برای استفاده از اپلیکیشن مسافران، جاوااسکریپت مرورگر را فعال کنید

تور کلمبو + کندی + بنتوتا 6 اردیبهشت 1403(7 شب از تهران)

پنج‌شنبه 2/6 جمعه 2/14
Pearl Grand Hotel
۳ ستاره تاپ
BB
کلمبو (2 شب)
Hotel Devon
۳ ستاره
HB
کندی (2 شب)
Aryana Queen Beach Resort Hotel
۳ ستاره
HB
بنتوتا (3 شب)
رفت:
پنج‌شنبه
1403/02/06
22:45
قطر
قطر
برگشت:
جمعه
1403/02/14
00:00
قطر
قطر

تور کلمبو + کندی + بنتوتا 7 اردیبهشت 1403(7 شب از تهران)

جمعه 2/7 شنبه 2/15
Pearl Grand Hotel
۳ ستاره تاپ
BB
کلمبو (2 شب)
Hotel Devon
۳ ستاره
HB
کندی (2 شب)
Aryana Queen Beach Resort Hotel
۳ ستاره
HB
بنتوتا (3 شب)
رفت:
جمعه
1403/02/07
22:45
قطر
قطر
برگشت:
شنبه
1403/02/15
00:00
قطر
قطر

تور کلمبو + کندی + بنتوتا 8 اردیبهشت 1403(7 شب از تهران)

شنبه 2/8 یک‌شنبه 2/16
Pearl Grand Hotel
۳ ستاره تاپ
BB
کلمبو (2 شب)
Hotel Devon
۳ ستاره
HB
کندی (2 شب)
Aryana Queen Beach Resort Hotel
۳ ستاره
HB
بنتوتا (3 شب)
رفت:
شنبه
1403/02/08
22:45
قطر
قطر
برگشت:
یک‌شنبه
1403/02/16
00:00
قطر
قطر

تور کلمبو + کندی + بنتوتا 9 اردیبهشت 1403(7 شب از تهران)

یک‌شنبه 2/9 دوشنبه 2/17
Pearl Grand Hotel
۳ ستاره تاپ
BB
کلمبو (2 شب)
Hotel Devon
۳ ستاره
HB
کندی (2 شب)
Aryana Queen Beach Resort Hotel
۳ ستاره
HB
بنتوتا (3 شب)
رفت:
یک‌شنبه
1403/02/09
22:45
قطر
قطر
برگشت:
دوشنبه
1403/02/17
00:00
قطر
قطر

تور کلمبو + کندی + بنتوتا 10 اردیبهشت 1403(7 شب از تهران)

دوشنبه 2/10 سه‌شنبه 2/18
Pearl Grand Hotel
۳ ستاره تاپ
BB
کلمبو (2 شب)
Hotel Devon
۳ ستاره
HB
کندی (2 شب)
Aryana Queen Beach Resort Hotel
۳ ستاره
HB
بنتوتا (3 شب)
رفت:
دوشنبه
1403/02/10
22:45
قطر
قطر
برگشت:
سه‌شنبه
1403/02/18
00:00
قطر
قطر

تور کلمبو + کندی + بنتوتا 11 اردیبهشت 1403(7 شب از تهران)

سه‌شنبه 2/11 چهارشنبه 2/19
Pearl Grand Hotel
۳ ستاره تاپ
BB
کلمبو (2 شب)
Hotel Devon
۳ ستاره
HB
کندی (2 شب)
Aryana Queen Beach Resort Hotel
۳ ستاره
HB
بنتوتا (3 شب)
رفت:
سه‌شنبه
1403/02/11
22:45
قطر
قطر
برگشت:
چهارشنبه
1403/02/19
00:00
قطر
قطر

تور کلمبو + کندی + بنتوتا 12 اردیبهشت 1403(7 شب از تهران)

چهارشنبه 2/12 پنج‌شنبه 2/20
Pearl Grand Hotel
۳ ستاره تاپ
BB
کلمبو (2 شب)
Hotel Devon
۳ ستاره
HB
کندی (2 شب)
Aryana Queen Beach Resort Hotel
۳ ستاره
HB
بنتوتا (3 شب)
رفت:
چهارشنبه
1403/02/12
22:45
قطر
قطر
برگشت:
پنج‌شنبه
1403/02/20
00:00
قطر
قطر

تور کلمبو + کندی + بنتوتا 13 اردیبهشت 1403(7 شب از تهران)

