برگشت:
دوشنبه
1403/06/12
00:00
ایر عربیا
ایر عربیا

تور کوالالامپور + پنانگ 12 شهریور 1403(7 شب از تهران)

دوشنبه 6/12 سه‌شنبه 6/20
Sakura Elite Hotel Kuala Lumpur
۴ ستاره
BB
کوالالامپور (4 شب)
Rainbow Paradise Beach Resort hotel
۳ ستاره تاپ
BB
پنانگ (3 شب)
رفت:
دوشنبه
1403/06/12
11:25
ایر عربیا
ایر عربیا
برگشت:
سه‌شنبه
1403/06/20
00:00
ایر عربیا
ایر عربیا

تور کوالالامپور + پنانگ 25 شهریور 1403(7 شب از تهران)

یک‌شنبه 6/25 دوشنبه 7/2
Sakura Elite Hotel Kuala Lumpur
۴ ستاره
BB
کوالالامپور (4 شب)
Rainbow Paradise Beach Resort hotel
۳ ستاره تاپ
BB
پنانگ (3 شب)
رفت:
یک‌شنبه
1403/06/25
11:25
ایر عربیا
ایر عربیا
برگشت:
دوشنبه
1403/07/02
00:00
ایر عربیا
ایر عربیا

تور کوالالامپور + پنانگ 26 شهریور 1403(7 شب از تهران)

دوشنبه 6/26 سه‌شنبه 7/3
Holiday Inn Express Kuala Lumpur City Centre
(2)
۳ ستاره
BB
کوالالامپور (4 شب)
Flamingo Beach Hotel
(4)
۳ ستاره
BB
پنانگ (3 شب)
رفت:
دوشنبه
1403/06/26
11:25
ایر عربیا
ایر عربیا
برگشت:
سه‌شنبه
1403/07/03
00:00
ایر عربیا
ایر عربیا

تور کوالالامپور + پنانگ 5 شهریور 1403(7 شب از تهران)

دوشنبه 6/5 سه‌شنبه 6/13
Sakura Elite Hotel Kuala Lumpur
۴ ستاره
BB
کوالالامپور (4 شب)
Rainbow Paradise Beach Resort hotel
۳ ستاره تاپ
BB
پنانگ (3 شب)
رفت:
دوشنبه
1403/06/05
11:25
ایر عربیا
ایر عربیا
برگشت:
سه‌شنبه
1403/06/13
00:00
ایر عربیا
ایر عربیا

تور کوالالامپور + پنانگ 7 شهریور 1403(7 شب از تهران)

چهارشنبه 6/7 پنج‌شنبه 6/15
Sakura Elite Hotel Kuala Lumpur
۴ ستاره
BB
کوالالامپور (4 شب)
Rainbow Paradise Beach Resort hotel
۳ ستاره تاپ
BB
پنانگ (3 شب)
رفت:
چهارشنبه
1403/06/07
11:25
ایر عربیا
ایر عربیا
برگشت:
پنج‌شنبه
1403/06/15
00:00
ایر عربیا
ایر عربیا

تور کوالالامپور + پنانگ 27 مرداد 1403(7 شب از تهران)

شنبه 5/27 دوشنبه 6/5
Sakura Elite Hotel Kuala Lumpur
۴ ستاره
BB
کوالالامپور (4 شب)
Rainbow Paradise Beach Resort hotel
۳ ستاره تاپ
BB
پنانگ (3 شب)
رفت:
شنبه
1403/05/27
14:25
ایر عربیا
ایر عربیا
برگشت:
دوشنبه
1403/06/05
00:00
ایر عربیا
ایر عربیا

تور کوالالامپور + پنانگ 31 مرداد 1403(7 شب از تهران)

چهارشنبه 5/31 پنج‌شنبه 6/8
Sakura Elite Hotel Kuala Lumpur
۴ ستاره
BB
کوالالامپور (4 شب)
Rainbow Paradise Beach Resort hotel
۳ ستاره تاپ
BB
پنانگ (3 شب)
رفت:
چهارشنبه
1403/05/31
11:25
ایر عربیا
ایر عربیا
برگشت:
پنج‌شنبه
1403/06/08
00:00
ایر عربیا
ایر عربیا

تور کوالالامپور + پنانگ 3 شهریور 1403(7 شب از تهران)

شنبه 6/3 دوشنبه 6/12
Sakura Elite Hotel Kuala Lumpur
۴ ستاره
BB
کوالالامپور (4 شب)
Rainbow Paradise Beach Resort hotel
۳ ستاره تاپ
BB
پنانگ (3 شب)
رفت:
شنبه
1403/06/03
14:25
ایر عربیا
ایر عربیا
برگشت:
دوشنبه
1403/06/12
00:00
ایر عربیا
ایر عربیا

تور کوالالامپور + پنانگ 10 شهریور 1403(7 شب از تهران)

شنبه 6/10 دوشنبه 6/19
Sakura Elite Hotel Kuala Lumpur
۴ ستاره
BB
کوالالامپور (4 شب)
Rainbow Paradise Beach Resort hotel
۳ ستاره تاپ
BB
پنانگ (3 شب)
رفت:
شنبه
1403/06/10
14:25
ایر عربیا
ایر عربیا
برگشت:
دوشنبه
1403/06/19
00:00
ایر عربیا
ایر عربیا

تور کوالالامپور + پنانگ 14 شهریور 1403(7 شب از تهران)

چهارشنبه 6/14 پنج‌شنبه 6/22
Sakura Elite Hotel Kuala Lumpur
۴ ستاره
BB
کوالالامپور (4 شب)
Rainbow Paradise Beach Resort hotel
۳ ستاره تاپ
BB
پنانگ (3 شب)
رفت:
چهارشنبه
1403/06/14
11:25
ایر عربیا
ایر عربیا
برگشت:
پنج‌شنبه
1403/06/22
00:00
ایر عربیا
ایر عربیا

تور کوالالامپور + پنانگ 26 شهریور 1403(7 شب از تهران)

دوشنبه 6/26 سه‌شنبه 7/3
Mercure-Kuala-Lumpur-Shaw-Parade
(1)
۴ ستاره
BB
کوالالامپور (4 شب)
Royale Chulan Penang Hotel
۴ ستاره
BB
پنانگ (3 شب)
رفت:
دوشنبه
1403/06/26
11:25
ایر عربیا
ایر عربیا
برگشت:
سه‌شنبه
1403/07/03
00:00
ایر عربیا
ایر عربیا

تور کوالالامپور + پنانگ 29 مرداد 1403(7 شب از تهران)

دوشنبه 5/29 سه‌شنبه 6/6
Holiday Inn Express Kuala Lumpur City Centre
(2)
۳ ستاره
BB
کوالالامپور (4 شب)
Flamingo Beach Hotel
(4)
۳ ستاره
BB
پنانگ (3 شب)
رفت:
دوشنبه
1403/05/29
11:25
ایر عربیا
ایر عربیا
برگشت:
سه‌شنبه
1403/06/06
00:00
ایر عربیا
ایر عربیا
220بعدی >