برای استفاده از اپلیکیشن مسافران، جاوااسکریپت مرورگر را فعال کنید

مرتب سازی (ارزان‌ترین)
فیلتر

تور کلمبو + کندی + بنتوتا 5 فروردین 1402(7 شب از تهران)

شنبه 01/05 شنبه 01/12
Granbell Hotel Colombo
چهار ستاره
2 شب
HB
کلمبو
Hotel Topaz
چهار ستاره
2 شب
HB
کندی
Taprobana Wadduwa By Asia Leisure
چهار ستاره
3 شب
HB
بنتوتا
رفت:
شنبه
1402/01/05
14:40
ایر عربیا
ایر عربیا
برگشت:
شنبه
1402/01/12
00:00
ایر عربیا
ایر عربیا

تور کندی + بنتوتا + کلمبو 6 فروردین 1402(7 شب از تهران)

یک‌شنبه 01/06 دوشنبه 01/14
Hotel Topaz
چهار ستاره
2 شب
HB
کندی
Taprobana Wadduwa By Asia Leisure
چهار ستاره
3 شب
HB
بنتوتا
Granbell Hotel Colombo
چهار ستاره
2 شب
HB
کلمبو
رفت:
یک‌شنبه
1402/01/06
14:40
ایر عربیا
ایر عربیا
برگشت:
دوشنبه
1402/01/14
05:00
ایر عربیا
ایر عربیا

تور کلمبو + کندی + بنتوتا 6 فروردین 1402(7 شب از تهران)

یک‌شنبه 01/06 یک‌شنبه 01/13
Granbell Hotel Colombo
چهار ستاره
2 شب
HB
کلمبو
Hotel Topaz
چهار ستاره
2 شب
HB
کندی
Taprobana Wadduwa By Asia Leisure
چهار ستاره
3 شب
HB
بنتوتا
رفت:
یک‌شنبه
1402/01/06
14:40
ایر عربیا
ایر عربیا
برگشت:
یک‌شنبه
1402/01/13
00:00
ایر عربیا
ایر عربیا

تور کلمبو + کندی + بنتوتا 6 فروردین 1402(7 شب از تهران)

یک‌شنبه 01/06 دوشنبه 01/14
اقساطی
Granbell Hotel Colombo
چهار ستاره
2 شب
HB
کلمبو
Hotel Topaz
چهار ستاره
2 شب
HB
کندی
Taprobana Wadduwa By Asia Leisure
چهار ستاره
3 شب
HB
بنتوتا
رفت:
یک‌شنبه
1402/01/06
14:40
ایر عربیا
ایر عربیا
برگشت:
دوشنبه
1402/01/14
15:00
ایر عربیا
ایر عربیا

تور کندی + بنتوتا + کلمبو 25 اسفند 1401(8 شب از تهران)

پنج‌شنبه 12/25 شنبه 01/05
Hotel Topaz
چهار ستاره
3 شب
HB
کندی
Taprobana Wadduwa By Asia Leisure
چهار ستاره
3 شب
HB
بنتوتا
Granbell Hotel Colombo
چهار ستاره
2 شب
HB
کلمبو
رفت:
پنج‌شنبه
1401/12/25
14:40
ایر عربیا
ایر عربیا
برگشت:
شنبه
1402/01/05
04:55
ایر عربیا
ایر عربیا

تور کندی + بنتوتا + کلمبو 25 اسفند 1401(8 شب از تهران)

پنج‌شنبه 12/25 شنبه 01/05
Hotel Topaz
چهار ستاره
3 شب
HB
کندی
Taprobana Wadduwa By Asia Leisure
چهار ستاره
3 شب
HB
بنتوتا
Granbell Hotel Colombo
چهار ستاره
2 شب
HB
کلمبو
رفت:
پنج‌شنبه
1401/12/25
14:40
ایر عربیا
ایر عربیا
برگشت:
شنبه
1402/01/05
04:55
ایر عربیا
ایر عربیا

تور کلمبو + کندی + بنتوتا 25 اسفند 1401(8 شب از تهران)

پنج‌شنبه 12/25 شنبه 01/05
Granbell Hotel Colombo
چهار ستاره
2 شب
HB
کلمبو
Hotel Topaz
چهار ستاره
3 شب
HB
کندی
Taprobana Wadduwa By Asia Leisure
چهار ستاره
3 شب
HB
بنتوتا
رفت:
پنج‌شنبه
1401/12/25
14:40
ایر عربیا
ایر عربیا
برگشت:
شنبه
1402/01/05
00:00
ایر عربیا
ایر عربیا

تور کندی + بنتوتا + کلمبو 5 فروردین 1402(7 شب از تهران)

