برای استفاده از اپلیکیشن مسافران، جاوااسکریپت مرورگر را فعال کنید

تور کلمبو + بنتوتا 10 اردیبهشت 1403(6 شب از تهران)

دوشنبه 2/10 سه‌شنبه 2/18
اقساطی
Mirage Hotel Colombo
۴ ستاره
BB
کلمبو (2 شب)
Earl's Reef, Beruwala
۴ ستاره
HB
بنتوتا (4 شب)
رفت:
دوشنبه
1403/02/10
15:20
فلای دبی‌
فلای دبی‌
برگشت:
سه‌شنبه
1403/02/18
00:00
فلای دبی‌
فلای دبی‌

تور کلمبو + بنتوتا 11 اردیبهشت 1403(6 شب از تهران)

سه‌شنبه 2/11 چهارشنبه 2/19
اقساطی
Mirage Hotel Colombo
۴ ستاره
BB
کلمبو (2 شب)
Earl's Reef, Beruwala
۴ ستاره
HB
بنتوتا (4 شب)
رفت:
سه‌شنبه
1403/02/11
15:20
فلای دبی‌
فلای دبی‌
برگشت:
چهارشنبه
1403/02/19
00:00
فلای دبی‌
فلای دبی‌

تور کلمبو + بنتوتا 12 اردیبهشت 1403(6 شب از تهران)

چهارشنبه 2/12 پنج‌شنبه 2/20
اقساطی
Mirage Hotel Colombo
۴ ستاره
BB
کلمبو (2 شب)
Earl's Reef, Beruwala
۴ ستاره
HB
بنتوتا (4 شب)
رفت:
چهارشنبه
1403/02/12
15:20
فلای دبی‌
فلای دبی‌
برگشت:
پنج‌شنبه
1403/02/20
00:00
فلای دبی‌
فلای دبی‌

تور کلمبو + بنتوتا 13 اردیبهشت 1403(6 شب از تهران)

پنج‌شنبه 2/13 جمعه 2/21
اقساطی
Mirage Hotel Colombo
۴ ستاره
BB
کلمبو (2 شب)
Earl's Reef, Beruwala
۴ ستاره
HB
بنتوتا (4 شب)
رفت:
پنج‌شنبه
1403/02/13
15:20
فلای دبی‌
فلای دبی‌
برگشت:
جمعه
1403/02/21
00:00
فلای دبی‌
فلای دبی‌

تور کلمبو + بنتوتا 14 اردیبهشت 1403(6 شب از تهران)

جمعه 2/14 شنبه 2/22
اقساطی
Mirage Hotel Colombo
۴ ستاره
BB
کلمبو (2 شب)
Earl's Reef, Beruwala
۴ ستاره
HB
بنتوتا (4 شب)
رفت:
جمعه
1403/02/14
15:20
فلای دبی‌
فلای دبی‌
برگشت:
شنبه
1403/02/22
00:00
فلای دبی‌
فلای دبی‌

تور کلمبو + بنتوتا 15 اردیبهشت 1403(6 شب از تهران)

شنبه 2/15 یک‌شنبه 2/23
اقساطی
Mirage Hotel Colombo
۴ ستاره
BB
کلمبو (2 شب)
Earl's Reef, Beruwala
۴ ستاره
HB
بنتوتا (4 شب)
رفت:
شنبه
1403/02/15
15:20
فلای دبی‌
فلای دبی‌
برگشت:
یک‌شنبه
1403/02/23
00:00
فلای دبی‌
فلای دبی‌

تور کلمبو + بنتوتا 16 اردیبهشت 1403(6 شب از تهران)

یک‌شنبه 2/16 دوشنبه 2/24
اقساطی
Mirage Hotel Colombo
۴ ستاره
BB
کلمبو (2 شب)
Earl's Reef, Beruwala
۴ ستاره
HB
بنتوتا (4 شب)
رفت:
یک‌شنبه
1403/02/16
15:20
فلای دبی‌
فلای دبی‌
برگشت:
دوشنبه
1403/02/24
00:00
فلای دبی‌
فلای دبی‌

تور کلمبو + بنتوتا 17 اردیبهشت 1403(6 شب از تهران)

