برای استفاده از اپلیکیشن مسافران، جاوااسکریپت مرورگر را فعال کنید

تور کوالالامپور

تور کوالالامپور 21 مهر 1402(7 شب از تهران)

جمعه 7/21 جمعه 7/28
Citin Hotel Masjid Jamek by Compass Hospitality
۳ ستاره
BB
کوالالامپور
رفت:
جمعه
1402/07/21
14:25
سلام ایر
سلام ایر
برگشت:
جمعه
1402/07/28
06:45
سلام ایر
سلام ایر

تور کوالالامپور 21 مهر 1402(7 شب از تهران)

جمعه 7/21 شنبه 7/29
Citin Hotel Masjid Jamek by Compass Hospitality
۳ ستاره
BB
کوالالامپور
رفت:
جمعه
1402/07/21
16:55
سلام ایر
سلام ایر
برگشت:
شنبه
1402/07/29
10:20
سلام ایر
سلام ایر

تور کوالالامپور 28 مهر 1402(7 شب از تهران)

جمعه 7/28 شنبه 8/6
اقساطی
Citin Hotel Masjid Jamek by Compass Hospitality
۳ ستاره
BB
کوالالامپور
رفت:
جمعه
1402/07/28
14:25
سلام ایر
سلام ایر
برگشت:
شنبه
1402/08/06
04:40
سلام ایر
سلام ایر

تور کوالالامپور 3 آبان 1402(8 شب از تهران)

چهارشنبه 8/3 شنبه 8/13
Citin Hotel Masjid Jamek by Compass Hospitality
۳ ستاره
BB
کوالالامپور
رفت:
چهارشنبه
1402/08/03
16:55
سلام ایر
سلام ایر
برگشت:
شنبه
1402/08/13
02:45
سلام ایر
سلام ایر

تور کوالالامپور 12 مهر 1402(9 شب از تهران)

چهارشنبه 7/12 شنبه 7/22
اقساطی
Citin Hotel Masjid Jamek by Compass Hospitality
۳ ستاره
BB
کوالالامپور
رفت:
چهارشنبه
1402/07/12
16:15
سلام ایر
سلام ایر
برگشت:
شنبه
1402/07/22
10:20
سلام ایر
سلام ایر

تور کوالالامپور 21 مهر 1402(7 شب از تهران)

جمعه 7/21 جمعه 7/28
Pacific Express Hotel Central Market
(13)
۳ ستاره
BB
کوالالامپور
رفت:
جمعه
1402/07/21
14:25
سلام ایر
سلام ایر
برگشت:
جمعه
1402/07/28
06:45
سلام ایر
سلام ایر

تور کوالالامپور 21 مهر 1402(7 شب از تهران)

جمعه 7/21 شنبه 7/29
Pacific Express Hotel Central Market
(13)
۳ ستاره
BB
کوالالامپور
رفت:
جمعه
1402/07/21
16:55
سلام ایر
سلام ایر
برگشت:
شنبه
1402/07/29
10:20
سلام ایر
سلام ایر

تور کوالالامپور 28 مهر 1402(7 شب از تهران)

جمعه 7/28 جمعه 8/5
Citin Hotel Masjid Jamek by Compass Hospitality
۳ ستاره
BB
کوالالامپور
رفت:
جمعه
1402/07/28
14:25
سلام ایر
سلام ایر
برگشت:
جمعه
1402/08/05
06:45
سلام ایر
سلام ایر

تور کوالالامپور 3 آبان 1402(8 شب از تهران)

چهارشنبه 8/3 شنبه 8/13
Pacific Express Hotel Central Market
(13)
۳ ستاره
BB
کوالالامپور
رفت:
چهارشنبه
1402/08/03
16:55
سلام ایر
سلام ایر
برگشت:
شنبه
1402/08/13
02:45
سلام ایر
سلام ایر

تور کوالالامپور 28 مهر 1402(7 شب از تهران)

جمعه 7/28 شنبه 8/6
اقساطی
Pacific Express Hotel Central Market
(13)
۳ ستاره
BB
کوالالامپور
رفت:
جمعه
1402/07/28
14:25
سلام ایر
سلام ایر
برگشت:
شنبه
1402/08/06
04:40
سلام ایر
سلام ایر

تور کوالالامپور 12 مهر 1402(9 شب از تهران)

چهارشنبه 7/12 شنبه 7/22
اقساطی
Pacific Express Hotel Central Market
(13)
۳ ستاره
BB
کوالالامپور
رفت:
چهارشنبه
1402/07/12
16:15
سلام ایر
سلام ایر
برگشت:
شنبه
1402/07/22
10:20
سلام ایر
سلام ایر

تور کوالالامپور 18 مهر 1402(7 شب از تهران)

سه‌شنبه 7/18 چهارشنبه 7/26
Pacific Express Hotel Chinatown
۳ ستاره
BB
کوالالامپور
رفت:
سه‌شنبه
1402/07/18
11:25
ایر عربیا
ایر عربیا
برگشت:
چهارشنبه
1402/07/26
03:20
ایر عربیا
ایر عربیا

تور کوالالامپور 22 مهر 1402(7 شب از تهران)

شنبه 7/22 یک‌شنبه 7/30
Pacific Express Hotel Chinatown
۳ ستاره
BB
کوالالامپور
رفت:
شنبه
1402/07/22
14:30
ایر عربیا
ایر عربیا
برگشت:
یک‌شنبه
1402/07/30
03:20
ایر عربیا
ایر عربیا

تور کوالالامپور 11 مهر 1402(7 شب از تهران)

سه‌شنبه 7/11 چهارشنبه 7/19
Pacific Express Hotel Chinatown
۳ ستاره
BB
کوالالامپور
رفت:
سه‌شنبه
1402/07/11
11:25
ایر عربیا
ایر عربیا
برگشت:
چهارشنبه
1402/07/19
03:20
ایر عربیا
ایر عربیا

تور کوالالامپور 25 مهر 1402(7 شب از تهران)

سه‌شنبه 7/25 چهارشنبه 8/3
Pacific Express Hotel Chinatown
۳ ستاره
BB
کوالالامپور
رفت:
سه‌شنبه
1402/07/25
11:25
ایر عربیا
ایر عربیا
برگشت:
چهارشنبه
1402/08/03
03:20
ایر عربیا
ایر عربیا
250بعدی >