برای استفاده از اپلیکیشن مسافران، جاوااسکریپت مرورگر را فعال کنید

تور هوآ هین + چیانگ مای + بانکوک 22 اسفند 1402(7 شب از تهران)

سه‌شنبه 12/22 چهارشنبه 1/1
Blu Marine Hua Hin Resort & Villas
۴ ستاره
BB
هوآ هین (2 شب)
Nantra Chiangmai Riverfront Hotel
۴ ستاره
BB
چیانگ مای (3 شب)
Forum Park Hotel
(1)
۳ ستاره
BB
بانکوک (2 شب)
رفت:
سه‌شنبه
1402/12/22
21:40
هواپیمائی ماهان
هواپیمائی ماهان
برگشت:
چهارشنبه
1403/01/01
10:30
هواپیمائی ماهان
هواپیمائی ماهان

تور هوآ هین + چیانگ مای + بانکوک 22 اسفند 1402(7 شب از تهران)

سه‌شنبه 12/22 چهارشنبه 1/1
ibis-Hua-Hin
۳ ستاره
BB
هوآ هین (2 شب)
ibis Styles Chiang Mai Hotel
۳ ستاره
BB
چیانگ مای (3 شب)
Ibis Bangkok Sathorn
(5)
۳ ستاره
BB
بانکوک (2 شب)
رفت:
سه‌شنبه
1402/12/22
21:40
هواپیمائی ماهان
هواپیمائی ماهان
برگشت:
چهارشنبه
1403/01/01
10:30
هواپیمائی ماهان
هواپیمائی ماهان

تور هوآ هین + چیانگ مای + بانکوک 22 اسفند 1402(7 شب از تهران)

سه‌شنبه 12/22 چهارشنبه 1/1
Radisson Resort & Spa Hua Hin
۴ ستاره
BB
هوآ هین (2 شب)
Centara Riverside Hotel Chiang Mai
۴ ستاره
BB
چیانگ مای (3 شب)
Prince Palace Hotel
(8)
۴ ستاره
BB
بانکوک (2 شب)
رفت:
سه‌شنبه
1402/12/22
21:40
هواپیمائی ماهان
هواپیمائی ماهان
برگشت:
چهارشنبه
1403/01/01
10:30
هواپیمائی ماهان
هواپیمائی ماهان

تور هوآ هین + چیانگ مای + بانکوک 24 اسفند 1402(7 شب از تهران)

پنج‌شنبه 12/24 جمعه 1/3
Blu Marine Hua Hin Resort & Villas
۴ ستاره
BB
هوآ هین (2 شب)
Nantra Chiangmai Riverfront Hotel
۴ ستاره
BB
چیانگ مای (3 شب)
Forum Park Hotel
(1)
۳ ستاره
BB
بانکوک (2 شب)
رفت:
پنج‌شنبه
1402/12/24
21:40
هواپیمائی ماهان
هواپیمائی ماهان
برگشت:
جمعه
1403/01/03
10:30
هواپیمائی ماهان
هواپیمائی ماهان

تور هوآ هین + چیانگ مای + بانکوک 24 اسفند 1402(7 شب از تهران)

پنج‌شنبه 12/24 جمعه 1/3
ibis-Hua-Hin
۳ ستاره
BB
هوآ هین (2 شب)
ibis Styles Chiang Mai Hotel
۳ ستاره
BB
چیانگ مای (3 شب)
Ibis Bangkok Sathorn
(5)
۳ ستاره
BB
بانکوک (2 شب)
رفت:
پنج‌شنبه
1402/12/24
21:40
هواپیمائی ماهان
هواپیمائی ماهان
برگشت:
جمعه
1403/01/03
10:30
هواپیمائی ماهان
هواپیمائی ماهان

تور هوآ هین + چیانگ مای + بانکوک 24 اسفند 1402(7 شب از تهران)

پنج‌شنبه 12/24 جمعه 1/3
Radisson Resort & Spa Hua Hin
۴ ستاره
BB
هوآ هین (2 شب)
Centara Riverside Hotel Chiang Mai
۴ ستاره
BB
چیانگ مای (3 شب)
Prince Palace Hotel
(8)
۴ ستاره
BB
بانکوک (2 شب)
رفت:
پنج‌شنبه
1402/12/24
21:40
هواپیمائی ماهان
هواپیمائی ماهان
برگشت:
جمعه
1403/01/03
10:30
هواپیمائی ماهان
هواپیمائی ماهان

تور هوآ هین + چیانگ مای + بانکوک 22 اسفند 1402(7 شب از تهران)

سه‌شنبه 12/22 چهارشنبه 1/1
Avani+ Hua Hin Resort
۵ ستاره
BB
هوآ هین (2 شب)
Cross Chiang Mai Riverside
۵ ستاره
BB
چیانگ مای (3 شب)
Baiyoke Sky Hotel
(9)
۴ ستاره
BB
بانکوک (2 شب)
رفت:
سه‌شنبه
1402/12/22
21:40
هواپیمائی ماهان
هواپیمائی ماهان
برگشت:
چهارشنبه
1403/01/01
10:30
هواپیمائی ماهان
هواپیمائی ماهان

تور هوآ هین + چیانگ مای + بانکوک 9 فروردین 1403(7 شب از تهران)

پنج‌شنبه 1/9 جمعه 1/17
نوروز ۱۴۰۳
Blu Marine Hua Hin Resort & Villas
۴ ستاره
BB
هوآ هین (2 شب)
Nantra Chiangmai Riverfront Hotel
۴ ستاره
BB
چیانگ مای (3 شب)
Forum Park Hotel
(1)
۳ ستاره
BB
بانکوک (2 شب)
رفت:
پنج‌شنبه
1403/01/09
21:40
هواپیمائی ماهان
هواپیمائی ماهان
برگشت:
جمعه
1403/01/17
10:30
هواپیمائی ماهان
هواپیمائی ماهان

