برای استفاده از اپلیکیشن مسافران، جاوااسکریپت مرورگر را فعال کنید

تور کندی + بنتوتا + کلمبو 3 مرداد 1403(7 شب از مشهد)

چهارشنبه 5/3 پنج‌شنبه 5/11
Swiss Residence Kandy Hotel
۴ ستاره
HB
کندی (2 شب)
Club Bentota
۳ ستاره
HB
بنتوتا (3 شب)
Mirage Hotel Colombo
۴ ستاره
BB
کلمبو (2 شب)
رفت:
چهارشنبه
1403/05/03
23:05
ایر عربیا
ایر عربیا
برگشت:
پنج‌شنبه
1403/05/11
14:40
ایر عربیا
ایر عربیا

تور کندی + بنتوتا + کلمبو 10 مرداد 1403(7 شب از مشهد)

چهارشنبه 5/10 پنج‌شنبه 5/18
Swiss Residence Kandy Hotel
۴ ستاره
HB
کندی (2 شب)
Club Bentota
۳ ستاره
HB
بنتوتا (3 شب)
Mirage Hotel Colombo
۴ ستاره
BB
کلمبو (2 شب)
رفت:
چهارشنبه
1403/05/10
23:05
ایر عربیا
ایر عربیا
برگشت:
پنج‌شنبه
1403/05/18
14:40
ایر عربیا
ایر عربیا

تور کندی + بنتوتا + کلمبو 17 مرداد 1403(7 شب از مشهد)

چهارشنبه 5/17 پنج‌شنبه 5/25
Swiss Residence Kandy Hotel
۴ ستاره
HB
کندی (2 شب)
Club Bentota
۳ ستاره
HB
بنتوتا (3 شب)
Mirage Hotel Colombo
۴ ستاره
BB
کلمبو (2 شب)
رفت:
چهارشنبه
1403/05/17
23:05
ایر عربیا
ایر عربیا
برگشت:
پنج‌شنبه
1403/05/25
14:40
ایر عربیا
ایر عربیا

تور کندی + بنتوتا + کلمبو 24 مرداد 1403(7 شب از مشهد)

چهارشنبه 5/24 پنج‌شنبه 6/1
Swiss Residence Kandy Hotel
۴ ستاره
HB
کندی (2 شب)
Club Bentota
۳ ستاره
HB
بنتوتا (3 شب)
Mirage Hotel Colombo
۴ ستاره
BB
کلمبو (2 شب)
رفت:
چهارشنبه
1403/05/24
23:05
ایر عربیا
ایر عربیا
برگشت:
پنج‌شنبه
1403/06/01
14:40
ایر عربیا
ایر عربیا

تور کندی + بنتوتا + کلمبو 31 مرداد 1403(7 شب از مشهد)

چهارشنبه 5/31 پنج‌شنبه 6/8
Swiss Residence Kandy Hotel
۴ ستاره
HB
کندی (2 شب)
Club Bentota
۳ ستاره
HB
بنتوتا (3 شب)
Mirage Hotel Colombo
۴ ستاره
BB
کلمبو (2 شب)
رفت:
چهارشنبه
1403/05/31
23:05
ایر عربیا
ایر عربیا
برگشت:
پنج‌شنبه
1403/06/08
14:40
ایر عربیا
ایر عربیا

تور کندی + بنتوتا + کلمبو 3 مرداد 1403(7 شب از مشهد)

چهارشنبه 5/3 پنج‌شنبه 5/11
Royal Classic Resort
۴ ستاره
HB
کندی (2 شب)
Tangerine Beach Hotel
۴ ستاره
HB
کالوتارا (3 شب)
Mirage Hotel Colombo
۴ ستاره
BB
کلمبو (2 شب)
رفت:
چهارشنبه
1403/05/03
23:05
ایر عربیا
ایر عربیا
برگشت:
پنج‌شنبه
1403/05/11
14:40
ایر عربیا
ایر عربیا

تور کندی + بنتوتا + کلمبو 10 مرداد 1403(7 شب از مشهد)

چهارشنبه 5/10 پنج‌شنبه 5/18
Royal Classic Resort
۴ ستاره
HB
کندی (2 شب)
Tangerine Beach Hotel
۴ ستاره
HB
کالوتارا (3 شب)
Mirage Hotel Colombo
۴ ستاره
BB
کلمبو (2 شب)
رفت:
چهارشنبه
1403/05/10
23:05
ایر عربیا
ایر عربیا
برگشت:
پنج‌شنبه
1403/05/18
14:40
ایر عربیا
ایر عربیا

تور کندی + بنتوتا + کلمبو 17 مرداد 1403(7 شب از مشهد)