شنبه 01/05 یک‌شنبه 01/13
Hotel Topaz
چهار ستاره
2 شب
HB
کندی
Taprobana Wadduwa By Asia Leisure
چهار ستاره
3 شب
HB
بنتوتا
Granbell Hotel Colombo
چهار ستاره
2 شب
HB
کلمبو
رفت:
شنبه
1402/01/05
14:40
ایر عربیا
ایر عربیا
برگشت:
یک‌شنبه
1402/01/13
04:20
ایر عربیا
ایر عربیا

تور کلمبو + کندی + بنتوتا 5 فروردین 1402(7 شب از تهران)

شنبه 01/05 یک‌شنبه 01/13
اقساطی
Granbell Hotel Colombo
چهار ستاره
2 شب
HB
کلمبو
Hotel Topaz
چهار ستاره
2 شب
HB
کندی
Taprobana Wadduwa By Asia Leisure
چهار ستاره
3 شب
HB
بنتوتا
رفت:
شنبه
1402/01/05
14:40
ایر عربیا
ایر عربیا
برگشت:
یک‌شنبه
1402/01/13
15:00
ایر عربیا
ایر عربیا

تور کلمبو + کندی + بنتوتا 26 اسفند 1401(8 شب از تهران)

جمعه 12/26 یک‌شنبه 01/06
Granbell Hotel Colombo
چهار ستاره
2 شب
HB
کلمبو
Hotel Topaz
چهار ستاره
3 شب
HB
کندی
Taprobana Wadduwa By Asia Leisure
چهار ستاره
3 شب
HB
بنتوتا
رفت:
جمعه
1401/12/26
14:40
ایر عربیا
ایر عربیا
برگشت:
یک‌شنبه
1402/01/06
00:00
ایر عربیا
ایر عربیا

تور کندی + بنتوتا + کلمبو 26 اسفند 1401(8 شب از تهران)

جمعه 12/26 یک‌شنبه 01/06
Hotel Topaz
چهار ستاره
3 شب
HB
کندی
Taprobana Wadduwa By Asia Leisure
چهار ستاره
3 شب
HB
بنتوتا
Granbell Hotel Colombo
چهار ستاره
2 شب
HB
کلمبو
رفت:
جمعه
1401/12/26
14:40
ایر عربیا
ایر عربیا
برگشت:
یک‌شنبه
1402/01/06
05:00
ایر عربیا
ایر عربیا

تور کندی + بنتوتا + کلمبو 26 اسفند 1401(8 شب از تهران)

جمعه 12/26 یک‌شنبه 01/06
Hotel Topaz
چهار ستاره
3 شب
HB
کندی
Taprobana Wadduwa By Asia Leisure
چهار ستاره
3 شب
HB
بنتوتا
Granbell Hotel Colombo
چهار ستاره
2 شب
HB
کلمبو
رفت:
جمعه
1401/12/26
14:40
ایر عربیا
ایر عربیا
برگشت:
یک‌شنبه
1402/01/06
04:55
ایر عربیا
ایر عربیا

تور کندی + بنتوتا + کلمبو 25 اسفند 1401(8 شب از تهران)

پنج‌شنبه 12/25 شنبه 01/05
Amaya Hills hotel
چهار ستاره تاپ
3 شب
HB
کندی
The Habitat Kosgoda by Asia Leisure Hotel
چهار ستاره تاپ
3 شب
HB
بنتوتا
Granbell Hotel Colombo
چهار ستاره
2 شب
HB
کلمبو
رفت:
پنج‌شنبه
1401/12/25
14:40
ایر عربیا
ایر عربیا
برگشت:
شنبه
1402/01/05
04:55
ایر عربیا
ایر عربیا

تور کلمبو + کندی + بنتوتا 25 اسفند 1401(8 شب از تهران)

پنج‌شنبه 12/25 شنبه 01/05
Granbell Hotel Colombo
چهار ستاره
2 شب
HB
کلمبو
Amaya Hills hotel
چهار ستاره تاپ
3 شب
HB
کندی
The Habitat Kosgoda by Asia Leisure Hotel
چهار ستاره تاپ
3 شب
HB
بنتوتا
رفت:
پنج‌شنبه
1401/12/25
14:40
ایر عربیا
ایر عربیا
برگشت:
شنبه
1402/01/05
00:00
ایر عربیا
ایر عربیا

تور کندی + بنتوتا + کلمبو 25 اسفند 1401(8 شب از تهران)

پنج‌شنبه 12/25 شنبه 01/05
Amaya Hills hotel
چهار ستاره تاپ
3 شب
HB
کندی
The Habitat Kosgoda by Asia Leisure Hotel
چهار ستاره تاپ
3 شب
HB
بنتوتا
Granbell Hotel Colombo
چهار ستاره
2 شب
HB
کلمبو
رفت:
پنج‌شنبه
1401/12/25
14:40
ایر عربیا
ایر عربیا
برگشت:
شنبه
1402/01/05
04:55
ایر عربیا
ایر عربیا