تور هوآ هین + چیانگ مای + بانکوک 24 اسفند 1402(7 شب از تهران)

پنج‌شنبه 12/24 جمعه 1/3
Avani+ Hua Hin Resort
۵ ستاره
BB
هوآ هین (2 شب)
Cross Chiang Mai Riverside
۵ ستاره
BB
چیانگ مای (3 شب)
Baiyoke Sky Hotel
(9)
۴ ستاره
BB
بانکوک (2 شب)
رفت:
پنج‌شنبه
1402/12/24
21:40
هواپیمائی ماهان
هواپیمائی ماهان
برگشت:
جمعه
1403/01/03
10:30
هواپیمائی ماهان
هواپیمائی ماهان

تور هوآ هین + چیانگ مای + بانکوک 9 فروردین 1403(7 شب از تهران)

پنج‌شنبه 1/9 جمعه 1/17
نوروز ۱۴۰۳
ibis-Hua-Hin
۳ ستاره
BB
هوآ هین (2 شب)
ibis Styles Chiang Mai Hotel
۳ ستاره
BB
چیانگ مای (3 شب)
Ibis Bangkok Sathorn
(5)
۳ ستاره
BB
بانکوک (2 شب)
رفت:
پنج‌شنبه
1403/01/09
21:40
هواپیمائی ماهان
هواپیمائی ماهان
برگشت:
جمعه
1403/01/17
10:30
هواپیمائی ماهان
هواپیمائی ماهان

تور هوآ هین + چیانگ مای + بانکوک 9 فروردین 1403(7 شب از تهران)

پنج‌شنبه 1/9 جمعه 1/17
نوروز ۱۴۰۳
Radisson Resort & Spa Hua Hin
۴ ستاره
BB
هوآ هین (2 شب)
Centara Riverside Hotel Chiang Mai
۴ ستاره
BB
چیانگ مای (3 شب)
Prince Palace Hotel
(8)
۴ ستاره
BB
بانکوک (2 شب)
رفت:
پنج‌شنبه
1403/01/09
21:40
هواپیمائی ماهان
هواپیمائی ماهان
برگشت:
جمعه
1403/01/17
10:30
هواپیمائی ماهان
هواپیمائی ماهان

تور هوآ هین + چیانگ مای + بانکوک 29 اسفند 1402(7 شب از تهران)

سه‌شنبه 12/29 چهارشنبه 1/8
نوروز ۱۴۰۳
Blu Marine Hua Hin Resort & Villas
۴ ستاره
BB
هوآ هین (2 شب)
Nantra Chiangmai Riverfront Hotel
۴ ستاره
BB
چیانگ مای (3 شب)
Forum Park Hotel
(1)
۳ ستاره
BB
بانکوک (2 شب)
رفت:
سه‌شنبه
1402/12/29
21:40
هواپیمائی ماهان
هواپیمائی ماهان
برگشت:
چهارشنبه
1403/01/08
10:30
هواپیمائی ماهان
هواپیمائی ماهان

تور هوآ هین + چیانگ مای + بانکوک 7 فروردین 1403(7 شب از تهران)

سه‌شنبه 1/7 چهارشنبه 1/15
نوروز ۱۴۰۳
Blu Marine Hua Hin Resort & Villas
۴ ستاره
BB
هوآ هین (2 شب)
Nantra Chiangmai Riverfront Hotel
۴ ستاره
BB
چیانگ مای (3 شب)
Forum Park Hotel
(1)
۳ ستاره
BB
بانکوک (2 شب)
رفت:
سه‌شنبه
1403/01/07
21:40
هواپیمائی ماهان
هواپیمائی ماهان
برگشت:
چهارشنبه
1403/01/15
10:30
هواپیمائی ماهان
هواپیمائی ماهان

تور هوآ هین + چیانگ مای + بانکوک 29 اسفند 1402(7 شب از تهران)

سه‌شنبه 12/29 چهارشنبه 1/8
نوروز ۱۴۰۳
ibis-Hua-Hin
۳ ستاره
BB
هوآ هین (2 شب)
ibis Styles Chiang Mai Hotel
۳ ستاره
BB
چیانگ مای (3 شب)
Ibis Bangkok Sathorn
(5)
۳ ستاره
BB
بانکوک (2 شب)
رفت:
سه‌شنبه
1402/12/29
21:40
هواپیمائی ماهان
هواپیمائی ماهان
برگشت:
چهارشنبه
1403/01/08
10:30
هواپیمائی ماهان
هواپیمائی ماهان

تور هوآ هین + چیانگ مای + بانکوک 7 فروردین 1403(7 شب از تهران)

سه‌شنبه 1/7 چهارشنبه 1/15
نوروز ۱۴۰۳
ibis-Hua-Hin
۳ ستاره
BB
هوآ هین (2 شب)
ibis Styles Chiang Mai Hotel
۳ ستاره
BB
چیانگ مای (3 شب)
Ibis Bangkok Sathorn
(5)
۳ ستاره
BB
بانکوک (2 شب)
رفت:
سه‌شنبه
1403/01/07
21:40
هواپیمائی ماهان
هواپیمائی ماهان
برگشت:
چهارشنبه
1403/01/15
10:30
هواپیمائی ماهان
هواپیمائی ماهان
2بعدی >