برای استفاده از اپلیکیشن مسافران، جاوااسکریپت مرورگر را فعال کنید

تور کندی + بنتوتا + کلمبو 27 مهر 1402(7 شب از تهران)

پنج‌شنبه 7/27 جمعه 8/5
اقساطی
Swiss Residence Kandy Hotel
۴ ستاره
HB
کندی (2 شب)
Club Bentota
۳ ستاره
HB
بنتوتا (3 شب)
The Steuart by Citrus hotel
۳ ستاره تاپ
BB
کلمبو (2 شب)
رفت:
پنج‌شنبه
1402/07/27
16:55
سلام ایر
سلام ایر
برگشت:
جمعه
1402/08/05
05:20
سلام ایر
سلام ایر

تور کندی + بنتوتا + کلمبو 3 آبان 1402(7 شب از تهران)

چهارشنبه 8/3 پنج‌شنبه 8/11
اقساطی
Swiss Residence Kandy Hotel
۴ ستاره
HB
کندی (2 شب)
Club Bentota
۳ ستاره
HB
بنتوتا (3 شب)
The Steuart by Citrus hotel
۳ ستاره تاپ
BB
کلمبو (2 شب)
رفت:
چهارشنبه
1402/08/03
16:55
سلام ایر
سلام ایر
برگشت:
پنج‌شنبه
1402/08/11
05:20
سلام ایر
سلام ایر

تور کندی + بنتوتا + کلمبو 11 آبان 1402(7 شب از تهران)

پنج‌شنبه 8/11 جمعه 8/19
اقساطی
Swiss Residence Kandy Hotel
۴ ستاره
HB
کندی (2 شب)
Club Bentota
۳ ستاره
HB
بنتوتا (3 شب)
The Steuart by Citrus hotel
۳ ستاره تاپ
BB
کلمبو (2 شب)
رفت:
پنج‌شنبه
1402/08/11
16:55
سلام ایر
سلام ایر
برگشت:
جمعه
1402/08/19
05:20
سلام ایر
سلام ایر

تور کندی + بنتوتا + کلمبو 16 آبان 1402(7 شب از تهران)

سه‌شنبه 8/16 چهارشنبه 8/24
اقساطی
Swiss Residence Kandy Hotel
۴ ستاره
HB
کندی (2 شب)
Club Bentota
۳ ستاره
HB
بنتوتا (3 شب)
The Steuart by Citrus hotel
۳ ستاره تاپ
BB
کلمبو (2 شب)
رفت:
سه‌شنبه
1402/08/16
16:55
سلام ایر
سلام ایر
برگشت:
چهارشنبه
1402/08/24
05:20
سلام ایر
سلام ایر

تور کندی + بنتوتا + کلمبو 18 آبان 1402(7 شب از تهران)

پنج‌شنبه 8/18 جمعه 8/26
اقساطی
Swiss Residence Kandy Hotel
۴ ستاره
HB
کندی (2 شب)
Club Bentota
۳ ستاره
HB
بنتوتا (3 شب)
The Steuart by Citrus hotel
۳ ستاره تاپ
BB
کلمبو (2 شب)
رفت:
پنج‌شنبه
1402/08/18
16:55
سلام ایر
سلام ایر
برگشت:
جمعه
1402/08/26
05:20
سلام ایر
سلام ایر

تور کندی + بنتوتا + کلمبو 23 آبان 1402(7 شب از تهران)

سه‌شنبه 8/23 چهارشنبه 9/1
اقساطی
Swiss Residence Kandy Hotel
۴ ستاره
HB
کندی (2 شب)
Club Bentota
۳ ستاره
HB
بنتوتا (3 شب)
The Steuart by Citrus hotel
۳ ستاره تاپ
BB
کلمبو (2 شب)
رفت:
سه‌شنبه
1402/08/23
16:55
سلام ایر
سلام ایر
برگشت:
چهارشنبه
1402/09/01
05:20
سلام ایر
سلام ایر

تور کندی + بنتوتا + کلمبو 25 آبان 1402(7 شب از تهران)

پنج‌شنبه 8/25 جمعه 9/3
اقساطی
Swiss Residence Kandy Hotel
۴ ستاره
HB
کندی (2 شب)
Club Bentota
۳ ستاره
HB
بنتوتا (3 شب)
The Steuart by Citrus hotel
۳ ستاره تاپ
BB
کلمبو (2 شب)
رفت:
پنج‌شنبه
1402/08/25
16:55
سلام ایر
سلام ایر
برگشت:
جمعه
1402/09/03
05:20
سلام ایر
سلام ایر

تور کندی + بنتوتا + کلمبو 30 آبان 1402(7 شب از تهران)