پنج‌شنبه 2/13 جمعه 2/21
Pearl Grand Hotel
۳ ستاره تاپ
BB
کلمبو (2 شب)
Hotel Devon
۳ ستاره
HB
کندی (2 شب)
Aryana Queen Beach Resort Hotel
۳ ستاره
HB
بنتوتا (3 شب)
رفت:
پنج‌شنبه
1403/02/13
22:45
قطر
قطر
برگشت:
جمعه
1403/02/21
00:00
قطر
قطر

تور کلمبو + کندی + بنتوتا 20 اردیبهشت 1403(7 شب از تهران)

پنج‌شنبه 2/20 جمعه 2/28
Pearl Grand Hotel
۳ ستاره تاپ
BB
کلمبو (2 شب)
Hotel Devon
۳ ستاره
HB
کندی (2 شب)
Aryana Queen Beach Resort Hotel
۳ ستاره
HB
بنتوتا (3 شب)
رفت:
پنج‌شنبه
1403/02/20
22:45
قطر
قطر
برگشت:
جمعه
1403/02/28
00:00
قطر
قطر

تور کلمبو + کندی + بنتوتا 9 خرداد 1403(7 شب از تهران)

چهارشنبه 3/9 پنج‌شنبه 3/17
Pearl Grand Hotel
۳ ستاره تاپ
BB
کلمبو (2 شب)
Hotel Devon
۳ ستاره
HB
کندی (2 شب)
Aryana Queen Beach Resort Hotel
۳ ستاره
HB
بنتوتا (3 شب)
رفت:
چهارشنبه
1403/03/09
22:45
قطر
قطر
برگشت:
پنج‌شنبه
1403/03/17
00:00
قطر
قطر

تور کلمبو + کندی + بنتوتا 11 خرداد 1403(7 شب از تهران)

جمعه 3/11 شنبه 3/19
Pearl Grand Hotel
۳ ستاره تاپ
BB
کلمبو (2 شب)
Hotel Devon
۳ ستاره
HB
کندی (2 شب)
Aryana Queen Beach Resort Hotel
۳ ستاره
HB
بنتوتا (3 شب)
رفت:
جمعه
1403/03/11
22:45
قطر
قطر
برگشت:
شنبه
1403/03/19
00:00
قطر
قطر

تور کلمبو + کندی + بنتوتا 6 اردیبهشت 1403(7 شب از تهران)

پنج‌شنبه 2/6 جمعه 2/14
Pearl Grand Hotel
۳ ستاره تاپ
BB
کلمبو (2 شب)
Royal Kandyan Hotel
۴ ستاره
HB
کندی (2 شب)
Jie Jie Beach Jetwing hotel
۴ ستاره
HB
بنتوتا (3 شب)
رفت:
پنج‌شنبه
1403/02/06
22:45
قطر
قطر
برگشت:
جمعه
1403/02/14
00:00
قطر
قطر

تور کلمبو + کندی + بنتوتا 7 اردیبهشت 1403(7 شب از تهران)

جمعه 2/7 شنبه 2/15
Pearl Grand Hotel
۳ ستاره تاپ
BB
کلمبو (2 شب)
Royal Kandyan Hotel
۴ ستاره
HB
کندی (2 شب)
Jie Jie Beach Jetwing hotel
۴ ستاره
HB
بنتوتا (3 شب)
رفت:
جمعه
1403/02/07
22:45
قطر
قطر
برگشت:
شنبه
1403/02/15
00:00
قطر
قطر

تور کلمبو + کندی + بنتوتا 8 اردیبهشت 1403(7 شب از تهران)

شنبه 2/8 یک‌شنبه 2/16
Pearl Grand Hotel
۳ ستاره تاپ
BB
کلمبو (2 شب)
Royal Kandyan Hotel
۴ ستاره
HB
کندی (2 شب)
Jie Jie Beach Jetwing hotel
۴ ستاره
HB
بنتوتا (3 شب)
رفت:
شنبه
1403/02/08
22:45
قطر
قطر
برگشت:
یک‌شنبه
1403/02/16
00:00
قطر
قطر

تور کلمبو + کندی + بنتوتا 9 اردیبهشت 1403(7 شب از تهران)

یک‌شنبه 2/9 دوشنبه 2/17
Pearl Grand Hotel
۳ ستاره تاپ
BB
کلمبو (2 شب)
Royal Kandyan Hotel
۴ ستاره
HB
کندی (2 شب)
Jie Jie Beach Jetwing hotel
۴ ستاره
HB
بنتوتا (3 شب)
رفت:
یک‌شنبه
1403/02/09
22:45
قطر
قطر
برگشت:
دوشنبه
1403/02/17
00:00
قطر
قطر
210بعدی >