چهارشنبه 5/17 پنج‌شنبه 5/25
Royal Classic Resort
۴ ستاره
HB
کندی (2 شب)
Tangerine Beach Hotel
۴ ستاره
HB
کالوتارا (3 شب)
Mirage Hotel Colombo
۴ ستاره
BB
کلمبو (2 شب)
رفت:
چهارشنبه
1403/05/17
23:05
ایر عربیا
ایر عربیا
برگشت:
پنج‌شنبه
1403/05/25
14:40
ایر عربیا
ایر عربیا

تور کندی + بنتوتا + کلمبو 24 مرداد 1403(7 شب از مشهد)

چهارشنبه 5/24 پنج‌شنبه 6/1
Royal Classic Resort
۴ ستاره
HB
کندی (2 شب)
Tangerine Beach Hotel
۴ ستاره
HB
کالوتارا (3 شب)
Mirage Hotel Colombo
۴ ستاره
BB
کلمبو (2 شب)
رفت:
چهارشنبه
1403/05/24
23:05
ایر عربیا
ایر عربیا
برگشت:
پنج‌شنبه
1403/06/01
14:40
ایر عربیا
ایر عربیا

تور کندی + بنتوتا + کلمبو 31 مرداد 1403(7 شب از مشهد)

چهارشنبه 5/31 پنج‌شنبه 6/8
Royal Classic Resort
۴ ستاره
HB
کندی (2 شب)
Tangerine Beach Hotel
۴ ستاره
HB
کالوتارا (3 شب)
Mirage Hotel Colombo
۴ ستاره
BB
کلمبو (2 شب)
رفت:
چهارشنبه
1403/05/31
23:05
ایر عربیا
ایر عربیا
برگشت:
پنج‌شنبه
1403/06/08
14:40
ایر عربیا
ایر عربیا

تور کلمبو + کندی + بنتوتا 19 مرداد 1403(7 شب از تهران)

جمعه 5/19 شنبه 5/27
اقساطی
No name hotel Colombo
۳ ستاره
BB
کلمبو (2 شب)
No name hotel Kandy
۳ ستاره
BB
کندی (2 شب)
No name hotel Bentota
۳ ستاره
BB
بنتوتا (3 شب)
رفت:
جمعه
1403/05/19
14:30
ایر عربیا
ایر عربیا
برگشت:
شنبه
1403/05/27
00:00
ایر عربیا
ایر عربیا

تور کلمبو + کندی + بنتوتا 26 مرداد 1403(7 شب از تهران)

جمعه 5/26 شنبه 6/3
اقساطی
No name hotel Colombo
۳ ستاره
BB
کلمبو (2 شب)
No name hotel Kandy
۳ ستاره
BB
کندی (2 شب)
No name hotel Bentota
۳ ستاره
BB
بنتوتا (3 شب)
رفت:
جمعه
1403/05/26
14:30
ایر عربیا
ایر عربیا
برگشت:
شنبه
1403/06/03
00:00
ایر عربیا
ایر عربیا

تور کلمبو + کندی + بنتوتا 1 مرداد 1403(7 شب از مشهد)

دوشنبه 5/1 سه‌شنبه 5/9
Mirage Hotel Colombo
۴ ستاره
BB
کلمبو (2 شب)
Swiss Residence Kandy Hotel
۴ ستاره
HB
کندی (2 شب)
Club Bentota
۳ ستاره
HB
بنتوتا (3 شب)
رفت:
دوشنبه
1403/05/01
23:05
ایر عربیا
ایر عربیا
برگشت:
سه‌شنبه
1403/05/09
00:00
ایر عربیا
ایر عربیا

تور کلمبو + کندی + بنتوتا 3 مرداد 1403(7 شب از مشهد)

چهارشنبه 5/3 پنج‌شنبه 5/11
Mirage Hotel Colombo
۴ ستاره
BB
کلمبو (2 شب)
Swiss Residence Kandy Hotel
۴ ستاره
HB
کندی (2 شب)
Club Bentota
۳ ستاره
HB
بنتوتا (3 شب)
رفت:
چهارشنبه
1403/05/03
23:05
ایر عربیا
ایر عربیا
برگشت:
پنج‌شنبه
1403/05/11
00:00
ایر عربیا
ایر عربیا

تور کلمبو + کندی + بنتوتا 8 مرداد 1403(7 شب از مشهد)

دوشنبه 5/8 سه‌شنبه 5/16
Mirage Hotel Colombo
۴ ستاره
BB
کلمبو (2 شب)
Swiss Residence Kandy Hotel
۴ ستاره
HB
کندی (2 شب)
Club Bentota
۳ ستاره
HB
بنتوتا (3 شب)
رفت:
دوشنبه
1403/05/08
23:05
ایر عربیا
ایر عربیا
برگشت:
سه‌شنبه
1403/05/16
00:00
ایر عربیا
ایر عربیا
29بعدی >