سه‌شنبه 8/30 چهارشنبه 9/8
اقساطی
Swiss Residence Kandy Hotel
۴ ستاره
HB
کندی (2 شب)
Club Bentota
۳ ستاره
HB
بنتوتا (3 شب)
The Steuart by Citrus hotel
۳ ستاره تاپ
BB
کلمبو (2 شب)
رفت:
سه‌شنبه
1402/08/30
16:55
سلام ایر
سلام ایر
برگشت:
چهارشنبه
1402/09/08
05:20
سلام ایر
سلام ایر

تور کندی + بنتوتا + کلمبو 27 مهر 1402(7 شب از تهران)

پنج‌شنبه 7/27 جمعه 8/5
اقساطی
Swiss Residence Kandy Hotel
۴ ستاره
HB
کندی (2 شب)
Club Bentota
۳ ستاره
HB
بنتوتا (3 شب)
Ocean Edge Suites & Hotel, Colombo
۴ ستاره تاپ
HB
کلمبو (2 شب)
رفت:
پنج‌شنبه
1402/07/27
16:55
سلام ایر
سلام ایر
برگشت:
جمعه
1402/08/05
05:20
سلام ایر
سلام ایر

تور کندی + بنتوتا + کلمبو 28 مهر 1402(7 شب از تهران)

جمعه 7/28 شنبه 8/6
Hotel Topaz
(2)
۴ ستاره
HB
کندی (2 شب)
Temple Tree Resort & Spa
۴ ستاره
HB
بنتوتا (3 شب)
Cinnamon Red Colombo Hotel
۳ ستاره
BB
کلمبو (2 شب)
رفت:
جمعه
1402/07/28
14:30
ایر عربیا
ایر عربیا
برگشت:
شنبه
1402/08/06
05:00
ایر عربیا
ایر عربیا

تور کلمبو + کندی + بنتوتا 28 مهر 1402(7 شب از تهران)

جمعه 7/28 شنبه 8/6
Cinnamon Red Colombo Hotel
۳ ستاره
BB
کلمبو (2 شب)
Hotel Topaz
(2)
۴ ستاره
HB
کندی (2 شب)
Temple Tree Resort & Spa
۴ ستاره
HB
بنتوتا (3 شب)
رفت:
جمعه
1402/07/28
14:30
ایر عربیا
ایر عربیا
برگشت:
شنبه
1402/08/06
00:00
ایر عربیا
ایر عربیا

تور کندی + بنتوتا + کلمبو 3 آبان 1402(7 شب از تهران)

چهارشنبه 8/3 پنج‌شنبه 8/11
اقساطی
Swiss Residence Kandy Hotel
۴ ستاره
HB
کندی (2 شب)
Club Bentota
۳ ستاره
HB
بنتوتا (3 شب)
Ocean Edge Suites & Hotel, Colombo
۴ ستاره تاپ
HB
کلمبو (2 شب)
رفت:
چهارشنبه
1402/08/03
16:55
سلام ایر
سلام ایر
برگشت:
پنج‌شنبه
1402/08/11
05:20
سلام ایر
سلام ایر

تور کندی + بنتوتا + کلمبو 5 آبان 1402(7 شب از تهران)

جمعه 8/5 شنبه 8/13
Hotel Topaz
(2)
۴ ستاره
HB
کندی (2 شب)
Temple Tree Resort & Spa
۴ ستاره
HB
بنتوتا (3 شب)
Cinnamon Red Colombo Hotel
۳ ستاره
BB
کلمبو (2 شب)
رفت:
جمعه
1402/08/05
14:30
ایر عربیا
ایر عربیا
برگشت:
شنبه
1402/08/13
05:00
ایر عربیا
ایر عربیا

تور کلمبو + کندی + بنتوتا 5 آبان 1402(7 شب از تهران)

جمعه 8/5 شنبه 8/13
Cinnamon Red Colombo Hotel
۳ ستاره
BB
کلمبو (2 شب)
Hotel Topaz
(2)
۴ ستاره
HB
کندی (2 شب)
Temple Tree Resort & Spa
۴ ستاره
HB
بنتوتا (3 شب)
رفت:
جمعه
1402/08/05
14:30
ایر عربیا
ایر عربیا
برگشت:
شنبه
1402/08/13
00:00
ایر عربیا
ایر عربیا

تور کندی + بنتوتا + کلمبو 11 آبان 1402(7 شب از تهران)

پنج‌شنبه 8/11 جمعه 8/19
اقساطی
Swiss Residence Kandy Hotel
۴ ستاره
HB
کندی (2 شب)
Club Bentota
۳ ستاره
HB
بنتوتا (3 شب)
Ocean Edge Suites & Hotel, Colombo
۴ ستاره تاپ
HB
کلمبو (2 شب)
رفت:
پنج‌شنبه
1402/08/11
16:55
سلام ایر
سلام ایر
برگشت:
جمعه
1402/08/19
05:20
سلام ایر
سلام ایر
235بعدی >