دوشنبه 2/17 سه‌شنبه 2/25
اقساطی
Mirage Hotel Colombo
۴ ستاره
BB
کلمبو (2 شب)
Earl's Reef, Beruwala
۴ ستاره
HB
بنتوتا (4 شب)
رفت:
دوشنبه
1403/02/17
15:20
فلای دبی‌
فلای دبی‌
برگشت:
سه‌شنبه
1403/02/25
00:00
فلای دبی‌
فلای دبی‌

تور کلمبو + بنتوتا 18 اردیبهشت 1403(6 شب از تهران)

سه‌شنبه 2/18 چهارشنبه 2/26
اقساطی
Mirage Hotel Colombo
۴ ستاره
BB
کلمبو (2 شب)
Earl's Reef, Beruwala
۴ ستاره
HB
بنتوتا (4 شب)
رفت:
سه‌شنبه
1403/02/18
15:20
فلای دبی‌
فلای دبی‌
برگشت:
چهارشنبه
1403/02/26
00:00
فلای دبی‌
فلای دبی‌

تور کلمبو + بنتوتا 19 اردیبهشت 1403(6 شب از تهران)

چهارشنبه 2/19 پنج‌شنبه 2/27
اقساطی
Mirage Hotel Colombo
۴ ستاره
BB
کلمبو (2 شب)
Earl's Reef, Beruwala
۴ ستاره
HB
بنتوتا (4 شب)
رفت:
چهارشنبه
1403/02/19
15:20
فلای دبی‌
فلای دبی‌
برگشت:
پنج‌شنبه
1403/02/27
00:00
فلای دبی‌
فلای دبی‌

تور کلمبو + بنتوتا 10 اردیبهشت 1403(6 شب از تهران)

دوشنبه 2/10 سه‌شنبه 2/18
اقساطی
Granbell Hotel Colombo
(4)
۴ ستاره
HB
کلمبو (2 شب)
The Palms Hotel
۴ ستاره
HB
بنتوتا (4 شب)
رفت:
دوشنبه
1403/02/10
15:20
فلای دبی‌
فلای دبی‌
برگشت:
سه‌شنبه
1403/02/18
00:00
فلای دبی‌
فلای دبی‌

تور کلمبو + بنتوتا 11 اردیبهشت 1403(6 شب از تهران)

سه‌شنبه 2/11 چهارشنبه 2/19
اقساطی
Granbell Hotel Colombo
(4)
۴ ستاره
HB
کلمبو (2 شب)
The Palms Hotel
۴ ستاره
HB
بنتوتا (4 شب)
رفت:
سه‌شنبه
1403/02/11
15:20
فلای دبی‌
فلای دبی‌
برگشت:
چهارشنبه
1403/02/19
00:00
فلای دبی‌
فلای دبی‌

تور کلمبو + بنتوتا 12 اردیبهشت 1403(6 شب از تهران)

چهارشنبه 2/12 پنج‌شنبه 2/20
اقساطی
Granbell Hotel Colombo
(4)
۴ ستاره
HB
کلمبو (2 شب)
The Palms Hotel
۴ ستاره
HB
بنتوتا (4 شب)
رفت:
چهارشنبه
1403/02/12
15:20
فلای دبی‌
فلای دبی‌
برگشت:
پنج‌شنبه
1403/02/20
00:00
فلای دبی‌
فلای دبی‌

تور کلمبو + بنتوتا 13 اردیبهشت 1403(6 شب از تهران)

پنج‌شنبه 2/13 جمعه 2/21
اقساطی
Granbell Hotel Colombo
(4)
۴ ستاره
HB
کلمبو (2 شب)
The Palms Hotel
۴ ستاره
HB
بنتوتا (4 شب)
رفت:
پنج‌شنبه
1403/02/13
15:20
فلای دبی‌
فلای دبی‌
برگشت:
جمعه
1403/02/21
00:00
فلای دبی‌
فلای دبی‌

تور کلمبو + بنتوتا 14 اردیبهشت 1403(6 شب از تهران)

جمعه 2/14 شنبه 2/22
اقساطی
Granbell Hotel Colombo
(4)
۴ ستاره
HB
کلمبو (2 شب)
The Palms Hotel
۴ ستاره
HB
بنتوتا (4 شب)
رفت:
جمعه
1403/02/14
15:20
فلای دبی‌
فلای دبی‌
برگشت:
شنبه
1403/02/22
00:00
فلای دبی‌
فلای دبی‌
213بعدی >